Duurzaamheid, laten we daar nú werk van maken! (GroenLinks Haarlemmermeer)

https://haarlemmermeer.groenlinks.nl/sites/groenlinks.nl/files/styles/medium/public/opinion/image/Card-Tien-van-Groenlinks-1200-02.png?itok=eyXhIXuj

Het Klimaatakkoord van Parijs is bijna 3 jaar oud. Ondertussen wordt de noodzaak om de daar gemaakte afspraken écht na te komen steeds duidelijker. We moeten met spoed aan de slag om te voorkomen dat de aarde meer dan anderhalve graad opwarmt, meldt het IPCC. De wereld is nu al bijna 1 graad warmer dan voor het industriële tijdperk. De ongekend hete zomers in ons land, de bosbranden in Scandinavië, en de overstromingen of juist te droge perioden in andere delen van de wereld, zijn voorbeelden van wat ons te wachten staat, als we nú niet ingrijpen.

Hard werken aan beperking

Ook in de gemeente Haarlemmermeer moeten we, nog meer dan nu, werken aan een duurzamere energievoorziening en aan beperking van de uitstoot van broeikasgassen. Dat is een hele uitdaging. Gelukkig gebeurt er in onze ondernemende polder al veel op dit gebied. Zo hebben de gemeente en ondernemers het Haarlemmermeerse Energieakkoord afgesloten. Scholen, sportclubs en inwoners worden op tal van manieren gemotiveerd om energie te besparen en zelf energie op te wekken. Op steeds meer daken liggen zonnepanelen. Op sommige plekken nemen inwoners ook samen duurzame maatregelen, bijvoorbeeld door een buurtbatterij aan te schaffen. En wist u dat we zelfs een lokaal duurzaam energiebedrijf (Tegenstroom) hebben?

Helaas is het nog onvoldoende

Dit zijn allemaal tekenen dat duurzaamheid leeft, dat steeds meer inwoners, bedrijven en organisaties zich bewust zijn van de noodzaak van maatregelen die het klimaat niet verder belasten. Helaas is het nog onvoldoende. Uit een recent gepubliceerd IPCC-rapport blijkt dat onorthodoxe maatregelen noodzakelijk zijn, maatregelen die bovendien veel meer dan nu gecoördineerd moeten worden. De Nederlandse staat wordt zelfs via een gerechtelijk bevel gedwongen om zich (veel) meer in te spannen dan tot nu toe gebeurde om de CO2-uitstoot terug te dringen.

Categorie 
nieuws Maaike Ballieux dinsdag, 9 oktober, 2018

https://haarlemmermeer.groenlinks.nl/sites/groenlinks.nl/files/styles/video_image/public/downloads/newsarticle/Beantwoording%20vragen%20Kinderkledingbank.pdf?itok=joOpzqEG

GroenLinks ziet voor onze gemeente een voortrekkersrol. Juist onze gemeente, met zijn bedrijvigheid, met al die betrokken inwoners, met de bouwambities die we voor de komende jaren hebben, moet de ambitie hebben om voorop te lopen.

Juist wij moeten vooroplopen

GroenLinks ziet daarin voor onze gemeente een voortrekkersrol. Juist onze gemeente, met zijn bedrijvigheid, met al die betrokken inwoners, met de bouwambities die we voor de komende jaren hebben, moet de ambitie hebben om hierin helemaal voorop te lopen. Het Haarlemmermeers Energieakkoord moet een akkoord worden dat van ons allemaal is, dus ook van inwoners. Een gezamenlijk duurzaamheidsoffensief, dat is waarop GroenLinks Haarlemmermeer wil inzetten.

Energie is duur, en wordt alleen maar duurder

Ja, verduurzamen kost geld. Woningen isoleren, zonnepanelen aanschaffen en andere duurzame maatregelen treffen; het is zeker niet gratis. Maar (fossiele) energie is ook duur, en zal in de toekomst alleen maar duurder worden. We hebben bovendien afgesproken om in 2050 alle huizen van het gas af te hebben. Ook daar ligt een fikse opgave.

De andere kant is dat je met verduurzamen ook geld gespáárt. Iedereen die zonnepanelen op zijn dak heeft zal dat beamen. Maar wat ook telt: veel mensen vinden het een fijn idee dat zij minder of niet bijdragen aan klimaatverandering, en direct profiteren van de zon die elke dag op onze aarde schijnt.

GroenLinks is een partij die staat voor solidariteit. Dat betekent dat we willen dat duurzame maatregelen ook bereikbaar moeten zijn voor mensen met een kleine beurs.

Kijk dus naar het totaalplaatje

Het is dus heel belangrijk om bij beslissingen over duurzame maatregelen te kijken naar het hele plaatje: wat kost het en wat levert het op? Financieel én maatschappelijk! GroenLinks is ook een partij die staat voor solidariteit. Dat betekent in dit geval dat we willen dat duurzame maatregelen ook bereikbaar moeten zijn voor mensen met een kleine beurs.

Volop nieuwe kansen

De energietransitie vraagt ook om nieuwe kennis. En ook dat biedt kansen, bijvoorbeeld voor de technische sector. Nu al is er in deze sector een tekort van 15.000 vakmensen. GroenLinks wil daarom dat er in onze gemeente een opleiding komt tot ‘monteur energietransitie’. Het zou een geweldige kans zijn voor onze jongeren om hier in onze gemeente zo’n opleiding met veel toekomstperspectief te volgen. En de kennis die dit oplevert kunnen we meteen lokaal gebruiken.

Haarlemmermeer staat bekend om zijn pioniersgeest, die we ooit gezamenlijk hebben gebruikt om het water te bestrijden en een nieuwe, welvarende gemeente op te bouwen. Laten we die innovatieve geest vasthouden om ervoor te zorgen dat we ook een duurzame toekomst tegemoet kunnen zien.

https://haarlemmermeer.groenlinks.nl/nieuws/duurzaamheid-laten-we-daar-n%C3%BA-werk-van-maken