/u/Checklad on Boerenprotest werkt: VVD, CDA en ChristenUnie zetten ineens vraagtekens bij stikstofdoel landbouw – Volkskrant (Reddit the Netherlands reacties)

Snelwegen blokkeren voor ieder verkeer? Van regulier, tot zorg- en hulpdienst?

Bedrijven blokkeren?

Inrijden op agenten, wat staatsrechtelijk neerkomt op poging tot doodslag?

Verkeersongelukken veroorzaken met een dode tot gevolg?

Asbest en mest op snelwegen gooien?

Dingen in brand zetten tijdens een droge periode waarbij kans bestaat op een natuurbrand?

Een natuurgebied mollen?

Provinciehuis binnenrijden?

Doxing?

Bedreigingen?

Welke van deze gevallen vallen niet onder terrorisme?

Onder terrorisme verstaat de AIVD:

'Het uit ideologische motieven (voorbereiden van het) plegen van op mensenlevens gericht geweld of het veroorzaken van maatschappij-ontwrichtende schade, met als doel (een deel van) de bevolking ernstige vrees aan te jagen, maatschappelijke veranderingen te bewerkstelligen en/of politieke besluitvorming te beïnvloeden.'

Let's face it, we hebben terroristen in Nederland, als dit doorgaat gaat dit standaard kost worden. Ik hoop van niet, maar de kans bestaat gezien deze protesten zijn gekaapt door extreemrechtse gedachtegoeden zoals gezien uit de gelekte berichten. We mogen van geluk spreken dat het slechts één dode is geweest tot nu toe.

https://www.reddit.com/r/thenetherlands/comments/wl5kro/boerenprotest_werkt_vvd_cda_en_christenunie/iju2sat/