Wel voelen, maar niet Denk(en) (Joop)

Bij de oprichting van Denk was er veel hoop onder minderheden in ons land, hoop op politieke emancipatie. Ongecensureerde vertegenwoordiging zonder de beperkingen van partijdiscipline, de rauwe vertaling van onze stem. Hoop op bevrijding van ‘old politics’ waarin gekleurde gezichten werden geteld. Je kon de stem van de vele gekleurde politici bij gevestigde partijen wel horen, maar had altijd het gevoel dat ze gedempt werden. Ze waren er, maar graag zachtjes en bevangen, alsof ze niet echt mochten meetellen.

https://joop.bnnvara.nl/content/uploads/2020/04/tunahan-kuzu-bij-pauw-een-maand-voor-de-lancering-van-denk-370x208.jpg

Screenshot: Pauw

Sinds 1986 mogen migranten stemmen in ons land, dit zou de sleutel worden tot emancipatie, we kregen migrantenkandidaten om het proces een extra impuls te geven. Het was een proces dat schuurt en kraakt met voor- en tegenstanders in alle geuren en kleuren, polderen is wat wij deden en dat zullen wij doen was het motto. Vele ‘migrantenkandidaten’ vol talent gingen met opgestroopte mouwen de politiek in en hebben de weg vrij gemaakt. Het politieke dansje ging niet iedereen goed af, ze hadden de nodige skills om politiek te bedrijven, maar kenden het podium niet goed genoeg. Mensen vielen van het politieke podium omdat ze het politieke spel niet speelden of een andere moraal hadden. Mensen vielen af omdat ze gefixeerd waren op hun persoonlijke gewin en sommigen hadden er simpelweg genoeg van. Eigenlijk was het politiek schouwspel niet heel anders dan in de bredere samenleving te zien was, vallen en opstaan in de rauwheid van emancipatie.

Na 19 jaar aangemodderd te hebben met diversiteit binnen politieke partijen was daar ineens Denk, twee Kamerleden die al enkele jaren politiek actief waren binnen de PvdA. Stemmen genereerden ze zeker, dat was terug te zien in hun prestaties op lokaal niveau en hun route naar de Tweede Kamer. Maar ideologisch ging het wat moeilijker. De moraal lag misschien wat verder uit elkaar dan op het eerste oog zichtbaar was. Gevoed door persoonlijke ambities werd de vuistregel: het doel heiligt de middelen. Het geluid van Denk moest hard zijn en de vijand was het onrecht.

Met enige voorzichtigheid en hoop doken velen het stemhokje in. Het moddergevecht tussen Kuzu en Öztürk in de top van Denk doet onrecht aan de politieke emancipatie van minderheden in dit land. De hoop en het vertrouwen van de stemmers brokkelde de afgelopen jaren al af, de recentelijke affaire oogt van buiten als niet meer dan een dolksteek. De grootste vijand is de veenbrand die woedt in de top en in een veenbrand kun je niet zaaien. Azarkan begreep dit en deed een oproep aan het bestuur en Öztürk: schoon schip was nodig. Deed hij het perfect? Nee eerder te laat, gelukkig werd hij gesteund door de partijraad.

Negativiteit
De judas in deze politieke affaire is niet een van de mannen uit de top, ook niet hun handelen, het was de toxic tribal culture. De partij kreeg vruchtbare grond in handen, zij werden de stem van minderheden, ze kregen de zichtbaarheid en het geluid. De politieke macht werd gedelegeerd, Denk mocht sociaal gaan straffen bij onrecht en corrigeren. De vijand bleef ongewijzigd, onrecht in de samenleving. Er werd veel talent aangeboden om de strijd te voeren, ook financieel. Maar het politieke milieu was niet vruchtbaar, de strijd werd gevoerd met negativiteit wat soms leek op haat. Na de provinciale verkiezingen moest het tij gekeerd worden, de achterban was helder in hun oordeel.

