Kees de Jong (Water Natuurlijk): “wij zijn aan zet!” (Oosterhout Nieuws)

Op 15 maart kun je weer naar de stembus om te kiezen voor de leden van de Provinciale Staten en Waterschap Brabantse Delta. Kees de Jong van Water Natuurlijk legt uit waarom je naar de stembus zou moeten gaan om je stem uit te brengen tijdens de Waterschapsverkiezingen.

Waterschap wacht een moeilijke klus

Kees de Jong van Water Natuurlijk: “Het regent heftiger en langer. Het blijft soms maanden droog. De natuur kan daar niet tegen. Door een te lage stand van het grondwater sterven planten en bomen. Bij langdurige zware regens dreigt overstroming. Met dijken verhogen en sloten verbreden redden we het niet meer. Brabantse Delta, ons waterschap, wacht een moeilijke klus. Midden- en West-Brabant is eigenlijk net Nederland in het klein. Hoge zandgronden met veel verdroging en lage agrarische gebieden, vaak onvoldoende waterdoorlatend geworden. Steden met toenemende hittestress en lage stukken bij rivieren met kans op overstromingen. Die verschillende gebieden vragen om verschillende maatregelen om de gevolgen van klimaatverandering tegen te gaan.

Hoe zit dat in deze omgeving?

Oosterhout ligt ongeveer op de noordrand van de Brabantse zandgronden. Daardoor zijn er ook hier verschillende gebieden die afgestemde maatregelen nodig hebben. Een paar voorbeelden:

  • De zandgronden: In beekdal Dorst dient er ruimte gecreëerd te worden voor waterberging. In de bosgebieden rond Oosterhout zijn inrichtingsmaatregelen tegen bosbranden nodig. De Vrachelse Heide heeft te maken met verdroging.
  • In de landelijke agrarische gebieden moet gewerkt worden aan duurzaam bodembeheer. Bij een gezonde bodem kan de regen het grondwater weer aanvullen. Er is onderzoek nodig naar andere teelten die tegen andere omstandigheden kunnen. Het onderscheid in landschap moet bewaard worden. Bijzondere landschappen zoals het coulisselandschap ten zuiden van Oosteind moeten beschermd te worden.
  • De oude binnenstad, bedrijfsterreinen en stenige buitenwijken krijgen steeds meer last van hittestress. Meer groen en meer water in de stad is de oplossing. Zo kan het regenwater ook weer indringen in de bodem. Tegelijkertijd moet regenoverlast voorkomen worden
  • Ook bescherming tegen hoog water vraagt aandacht. Bedrijventerrein Weststad en enkele woonbuurten liggen buitendijks. Verschillende mogelijkheden ter bescherming worden besproken. Rond Oosteind is er overstromingsrisico vanuit de rivier de Donge.

Wij zijn aan zet!

In deze gebieden zijn maatregelen nodig. Maar de benodigde projecten komen er niet vanzelf. Waterschap, gemeenten en provincie zullen er in heel Brabant hard aan moeten werken en ook geld voor uittrekken. Het is uiteindelijk ons eigen leefgebied. Daarin speelt het waterschap Brabantse Delta een belangrijke rol. Daarom is het noodzakelijk dat het bestuur van Brabantse Delta de politieke wil heeft om deze rol goed te vervullen en een fundamentele keuze maakt voor ‘genoeg en schoon drinkwater’.
Daar gaan de verkiezingen van 15 maart over. Kijk waar de verschillende partijen voor staan. Kies voor het behoud van je eigen leefomgeving.” Kees de Jong staat op lijst 5, nummer 7.

Het bericht Kees de Jong (Water Natuurlijk): “wij zijn aan zet!” verscheen eerst op Oosterhout.

https://oosterhout.nieuws.nl/nieuws/20230310/kees-de-jong-water-natuurlijk-wij-zijn-aan-zet/

Brandlucht in groot deel van Midden- en West-Brabant (Oosterhout Nieuws)

Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant laat via social media weten dat we hier de brandlucht kunnen ruiken van de Peelbranden.

Chemische brandlucht

Sinds vrijdagmorgen krijgt de meldkamer van Veiligheidsregio Midden- en West Brabant diverse meldingen over een brandlucht in de omgeving van Tilburg, Breda en Roosendaal. Alles wijst erop dat de chemische brandlucht komt vanuit de natuurbranden in de Peel en Best. Door het veen komen er andere geuren vrij dan bij alleen een houtbrand. Dit kan een meer chemische geur veroorzaken. Deze brandgeur is niet schadelijk voor de gezondheid. De wind blijft vanuit het oosten waaien. De kans is dus groot dat we er de komende dagen nog last van houden.

