Officieel afscheid van Bergense burgemeester Hafkamp: “Ik heb nergens spijt van” (NH)

BERGEN - In een overvol museum Kranenburgh heeft burgemeester Hetty Hafkamp vanmiddag afscheid genomen van Bergen. Er waren warme woorden van onder andere commissaris van de Koning Arthur van Dijk en collega-burgemeester Piet Bruinooge van Alkmaar. Ook werd er een portret onthuld en kreeg ze voor haar inzet voor kunst en cultuur de Muzepenning van de gemeente. 

Na een persoonlijk lied mocht commissaris van de Koning Arthur van Dijk aftrappen met de eerste toespraak. Hij roemde Hafkamp om haar optreden tijdens de grote natuurbranden in het duingebied van Schoorl. "Je deed het goed en hebt toen veel geleerd. Je werd een natuurbrandexpert waardoor we veel van je konden leren."

Raadslid Solita Groen prees Hafkamp namens de raad om haar betrokkenheid. "Je stond altijd tussen de mensen. Iedereen kon rekenen op jouw aandacht en liefde." Maar Groen stond ook stil bij de politieke onrust in de gemeente Bergen. "Ben je een bruggenbouwer geweest? Daar zullen de meningen over verschillen. Als we het over de raad hebben kunnen we zeggen dat het een eigenwijs gezelschap is."

Uitzonderlijke prestatie

Burgemeester Piet Bruinooge noemde het een uitzonderlijke prestatie om twaalf jaar burgemeester te zijn. Hij roemde Hafkamp vanwege haar bijdrage aan de regionale samenwerking. "Jij kreeg het voor elkaar om te helikopteren en bent een steun geweest voor de samenwerking in de gemeente."

Bruinooge stond ook stil bij de vele kritiek die Hafkamp kreeg. "Naar mijn mening zijn mensen te ver gegaan en hebben ze je onrecht aangedaan. Het heeft je persoonlijk geraakt maar nooit als bestuurder. Je bent een fijn mens en we gaan je missen. Koester vooral de fijne herinneringen."

En toen was het moment daar. Wethouder Klaas Valkering kreeg, ietwat onwennig nog, de ambtsketen van Hafkamp om zijn schouders gehangen. Hij mag zich even burgemeester noemen totdat Peter Rehwinkel aan de slag gaat als waarnemend burgemeester.

Daarna werd het schilderij van Hafkamp onthuld dat in het gemeentehuis van Bergen komt te hangen naast haar voorgangers. Egmonder Sebastiaan Groot, vorig jaar winnaar van Project Rembrandt op NPO1, is de maker van het portret.

Kleinkind

En daarna sprak de oud-burgemeester, met flink wat emotie, de aanwezigen toe. "Het waren veelbewogen jaren maar ik kan verzekeren dat ik altijd met plezier naar mijn werk ben gegaan. Ik heb van al die jaren nooit een seconde spijt gehad." Ook vertelde ze dat als het haar even teveel werd ze naar een foto of filmpje van haar kleinkind keek. "Dat geeft afleiding maar het heeft me ook leren relativeren."

"Het burgemeesterschap is en blijft een veelzijdig ambt. Je bent burgermoeder maar ook handhaver, waar niet iedereen blij mee is. Ik hoop dat de burgers van Bergen blijven participeren en meepraten maar ook meeluisteren. Meningen moeten soms worden bijgesteld. Bouw verder, Bergen verdient het."

https://www.nhnieuws.nl/nieuws/263002/officieel-afscheid-van-bergense-burgemeester-hafkamp-ik-heb-nergens-spijt-van

Natuurbranden, beter voorkomen dan genezen (Gemeente Alphen Chaam)

We leven in een prachtige omgeving met veel bos- en natuurgebieden die we intensief gebruiken voor recreatie, bewoning en commerciële doeleinden. Een natuurbrand heeft vaak grote ecologische en financiële schade. Ook de maatschappelijke impact is groot, zeker wanneer een natuurbrand onbeheersbaar wordt. Helaas hebben we daar in de afgelopen jaren enkele voorbeelden van gezien. Natuurbranden raken al snel meer organisaties dan alleen brandweer en terreinbeheerder. Ze vragen om een gezamenlijke aanpak. Gemeenten, natuurbeheerders en brandweer trekken hierin samen op. Natuurlijk doen we ook een beroep op eigenaren van recreatieterreinen.