Het terugdringen van negativiteit is niet gemakkelijk, de acceptatie van het probleem is misschien wel het moeilijkste. Mensen zijn immer geen neutrale verdelers van feiten, mensen bieden een mening. Dit kunnen bevredigende woorden zijn om in het achterhoofd te houden, maar kunnen ook alarmerend werken. Wij kunnen als mensen begrip hebben van regels en bewijs, maar blijven altijd achter met de vraag: waarom hebben zij dit gedaan en hoe konden zij dit doen. Het zelfbeeld is altijd leidend in het oordeel dat wij vellen. Als wij in onze sociale relaties veel schaarste en agressie ervaren zijn wij extra alert op mogelijke vijandigheid, dit wordt de overlevingsstrategie. Als onze bestaanszekerheid stabiel is, zijn onze sociale relaties zacht en vreedzamer. Wij hebben minder de drang om ontdaan te raken van onze angsten, we vinden het niet rationeel en zien geen profijt.

Zonder een waardeoordeel te geven over de partij Denk beogen zij een stem te vertalen van mensen die leven in een gemarginaliseerde hoek van onze samenleving. Het bestaansrecht van Denk is net zo gemarginaliseerd op politieke strijdtoneel. Het inslaan van een weg waarbij de vijand het doel is de makkelijke keuze. Naar buiten treden met de boodschap de dominante strijder tegen onrecht te zijn is handig, het levert persoonlijk gewin. Het wegkijken voor de persoonlijke politieke bestaanszekerheid in de top van Denk is net zo simpel gedaan. Het buitenbeentje in de kamer dat kiest ervoor om zich als agressor te presenteren is geen onbekend fenomeen. Wij zien het ook bij kinderen die pesten, het werkt als een veiligheidsmechanisme en helpt bij het overleven op de korte termijn.

Onrecht
De definitie van onrecht in de politieke affaire tussen Denk en Kuzu is beperkt door het gevoel van persoonlijk onrecht dat beide heren zeggen te ervaren. Beperkt door het eigen perspectief, wij mensen zijn immers alleen instaat om onrecht te erkennen als wij iets erin herkennen. De ervaringen die wij met ons meedragen, de fysieke en emotionele pijn die wij hebben gevoeld vormen ons oordeel. Ons brein voelt de pijn van sociale uitsluiting op exact dezelfde manier van pijn als de pijn van fysiek geweld. Dit veroorzaakt de drang om een onderdeel te zijn van een groep, de groep die wij als veilig en daarom goed beschouwen.

Als wij het gevoel hebben dat iemand in onze omgeving onrecht wordt aangedaan, worden de gevoelens van afschuw en haat leidend. Deze gevoelens krijgen een functie het onrecht bestrijden, maar als wij niet alert zijn worden het zelfsturende mechanisme in ons gedrag, de negatieve spiraal. De negatieve spiraal gevoed door onze eigen ervaringen in een gezin, gemeenschap of dit land, de ervaringen die onze mogelijke ervaringsperspectieven sturen zonder zelfopgelegd interventies. Negatieve ervaringsperspectieven stimuleren het wij-zij denken waarmee we mensen categoriseren, wij bouwen symbolische en ideologische kaders om de vijandigheid te bevestigen.

Strijd
Bij Denk is er nu een speelveld gevormd door vijandigheid, de prijs is de diepe verbondenheid van de leden met een van de leiders. De leider die de partij verlost uit de vijandigheid. De leden moeten zich herkennen in de identiteit van deze leider. De leider moet bevrijdend, veilig en beschermend voelen om het vertrouwen van de leden terug te verdienen, want wanneer er een aanval is op de partij moet er teruggeslagen worden, dit is niet meer dan groepsdenken. Groepsdenken is altijd gebaseerd op een zoektocht naar de externe vijand. Voor de strijd tussen Kuzu en Öztürk is die er misschien niet eens, maar dat maakt niet uit want er is wel een winnaar.

Voor de leden van Denk is het de uitdaging om te bepalen op welke manier zij door welke lens zullen kijken in het vellen van een oordeel over dit conflict. De lens gevormd door eigen ervaringen waarin geen objectieve feiten zijn en de definiëring van het goede gevormd wordt met waarin wij onszelf herkennen. Het goede gevormd door informatie die onze aandacht trekt en ons bestaande oordeel bevestigd. Wij mensen ontkennen de ‘feiten’ die wij als bedreigend identificeren. Zodra een van de mannen in de top van Denk erin slaagt om zijn hergedefinieerde visie van de waarheid krachtig over te brengen is er een winnaar, ongeacht alle schande en glorie.