Geen schadelijke stoffen

In het natuurgebied de Peel verwacht de brandweer nog dagen te moeten nablussen. De brandlucht vanuit het natuurgebied kan dus ook nog dagen te ruiken zijn in onze regio. De lucht hangt nu zelfs nog relatief laag. Zodra de zon doorkomt, zal de wind zich nog makkelijker over grote afstanden verplaatsen. De chemische brandlucht kan dus nog beter te ruiken zijn de komende tijd. Al sinds vrijdagmorgen zijn er diverse metingen gedaan, maar er is tot nu toe niets gevonden. Veiligheidsregio MWB: “We hebben op dit moment dus geen aanwijzingen van verhoogde concentraties van schadelijke stoffen in het gebied. Inwoners die overlast ervaren kunnen we enkel aanraden om naar binnen te gaan en ramen en deuren gesloten te houden.”

Het bericht Brandlucht in groot deel van Midden- en West-Brabant verscheen eerst op Oosterhout.

https://oosterhout.nieuws.nl/nieuws/20220903/brandlucht-in-groot-deel-van-midden-en-west-brabant/

Hoogste fase van alertheid voor natuurbranden (Oosterhout Nieuws)

Momenteel geldt de hoogste fase van alertheid voor natuurbranden in onze veiligheidsregio en in vrijwel alle veiligheidsregio’s in het land. Dat meldt de website Natuurbrandrisico.nl van Brandweer Nederland.

Extra alert

Dat betekent dat het al langere tijd droog is geweest en het risico op een brand in de natuur groot is. Rijkswaterstaat is met de droogte ‘uiteraard nog meer alert op de situatie langs de weg,’ aldus een woordvoerster. “We signaleren bermbranden via onze verkeerscamera’s boven snelwegen en onze weginspecteurs kunnen ze ook onderweg signaleren. Ook kunnen automobilisten ze opmerken en ons of de brandweer bellen”. Hoeveel bermbranden er de afgelopen tijd geweest zijn, kon de dienst niet zeggen omdat brandende auto’s op een vluchtstrook ook meegenomen worden in de cijfers.

Barbecueën

Volgens natuurorganisatie Staatsbosbeheer is fase twee ‘niet ongebruikelijk voor de tijd van het jaar,’ onder meer vanwege de droogte en de wind. Daarom roept de organisatie andermaal het publiek op om te blijven opletten: ‘Gebruik je gezonde verstand. Normaal gesproken ga je al niet barbecueën in de natuur, nu is dat helemaal dom om te doen. En zie je een beginnend brandje, schakel de hulpdiensten in.’ Staatsbosbeheer maakt ook zogeheten stoplijnen, om te voorkomen dat vuur over kan slaan naar een ander gebied. De beheerder heeft ook bluswaterputten bij laten slaan. Gebieden worden niet preventief nat gehouden. “Dat is onbegonnen werk.”

Schommelende cijfers

Het aantal natuurbranden in Nederland schommelt de laatste jaren, becijferde Brandweer Nederland. In 2018 waren er veel, 949, het jaar erna weer minder. In 2020 steeg het aantal, maar in 2021 daalde het naar 212. Dit jaar waren er tot half juli 352 natuurbranden. ‘Dat komt omdat het weer droger is dit jaar. En door de toenemende droogte neemt de kans op onbeheersbare branden toe,’ zegt een woordvoerster. Met fase twee zorgt de brandweer ervoor dat ze sneller kan opschalen en meer auto’s kan sturen naar een brand die zich snel kan uitbreiden.

Het bericht Hoogste fase van alertheid voor natuurbranden verscheen eerst op Oosterhout.

https://oosterhout.nieuws.nl/nieuws/20220726/hoogste-fase-van-alertheid-voor-natuurbranden/

Wat te doen bij een bosbrand om gedekt te blijven bij de reisverzekeraar? (Oosterhout Nieuws)

In Griekenland, Italië, Turkije en Albanië woeden momenteel hevige bosbranden. Na een week zijn veel branden nog steeds niet onder controle. Duizenden mensen, waaronder toeristen, zijn op de vlucht voor de bosbranden. Hotels en campings staan massaal leeg. Veel Nederlanders hebben deze landen als vakantiebestemming. Maar hoe zit het met de reis- en annuleringsverzekering in geval van een bosbrand?