Wie zijn wij en wat doen we?

Enkele jaren geleden is er in opdracht van de Commissaris van de Koning en de veiligheidsregio’s een Taskforce Natuurbranden opgericht. De Taskforce stelde voor het natuurgebied Boswachterij Ulvenhout & Chaamse Bossen een rapport op voor natuurbrandpreventie. Voor de uitwerking van dit rapport is een ‘lokaal driemanschap’ ingesteld dat bestaat uit de betrokken gemeenten Alphen-Chaam en Gilze en Rijen, Staatsbosbeheer en brandweer. Dit driemanschap is verantwoordelijk voor het maken van een actieplan voor dit natuurgebied. Burgemeester Minses is voorzitter van dit driemanschap.

Wat kunt u zelf doen?

Voor het driemanschap is het van groot belang dat ook u weet wat u moet doen tijdens een natuurbrand. Een goede voorbereiding kan u daarbij helpen.
 • Abonneert u zich op www.natuurbrandrisico.nl. U wordt dan automatisch van elke fasewisseling in onze regio op de hoogte gebracht. De gemeente gebruikt de fases op de website www.natuurbrandrisico.nl als basis voor de keuze om al dan niet stoken (open vuur) en/of barbecueën te verbieden en om een ontheffing op het stookverbod tijdelijk in te trekken.

Welke faseringen kennen we?

Fase 1 Op dit moment zijn er geen extra maatregelen getroffen om natuurbrand te voorkomen. Wel geldt altijd dat voorzichtigheid geboden is. Fase 2
 • In natuurgebieden mag u geen open vuur stoken. Ook vuurkorven, fakkels, wensballonnen en vuurwerk zijn niet toegestaan, net als in de natuur koken met open vuur op vaste brandstoffen, zoals hout of houtskool/briketten.
 • Ga ervan uit dat de eventueel verleende ontheffing voor stookverboden niet meer geldig is; zie de voorwaarden van de ontheffing of neem hierover contact op met de verlenende instantie (gemeente of provincie).
 • Wees alert op verdachte situaties en meldt die bij de terreineigenaar of een hulpdienst. Help mee door foto's/film te maken en onthoud de locatie, persoonskenmerken en bijvoorbeeld een kenteken als u een situatie niet vertrouwt.
 • Houd op uw verblijfplaats altijd blusmiddelen bij de hand, bijvoorbeeld een blusdeken, tuinslang, brandblusser of desnoods een emmer water.
 • Denk eraan, dat u niet overal in de natuur goed bereik heeft met uw mobiele telefoon.
 • Veroorzaak niet per ongeluk een natuurbrand: gooi daarom sigaretten en glas altijd in een prullenbak of neem het mee. Denk ook aan kolen van de barbecue of opgehoopt tuinafval (broei), en parkeer uw auto (met hete katalysator) niet in hoog en droog gras
 • Neem eventueel een topografische kaart / GPS / wandel App mee als u op stap gaat.

Wat doet u als er een natuurbrand is?

 • Wacht hulp niet af. Vlucht zo snel en ver mogelijk weg van de brand, indien mogelijk naar de openbare weg.
 • Loop niet voor de brand uit of in de richting waarin de brand zich verspreidt, maar haaks op de brand. Daarmee is de kans kleiner dat de brand u inhaalt.
 • Help andere mensen en kinderen om op een veilige plek te komen.
 • Bel 112 om de locatie van de brand zo precies mogelijk door te geven.
https://www.alphen-chaam.nl/nieuws/nieuws/actueel/archief/2019/05/artikel/natuurbranden-beter-voorkomen-dan-genezen-682.html