Mogelijke rem op afsteken vuurwerk en vreugdevuur (Omgevingsdienst Midden-Holland)

Het is al langere tijd droog in de natuur. Om te voorkomen dat er een tekort aan water ontstaat geldt er sinds enige weken een sproeiverbod (voor delen van Zuid-Holland). Er mag niet meer gesproeid worden met oppervlaktewater of drinkwater. Vanwege deze droogte is er een verhoogd risico op natuurbrand. Een dergelijke brand kan zich in droge periodes snel en onvoorspelbaar ontwikkelen. 

https://www.odmh.nl/actueel/@540/mogelijke-rem/