Ondertussen gaat de vijandige slachtofferstrijd door in de top, Kuzu en Öztürk voelen zich beide het slachtoffer. Het slachtofferschap wordt gestuurd door de vraag waar het onrecht start: bij de buitenechtelijke relatie of bij het naar buiten brengen van de vuile was? Angst en dreiging zijn zo sterk dat het allang niet meer over de realiteit gaat maar over de manier waarop er met macht wordt omgegaan en wie zijn verhaal in een sterker psychologisch frame giet.

https://joop.bnnvara.nl/opinies/wel-voelen-maar-niet-denken

Haatzaaiers, creolen en Sylvana Simons:Hoe is de woede over Sylvana Simons te verklaren? (Stop de Bankiers)

Sylvana Simons is iemand met een zeer lichtgewicht opleiding die vanwege een zeer vlotte baabel ooit eens iets zeer-lichtgewichts op televisie presenteerde, daarna andere dingen is gaan doen, tot een regelmatige verschijning werd in VARA-praatprogramma’s vanwege haar capaciteiten tot het voldoen aan “Een neger omdat het moet”-beleid van de NPO uitleg of detail , om zich verolgens te ontwikkelen tot de meest gehate vrouw in Nederland.

En dat doe je niet zo maar. Daar moet hard aan gewerkt worden.

Hier lopen we een deel van het pad af dat Sylvana begaan heeft om deze verheven positie te bereiken.

We beginnen met het moment dat het damesblad VIVA in haar ijver om mee te doen met de politieke-correctheid en wel dat deel geheten “zwarten-promotie” en dat dus al keihard racisme is, een lijstje gepoubliceerd van de voordelen van het daten, als blanke vrouw natuurlijk, met een zwarte man. Dat was zo volkomen absurd (zwarte mannen hebben precies het tegenoverstelde profiel en bijbehorende status uitleg of detail ) dat het zelfs te absurd was voor de politieke-correctheid en VIVA moest inbinden. Hier de inbreng van Sylvana in de affaire (RTLnieuws.nl, 15-04-2015, uitleg of detail ):

Sylvana Simons houdt column over aan ophef Viva

Het vrouwenblad Viva heeft gisteravond behoorlijk wat ophef veroorzaakt met een artikel op hun website… Sylvana Simons was not amused.

Het vrouwenblad plaatste gisteravond een opmerkelijk lijstje op de eigen website: tien redenen waarom Nederlandse vrouwen een donkere man zouden moeten daten. En daar kwamen nogal wat reacties op.
… Onder de lezers van het bericht was ook presentatrice Sylvana Simons en zij had ook zo haar eigen mening over het bericht.

“Ik heb artikel met stijgende verbazing gelezen”, zegt Sylvana in RTL Boulevard. “Terwijl ik lees ben ik aan het analyseren: staat dit er echt? Klopt het wat mijn ogen zien?” …
Sylvana klimt meteen in de mail naar de hoofdredactie van het blad. “Ik heb meteen aangeboden om samen te kijken hoe we dit soort kwesties kunnen oplossen, met als gevolg dat ik per direct als columnisten ben gevraagd voor Viva. Dat heb ik meteen aangenomen.”

Zoiets heet in de volksmond “rattigheid”. Vreten op afval. Er wordt wel gesteld dat zwatrte vrouwen heel anders zijn dan zwarte mannen. Hier een voorbeeld an het tegendeel. Wat te verwachten viel, want zo veel kunnen de geslachten niet van elkaar verschillen.

Deze actie was veelbetekend. Het toont een karaktertrek waaraan vrijwel altijd nog vele andere vast zitten. Allemaal van de bijzonder onaangename soort. De getoonde die van het profiteursschap. En opportunisme van de zwarte soort.

Maar let op: de reputatie bij “het gewone publiek” was nog die an de “succesvolle zwarte Surinaamse”.

