Staakt! De National Prison Strike begint vandaag in de Verenigde Staten (Krapuul)

Vandaag, 21 augustus 2018, begint in de Verenigde Staten van Amerika de National Prison Strike, oftewel de Nationale Gevangenis-Staking. De oproep voor de werkstaking is in het voorjaar gedaan door diverse groepen en individuele gevangenen als reactie op een gevangenis-oproer in Lee Correctional Institution, South Carolina”, in april, waarbij 7 gedetineerden vermoord werden en 22 moesten worden opgenomen in een ziekenhuis. De reden van de staking speelt al heel lang, en heeft in de laatste jaren meer aandacht gekregen, onder andere door de documentaire “13th” van Ava DuVernay (2016), is dat slavernij volgens de Amerikaanse grondwet nooit is afgeschaft. In het 13de Amendement staat namelijk geschreven: “Neither slavery nor involuntary servitude, except as a punishment for crime whereof the party shall have been duly convicted, shall exist within the United States.” (vertaling: Noch slavernij, noch onvrijwillige lijfeigenschap, behalve als een straf voor een misdaad waarvoor de dader zal zijn veroordeeld, zal bestaan binnen de Verenigde Staten). Dit betekent dat mensen die zijn veroordeeld tot een (gevangenis-)straf, als enigen uitgezonderd zijn van de afschaffing van slavernij in de VS. In Amerikaanse gevangenissen werken gevangenen voor een paar centen per dag. Ze maken schoon, ze doen de was, ze maken kleren, bijvoorbeeld uniformen voor het leger, ze werken op het land, in slachterijen, enzovoort. In Californië bijvoorbeeld werken ongeveer 2000 gevangenen als brandweerlieden voor twee dollar per dag, en een dollar per uur dat ze een bosbrand moeten helpen blussen. En als hun straf erop zit, mogen ze meestal niet eens brandweerman of –vrouw worden… Dus deze werkervaringsplaats geeft geen kansen op de arbeidsmarkt… In sommige Amerikaanse staten, zoals in Georgia of Alabama, krijgen de gedetineerde arbeiders helemaal geen geld voor hun werk. De keus is vaak tussen 23 uur per dag op cel zitten of gratis werken. Een groep genaamd Free […]

http://www.krapuul.nl/wereld/elders/amerika/noord/usa/2707130/staakt-de-national-prison-strike-begint-vandaag-in-de-verenigde-staten/