Opstand tegen het uitroeien: een Plakkaat van Verlating (Krapuul)

De waarheid liefhebben terwille van de waarheid is het belangrijkste punt van menselijke volmaaktheid. Dit is de bakermat van alle andere deugden. John Locke Wij geloven het volgende: Het zijn duistere tijden. De mensheid staat voor een gebeurtenis die in de hele geschiedenis nog niet eerder is voorgekomen. Een die, tenzij we direct actie ondernemen, alles wat ons dierbaar is zal vernietigen: dit land, zijn inwoners, onze ecosystemen en de toekomst van de generaties na ons. De wetenschap is er duidelijk over – wij zijn bezig aan de zesde massa-extinctie en als we niet snel en daadkrachtig in actie komen, zal de uitkomst catastrofaal zijn. Biodiversiteit wordt in de hele wereld kapot gemaakt. Onze zeeën zijn vergiftigd, verzuurd en stijgende. Overstromingen en woestijnvorming zullen grote delen land onbewoonbaar maken en dat zal leiden tot massale migratie. De lucht is zo giftig dat in het Verenigd Koninkrijk de wet wordt overtreden. (Dit geldt net zo goed voor België en Nederland). Het beschadigt ongeboren kinderen en veroorzaakt tienduizenden doden. De afbraak van ons klimaat is begonnen. Er zullen meer bosbranden en onvoorspelbare superstormen komen, honger en onnoemelijke dorst zullen toenemen omdat voedsel en schoon water verdwijnen. De ecologische crises die ons land, onze planeet en fauna bedreigen, kunnen niet langer genegeerd en ontkend worden of onbeantwoord blijven door degenen met gezond verstand, ethisch geweten, morele betrokkenheid en spiritueel besef. In lijn met deze waarden, de waarheid en het gewicht van het wetenschappelijk bewijs, verklaren wij het onze plicht om te handelen, uit naam van de veiligheid en welzijn van onze kinderen, onze maatschappij en de toekomst van onze planeet zelf. Wij, overeenkomstig ons geweten en logica, verklaren onszelf in opstand tegen onze overheid en de corrupte, onbekwame instituties die onze toekomst bedreigen. De opzettelijke medeplichtigheid die onze regering tentoonspreidt heeft iedere betekenisvolle […]

http://www.krapuul.nl/natuur-en-milieu-2/klimaat-2/2716752/opstand-tegen-het-uitroeien-een-plakkaat-van-verlating/