Daarin kwam een ontzettende deuk met “het geval Simek”. Martin Simek is een warmhartige Tsjech, van origine tenniscoach, die een tiental of meer jaren gewoond heeft in Nederland en daar een soort “zielknijper” is geworden. Simek, nu wonende aan de zuidelijk kust van Italië, was een gast bij DWDD en vertelde over de zwarte (!) boot-kinderen die hij geholpen had, en gebruikte de term “zwartjes” – kleine zwarten dus “zwartjes”. Een vergissing van iemand die niet zijn moedertaal spreekt. De reacties van Sylvana tonen iemand die voor geen seconde begrip heeft voor de situatie. De slechts één uitzichtspunt heeft: de eigen positie. En in haar wereldbeeld was de term “zwartjes” “FOUT!!!”, en dat iemand “zwarte kinderen” bedoelde kwam niet in haar op. De beelden van haar reacties zeggen alles (13-05-2015):

https://i2.wp.com/www.stopdebankiers.com/wp-content/uploads/2018/08/cultuur_gelijkheid_creolen_haatzaaiers_sylvana_bron_simek_1.jpg?resize=640%2C400&ssl=1

https://i0.wp.com/www.stopdebankiers.com/wp-content/uploads/2018/08/cultuur_gelijkheid_creolen_haatzaaiers_sylvana_bron_simek_2.jpg?resize=640%2C400&ssl=1

https://i0.wp.com/www.stopdebankiers.com/wp-content/uploads/2018/08/cultuur_gelijkheid_creolen_haatzaaiers_sylvana_bron_simek_3.jpg?resize=640%2C400&ssl=1

Het hele land viel over Sylvana heen.

Dat wil zeggen:alle gewone Nederlanders en die met gfezond verstand. Het ideologisch gestoorde politiek-correcte Nederland vond natuurlijk dat Sylvana hartstikke gelijk had en dat de reacties op haar beledigend en racitisch waren, en twee dagen later mocht ze nog een keer teurgkomen om daarop te reageren. Zonder dat er sprake was van een weerwoord. Natuurlijk.

Daarna lag Sylvana onder een vergrootglas.

Maar dat was niet nodig, hoor, ze belsoot gehele uit zichzlef om verder te gaan met de rol an de olifanbt in de procelijkkast. De volgende culture Mingvaas die sneuvelde: Zwrate Piet. Aanvankelijk een  projectje van de twee zwarte extremisten genaamd Gario en Afriyie, gaven de politiek-correcte, Joodse en Joodsistische media  => daar steeds meer aandacht aan en velen haakten aan. Waaronder Sylvana. Want het garandeerde air time bij DWDD, Pauw enzovoort. Hier een verslag van het einde van het seizoen juli-december 2015, zijnde artikel over de laatste “brandende kruisen”-bijeenkomst bij Pauw in het medium van de salafisten van deze beweging (Joop.nl, 05-12-2015):

https://i2.wp.com/www.stopdebankiers.com/wp-content/uploads/2018/08/joop-sylvana_05-12-2015.jpg?resize=640%2C560&ssl=1

Ook in beeld hier dit in dit soort programma’s werkt: de zwarte Ku Klux Klan-aanhanger krijgt als tafelgezelschap lieden als de hier zichtbare Dolf Jansen, die van het blanke anti-Nederlandterrorisme zijn. De totaal onafahankelijkm Joodse presentator vult het geheel in, en kiest ook, hoe verrassend, tegen de Nederlanders .. “Negers zijn immigranten – Joden waren immigranten – dus, ergo, q.e.d.: de negers van nu zijn als de Jodne van toen”).

Overigens was de SS ook buiten de camerás actief,, hoewel ze dat zorgvuldig buiyten beeld probeerde te houden. Hier is waarom:

https://i1.wp.com/www.stopdebankiers.com/wp-content/uploads/2018/08/cultuur_gelijkheid_creolen_haat_simons_bronnen_zp-actie.jpg?resize=640%2C419&ssl=1

En zie de mede-demonstranten:

https://i1.wp.com/www.stopdebankiers.com/wp-content/uploads/2018/08/anti-zwarte-pieten-3.jpg?resize=634%2C473&ssl=1

