Reactie op Het IPCC legt het nog één keer uit door Raymond Horstman (Klimaatverandering reacties)

IPCC heeft het rapport goed getimed. Overstromingen en bosbranden dragen er hopelijk aan bij dat we datgene gaan doen dat tot nu toe een beetje tegenviel en dat is daadwerkelijk en ook globaal reduceren van de CO2-emissies. Doelstellingen zijn er in overvloed. Nu ook maatregelen nemen om ze te realiseren.

https://klimaatveranda.nl/2021/08/09/het-ipcc-legt-het-nog-een-keer-uit/#comment-62951

Reactie op Wereldtemperatuur | Update december 2019 door Raymond Horstman (Sargasso reacties)

@36 De trend van de opwarming is de toename van CO2 en andere broeikasgassen in de atmosfeer. Dimming werkte dit tegen en brightening heeft de trend versterkt.

@37 In een Youtube animatie die specifiek gemaakt is om aan te tonen dat de rook van de bosbranden in Australië verspreidt kan worden door de wind en luchtstromingen over grote afstanden en is ook te zien dat andere vormen van aerosolen dat kunnen. Het is maar de vraag of luchtvervuiling in Europa en Noord-Amerika slechts regionaal een effect hadden. Dat kan veel verder zijn verspreid.
De Youtube animatie; https://youtu.be/MaXDrLOhI_A . het is jammer dat in deze animatie de bron van de aerosolen niet genoemd wordt maar er zijn vast wel andere animaties waar dit wel wordt vermeld.

https://sargasso.nl/wereldtemperatuur-update-december-2019/#comment-1050130

Reactie op Wereldtemperatuur | Update december 2019 door Raymond Horstman (Sargasso reacties)

@14 De relevantie van mijn opmerking is, dat het tempo van de opwarming over de periode waar Stephens over bericht veel hoger ligt dan bijvoorbeeld het tempo van de opwarming van de JMA reeks. Deze versnelling moet ergens door veroorzaakt zijn. Volgens mij komt dit door brightening.
@17 Hoe verklaar je dan de toename van de trend van opwarming. Volgens Hadcrut4 met een factor 4? Iets moet dit toch veroorzaakt hebben? Dimming en brightening zijn heel sterke effecten. Dimming was in staat om de opwarming van de Aarde enige decennia tegen te houden. Dus minstens zo sterk. Waarom zou het dan onaannemelijk zijn dat ook brightening een heel sterk mechanisme is. Versterkt broeikaseffect maakt het verschil tussen dag en nacht kleiner, brightening maakt dit verschil groter. Netto neemt het verschil weer toe. Is dus eveneens minstens zo sterk.
@14 Luchtvervuiling, de oorzaak van dimming kan over grote afstanden worden verplaatst door de wind. Een recent voorbeeld is de rook van de bosbranden in Australië, het teisterde eerst steden als Sydney, stak toen de zee over en verkleurde gletsjers in New zeeland, stak de oceaan over naar Zuid-Amerika en vervolgens nog een paar oceanen om rond te wereld te trekken. Luchtverontreiniging kan zich globaal verplaatsen net als de as en zwaveldioxide van grote vulkaanuitbarstingen. Dit kan ook dimming veroorzaken.
Wat ik wil zeggen is dat mijn bijdrage on topic is en dimming en brightening volgens mijn onderzoek veel sterker zijn dan weer gegeven door het IPCC.

https://sargasso.nl/wereldtemperatuur-update-december-2019/#comment-1050093

Reactie op Californië wordt heter en droger – en dan is één vonk genoeg door Raymond Horstman (Klimaatverandering reacties)

Als je bosbranden en extra aanmaak van biomassa door een hoger CO2 gehalte tegen over elkaar afweegt weet ik zo net nog niet wat overheerst. Door het verbranden van grote hoeveelheden hout (een heel veel meerjarig gewas) komt er extra CO2 in de atmosfeer. Dit viel me al op toen ik data bestudeerde over verbruik van fossiele brandstof en de stijging van het CO2 gehalte in de 19e eeuw. De airborn fractie was voortdurend hoger dan 1. Soms zelfs veel hoger. De toename dien je dan te verklaren door het interen op biomassa door grootschalige ontbossing en verbruik van hout en andere brandbare biomassa. Grootschalige herbebossing heeft nog niet veel gedaan in termen van stabilisatie van het CO2 gehalte.

https://klimaatverandering.wordpress.com/2019/11/10/californie-wordt-heter-en-droger-en-dan-is-een-vonk-genoeg/#comment-46111

Reactie op Californië wordt heter en droger – en dan is één vonk genoeg door Raymond Horstman (Klimaatverandering reacties)

Voor bosbranden heb je in de eerste plaats veel bos nodig. In de Sahara waar het heet en droog is en de wind hard waait is er niets te branden. Wat me het meest verbaast is dat er nog bos over is na al de bosbranden de afgelopen decennia. Maar het is een feit dat klimaatverandering het probleem alleen maar groter maakt.

https://klimaatverandering.wordpress.com/2019/11/10/californie-wordt-heter-en-droger-en-dan-is-een-vonk-genoeg/#comment-45987