Sluit een reisverzekering af voor je vakantie

Uit een poll van Pricewise blijkt dat veel Nederlanders niet weten wat zij moeten doen bij een bosbrand in hun vakantiegebied om dekking bij de reisverzekeraar te behouden. Nog steeds gaan veel Nederlanders zonder reisverzekering op vakantie. Een risico, want een ongeluk zit in een klein hoekje en de financiële gevolgen zijn soms groot. Ook bosbranden kunnen plotseling oplaaien en zorgen voor onverwachte kosten bij toeristen. Zonder reisverzekering worden onvoorziene kosten in het buitenland niet vergoed. Om recht te hebben op een vergoeding, moet de reisverzekering worden afgesloten voordat de vakantie is begonnen. Houd er rekening mee dat als een reisverzekering is afgesloten nadat de situatie in een land is veranderd, bijvoorbeeld door de bosbranden, het kan zijn dat die situatie is uitgesloten van de reisverzekering. In geval van bosbranden bieden de kortlopende reisverzekering en de doorlopende reisverzekering dekking.

Kleurcodes en bosbranden

Afhankelijk van de kleurcode van een land wordt door de reisverzekeraar bepaald wat de dekking is vanuit de reisverzekering. Zo dekt een kwart van de reisverzekeraars niks als een verzekerde naar een gebied reist op het moment dat dit gebied al kleurcode oranje of rood heeft. Mocht een land kleurcode oranje of rood krijgen tijdens de vakantie van de verzekerde, dan is diegene nog wel gedekt als het land zo snel mogelijk wordt verlaten. Het verschilt per verzekeraar in welk tijdsbestek het land moet worden verlaten om gedekt te blijven. Bij een bosbrand kan het zijn dat een verzekerde geëvacueerd moet worden. Is het niet mogelijk om binnen 24 uur terug te gaan naar de vakantiebestemming, omdat het nog te onveilig is? Bij het maken van extra kosten voor een vervangend verblijf, vergoeden reisverzekeraars in veel gevallen deze kosten. Hetzelfde geldt voor de extra terugreiskosten naar het vaste woonadres in Nederland die de verzekerde hierdoor heeft. Het is belangrijk dat een verzekerde direct contact opneemt met de alarmcentrale van de verzekeraar over de situatie voor de nodige instructies. Alleen dan vergoedt de verzekeraar mogelijk de gemaakte kosten.

Vergoeding annuleringsverzekering

Als iemand nog moet afreizen naar het getroffen gebied, is een annuleringsverzekering van belang. Met een annuleringsverzekering kunnen de annuleringskosten vergoed worden, bijvoorbeeld als het door de bosbrand niet mogelijk is de bestemming te bereiken of als de accommodatie door de brand is verwoest. Ook is het met een annuleringsverzekering mogelijk om de vakantie om te boeken naar een andere locatie. Een annuleringsverzekering moet tijdens het boeken of binnen zeven of veertien dagen (afhankelijk van de verzekeraar) na het boeken van de vakantie worden afgesloten. Bij de meeste verzekeraars is het hierna niet meer mogelijk om een annuleringsverzekering af te sluiten voor de al geboekte vakantie(s). Het kan zijn dat iemand zelf besluit niet naar het getroffen gebied te willen reizen, zonder dat er kleurcode oranje of rood is afgegeven. In dat geval is de kans groot dat de annuleringskosten niet worden vergoed. Wel bieden sommige verzekeraars extra dekking aan op de annuleringsverzekering in geval van bosbranden. Ook kan het Calamiteitenfonds worden geraadpleegd.

Lees de polisvoorwaarden goed door

In alle polisvoorwaarden van reisverzekeraars is opgenomen wat er precies gedekt wordt bij bosbranden. Bij de ene reisverzekeraar wordt er letterlijk gesproken over bosbranden en bij de andere reisverzekeraar wordt slechts ‘natuurgeweld’ genoemd, waaronder de bosbranden vallen.

Het bericht Wat te doen bij een bosbrand om gedekt te blijven bij de reisverzekeraar? verscheen eerst op Oosterhout.

https://oosterhout.nieuws.nl/nieuws/20210816/wat-te-doen-bij-een-bosbrand-om-gedekt-te-blijven-bij-de-reisverzekeraar/

Kleine bosbrand naast sporthal Markkant tussen de sluizen (Oosterhout Nieuws)

Om 17.16 uur is de brandweer opgeroepen voor een buitenbrandje aan de achterzijde van sporthal Markkant tussen de sluizen.

Klein bosbrandje

Eenmaal ter plaatse vond de brandweer een kleine bosbrand aan de achterzijde van sporthal Markkant. Voorbijgangers hadden de brandweer gewaarschuwd en waren met brandblussers al begonnen om de beginnende brand te bedwingen. Toen de brandweer het blussen overnam, was de brand snel geblust. Het is niet bekend hoe de brand is ontstaan.

Het bericht Kleine bosbrand naast sporthal Markkant tussen de sluizen verscheen eerst op Oosterhout.

https://oosterhout.nieuws.nl/politie/20210323/kleine-bosbrand-naast-sporthal-markkant-tussen-de-sluizen/