De grimmige koppen zeggen alles al: dit zijn Ku Klux Klan-achtige racisten, die niet gewoon tegen Zwarte Piet zijn, maar die blanken haten tot op het bot. De Nederlandse tak van een beweging die in Amerika “Black-Lives-Matter” heet wat een afkorting is van “Black-Lives-Matter-and-White-Lives-Don’t” want ze rennen met zijn honderduizenden door de straten als zwarte criminelen de dood vinden bij arrestatie, maar zijn in geen velden of wegen te bekennen wanneer zwarten blanken verkrachten en wurgen of een blanke baby in een kinderwagen doodschieten uitleg of detail . Of dus zomaar een blanke atleet van de weg afschieten omdat ze zich vervelen …

En in Nederland gaat men ook die kant op zoals gedemonstreerd door een ander lid, het zogenaamde “Geen 4 mei voor mij”-meisje haar solidariteit met Black-Lives-Matter betuigt op deze wijze:

https://i2.wp.com/www.stopdebankiers.com/wp-content/uploads/2018/08/internet_afkeer_waarom_bron_geenstijl-zwarte-racisten-jul-2016_neger-racisten_08-07-2016_2a.jpg?resize=583%2C943&ssl=1

Dit dus zijnde de club van Philomena Essed, Gloria Wekker, Quinsy Gario, Jerry Afriyie, Mitchell Esajas, en Sylvana Simons.

Enfin, inmiddels was het aan iedereen buiten de politieke-correctheid helemaal duidelijk: Sylvana Simons haat Nederlanders. Van die volkskennis die net zoals alle overige gezonde verstand bij de gewone mensen leeft, zonder dat het heel erg openlijk naar buiten komt, en zonder dat de elite, media en de klieks van bestuur, intellectuelen, en kunstzinnigen, daar ook maar het geiringste besef van hebben.
Gezond verstand … Eng, vies, weerzinwekkend. Nee, abstracties, idealen, ideologieën … Dat is de denkwereld van de elite. “Sylvana is zwart, dus Sylvana is GOED!!!”. Dus als Sylvana roept dat “Alle Nederlanders zijn racisten”, heeft Sylvana hartstikke gelijk want Sylvana is zwart dus Sylvana is GOED!!!

Goed dat was dus de toestand. Een culturele veenbrand, verspreid over een aanzienlijk gebied. Die naar buiten zou kunnen komen bij een kleine aanleiding. Sylvana besloot er een grote aanleiding tegenaan te gooien. Eerst wat voorgeschiedenis.

Dat speelde zich binnen een ander bolwerk van Joden, Joodsisten en politiek-correcten: de PvdA. Twee Turkse Tweede Kamerleden van de PvdA stapten na en knallende ruzie over loyaliteit uit die partij, en richtten een eigen Turkse partij op: DENK – een Turks werkwoord lijkende op het Engelse “to like”. Ten eerst ging dit gepaard met veel verwijten over identiteit en ten tweede ging dit ten koste van de geliefde partij bij politiek-correcten. Toen die van Samsom en Asscher. En het wonder gebeurde: de politieke-correctheid keerde zich tegen twee gekleurde immigranten – allochtonen. De Turken werden voorgesteld als deloyaal aan Nederland, wat correct was, maar een wonder dat men het zei want nooit eerder vertoond.

En nu het compleet absurde: de Surinaamse zwarte Sylvana Simons sloot zich aan bij de Turken-partij DENK.

Een partij waarmee ze op het eerste gezicht niets maar dan ook helemaal en absoluut niets gemeen had.

Op één ding na dat alle gewone Nederlanders en alle anderen met gezond verstand er onmiddellijk uitvisten: haat voor Nederland.

“Het internet ontplofte”.

Vroeger, in de begindecennia van de campagne “Gekleurde immigrnaten zijn lieve mensjes die ons cultureel en materieel rijk komen maken” kon men de stem van de werkelijkheid nog vrijwel totaal onderdrukken. Met de komst van het internet is die almacht verdwenen, en de nog resterende macht voortdurend dalende. Op dat internet konden de gewone mensen reageren op de gewone manier op het “Ik haat jullie” van Sylvana, en ze schreven massaal terug: “Wij haten jouw ook”. Waarbij naturlijk zaken als “apen”, “bananen” en “tjoekie-tjoekie-boten” langskwamen, maar ook de meer creatieve aanpak zoals deze:

https://i0.wp.com/www.stopdebankiers.com/wp-content/uploads/2018/08/cultuur_gelijkheid_creolen_haat_simons_bronnen_uitzwaaidag.jpg?resize=640%2C350&ssl=1

Een Facebook-pagina met als motto: “DE Sylvana Simons Uitzwaaidag”. te houden op Op 6 december 2016. Gepost door “De Zak van Sinterklaas”.

