SecGen VN: ‘Gevolgen klimaatverandering gaan richting onbekend gebied van vernietiging’ (ThePostOnline)

https://tpo.nl/wp-content/uploads/2022/02/droogte.jpg

LONDEN, 13 september (Reuters) – De gevolgen van klimaatverandering gaan “richting onbekend gebied van vernietiging”, waarschuwde secretaris-generaal António Guterres van de Verenigde Naties dinsdag bij de publicatie van een wetenschappelijk rapport van verschillende agentschappen waarin het laatste onderzoek over het onderwerp wordt geëvalueerd.

Het rapport, dat onder leiding staat van de Wereld Meteorologische Organisatie (WMO), waarschuwt dat de wereld “de verkeerde kant op gaat” als het gaat om klimaatverandering.

Nu de concentraties broeikasgassen in de atmosfeer blijven stijgen en de wereldleiders er niet in slagen strategieën goed te keuren om de opwarming van de aarde onder 1,5°C boven de pre-industriële temperaturen te houden, komt de aarde steeds dichter bij een gevaarlijk omslagpunt in het klimaat, aldus het rapport van United in Science.

Extreme weersomstandigheden komen nu al vaker voor en zijn intenser.

“Hittegolven in Europa. Kolossale overstromingen in Pakistan. Er is niets natuurlijks aan de nieuwe omvang van deze rampen,” zei Guterres in een videoboodschap.

Ondanks een dip in de uitstoot tijdens de lockdowns van het coronavirus, is de uitstoot die de aarde opwarmt sindsdien gestegen tot boven het niveau van voor de pandemie. Uit voorlopige gegevens blijkt dat de wereldwijde uitstoot van kooldioxide in de eerste helft van dit jaar 1,2% hoger lag dan in dezelfde periode van 2019, aldus het rapport.

De afgelopen zeven jaar waren de warmste ooit.

2,8 graden Celsius

De gemiddelde temperatuur wereldwijd is al 1,1 graden Celsius boven het pre-industriële gemiddelde uitgekomen. Wetenschappers verwachten dat het jaarlijkse gemiddelde tot 2026 tussen 1,1 en 1,7 graden Celsius warmer kan worden, wat betekent dat er een kans bestaat dat we de komende vijf jaar de drempel van 1,5 graden Celsius overschrijden.

Tegen het einde van de eeuw, als er geen agressieve klimaatmaatregelen worden genomen, zal de opwarming van de aarde naar schatting 2,8 graden Celsius bedragen.

Maar zelfs bij het huidige niveau van opwarming kunnen we verschillende klimaatomslagpunten passeren.

De oceaanstroom die warmte verplaatst van de tropen naar het noordelijk halfrond, bijvoorbeeld, is nu op zijn traagst in 1.000 jaar – waardoor historische weerpatronen in gevaar komen, aldus het rapport, dat bijdragen bevat van het VN-milieuprogramma en het VN-bureau voor rampenpreventie.

Bijna de helft van de wereldbevolking wordt beschouwd als zeer kwetsbaar voor de gevolgen van klimaatverandering – overstromingen, hitte, droogte, bosbranden en stormen.

Tegen 2050 zullen meer dan 1,6 miljard stadsbewoners regelmatig wegkwijnen bij gemiddelde temperaturen over drie maanden van minstens 35 graden Celsius.

Om gemeenschappen te helpen hiermee om te gaan, heeft de WMO beloofd om binnen de komende vijf jaar elke persoon op aarde onder de bescherming van een vroegtijdig waarschuwingssysteem te plaatsen.

SecGen VN: ‘Gevolgen klimaatverandering gaan richting onbekend gebied van vernietiging’

https://tpo.nl/2022/09/13/secgen-vn-gevolgen-klimaatverandering-gaan-richting-onbekend-gebied-van-vernietiging/

EU wil ‘vloot van blusvliegtuigen’ opzetten wegens steeds hetere zomers (ThePostOnline)

https://tpo.nl/wp-content/uploads/2022/09/blusvliegtuig.jpg

BRUSSEL, 5 september (Reuters) – De Europese Unie en haar lidstaten zijn maandag overeengekomen om meer vaart te zetten achter plannen om een EU-vloot van blusvliegtuigen op te zetten, nadat de uitslaande bosbranden in heel Europa deze zomer de reactiecapaciteit van het blok hadden uitgeput.

De bosbranden van deze zomer dwongen duizenden Europeanen te evacueren en legden huizen en bedrijven in de as. Ze maken deel uit van een steeds erger wordende trend naarmate de klimaatverandering de hete en droge omstandigheden doet toenemen waardoor branden zich verspreiden, langer branden en heviger woeden.

In Zuid-Europese landen zoals Portugal en Griekenland woeden de meeste zomers branden, maar ook in Duitsland en Tsjechië hebben zich dit jaar grote branden voorgedaan, omdat door de hetere temperaturen het brandgevaar naar het noorden is verschoven en naar landen die daar minder goed tegen bestand zijn.

Tijdens een vergadering op maandag zijn de Europese Commissie en de ministers van de EU-landen overeengekomen om een geavanceerde aankoop van door de EU gefinancierde helikopters te onderzoeken, zei het hoofd crisisbeheer van de EU, Janez Lenarcic, in een verklaring.

“Op Europees niveau hebben we onze capaciteitslimiet bereikt. Sommige overweldigende branden in sommige lidstaten hebben in feite niet geleid tot een verzoek om bijstand omdat de betrokken landen wisten dat er geen capaciteit beschikbaar zou zijn geweest,” zei Lenarcic op de vergadering.

De aankoop van de helikopters hangt af van de vraag of er in de begroting van het blok voor 2023 extra EU-middelen worden vrijgemaakt – een potentieel moeilijke vraag, aangezien de EU-landen dringend geld nodig hebben om de door de stijgende inflatie getroffen industrieën en burgers te steunen en in energie-infrastructuur te investeren om zich van Russisch gas te bevrijden.

De EU had al plannen om een vloot crisisvliegtuigen aan te schaffen om het hoofd te bieden aan de toenemende noodsituaties als gevolg van de klimaatverandering, maar de productie wordt pas verwacht in de tweede helft van het decennium.

De noodhulpmiddelen van de EU omvatten momenteel de coördinatie en financiering van de inzet van 12 blusvliegtuigen en een helikopter, gebundeld door de EU-landen.

De EU-landen zijn verantwoordelijk voor de bestrijding van bosbranden en verzoeken alleen om bijstand van de EU wanneer zij ondersteuning nodig hebben. Dit jaar heeft de EU elf verzoeken om bijstand ontvangen, tegenover negen in 2021.

EU wil ‘vloot van blusvliegtuigen’ opzetten wegens steeds hetere zomers

https://tpo.nl/2022/09/05/eu-wil-vloot-van-blusvliegtuigen-opzetten-wegens-steeds-hetere-zomers/