We moeten digitale dijkwachters worden (Trouw Opinie)

Het meervoud van bitcoin is bitcoins, maar, zoals met veel (munt)eenheden: als er een getal voor staat om een hoeveelheid aan te geven, vervalt het meervoud. Zodoende is 3 kilo kaas iets anders dan 3 kilo’s kaas. In dat laatste geval versta ik het als drie kaasporties van 1 kilo. Wonderlijk genoeg gebeurt het niet bij voetbalvelden, toch de maat van alle dingen bij grote oppervlaktes, want je hoort nooit dat er een bosbrand is ter grootte van 4 voetbalveld – dat wordt altijd meervoud. Terwijl het wel ‘een perceel ter grootte van 2 hectare’ is. Maar een theaterkaartje is 15 euro, niet 15 euro’s, en je moet cybercriminelen die je universiteit gegijzeld hebben uitkopen met 30 bitcoin, niet bitcoins. Het overkwam de Universiteit Maastricht eind vorig jaar. 30 bitcoin kwam toen overeen met 197.000 euro.

https://www.trouw.nl/nieuws/we-moeten-digitale-dijkwachters-worden~bd59417d/

Ook Australië moet klimaatprobleem erkennen (Trouw Opinie)

Bosbranden in de zomer zijn in Australië even gewoon als aanhoudende regens in de herfst bij ons. Met dát verschil dat de gevolgen van de bushfires down under ingrijpender zijn, zeker dit jaar. Australië wordt gegeseld door buitengewoon heftige bosbranden, die zich nauwelijks laten bedwingen en dus een steeds hogere tol eisen. Het bosbrandseizoen begon weken eerder dan vorige eeuw normaal was en de bosbranden duren ook nog eens langer. Het einde ervan is voorlopig nog niet te voorspellen, zeker nu de thermometer op het continent lokale temperaturen registreert van wel vijftig graden Celsius en periodes van aanhoudende regen uitblijven. Verspreid over het land is zo inmiddels een gebied ter grootte van Nederland aan de vlammenzee ten prooi gevallen, honderden huizen zijn vernietigd en minstens negen mensenlevens zijn te betreuren. De schade aan de natuur kán niet anders dan enorm zijn, wat ongetwijfeld grote gevolgen heeft voor het toerisme. Tienduizenden toeristen zijn inmiddels geëvacueerd.

https://www.trouw.nl/nieuws/ook-australie-moet-klimaatprobleem-erkennen~b95fc427/