Dat was een moment waarop de politieke-corrrectheid, dat wil zeggen: lieden als Pauw en Van Nieuwkerk, en datgene dat de burelen van Volkskrant, NRC enzovoort bevolkt, de discussie had kunnen temperen door te reageren met: “Fair enough. Sylvana heeft gescholden, jullie hebben teruggescholden. Zullen we nu eens serieus discussieren over de merites van de zaak?”
En met “serieus discussiëren” doelende op iets heel anders dat daar tot nu toe voor doorging bij DWDD, Pauw, de kranten enzovoort. Want dat ging niet verder dan “Iedereen die voor Zwarte Piet is, miskent de gevoelens van de zwarten, is een koloniaal, slavenhouder, nationalist, racist, fascist, en aanhanger van Geert Wilders”.

Natuurlijk werd dat niet gedaan, werd Sylvana tegen het gezonde verstand in bescherming genomen. Het oordeel van Gutmensch Nederland over de reacties van gewoon Nederland op Sylvana’s zwarte haatspuierij: “Racistische bagger” en “Racistische drek”.

Waarna de zaak ontaardde in een verbale burgeroorlog. Sylvana plus zwarten plus andere gekleurden plus media tegen “het internet”. Hier een screenshot gebruikt in een andere “brandende kruisen”-sessie van later, ook bij Pauw () over de “De koppen op het internet”:

https://i0.wp.com/www.stopdebankiers.com/wp-content/uploads/2018/08/pauw-sylvana-DDS_kl.jpg?resize=600%2C458&ssl=1

Het Grote Boze Internet had de woorden van Sancta Sylvana “verdraaid weerggeven” en in “zeer beledigende koppen” gezet.

Overigens, dit is wat de politieke-correctheid er van vindt als ze zelf “expressieve taal” gebruiken, bijvoorbeeld over PVV’ers of Geert Wilders of Thierry Baudet (de Volkskrant, 22-03-2014, rubriek De Ombudsvrouw, door Annieke Kranenberg):

… Net als de artikelen in Vonk mogen ook de beelden prikkelen en ergeren. …

En  (de Volkskrant, 06-06-2015, rubriek Ombudsvrouw, door Annieke Kranenberg):

… columnisten zijn aan minder journalistieke regels gebonden dan ‘gewone’ journalisten. Zij mogen overdrijven, generaliseren, provoceren. …

En er zijn nog een paar soortgelijke uitspraken aan te halen. Oftewel: ‘overdrijven, generaliseren, provoceren’ mag wel voor de goede zaak dat wil zeggen die van de politiek-correcten, maar niet door de gewone burgers en het internet – want die zijn niet politiek-correct en dus FOUT!!!

Waarna je de behoefte krijgt om een schrijfpauze in te lasten om te kotsen over zoveel walgelijkheid, weerzinwekkendheid en grenzeloze hypocrisie.

Goed, met toch een kleine versnapering erbij gaan we verder. Want geen Simonsloze maand of zelfs wel week in de tijden van haar verblijf bij DENK. Want uit dien hoofde zat ze alweer bij Pauw (GeenStijl zou het zo schrijven: “Ook daar vanwege neger omdat het moet lid van de politieke oppositie”) om deelte nemen aan een debat over Trump, dat wil zeggen: de Amerikaanse presidentsverkiezingen. Alwaar ze alweer opviel door domheid, arrogantie, brutaliteit (de bekende combinatie), en het aanhalen van een internethoax over Trump, “Donald Trump heeft over zijn eigen kiezers gezegd dat het sukkels zijn”. Pauw: “Was dat niet iets op het internet?”. Zwarte: “Ik heb de bewegende beelden gezien”. Met als verrassende apotheose dat Pauw aan de slot van de uitzending met een factcheck kwam waaruit bleek dat de hoax een hoax was. De arrogantie zelve was er niet door verstoord “Nou, dan is het niet zo”.
Zo licht dacht het internet er weer niet over (GeenStijl.nl, 10-11-16, door Van Rossem uitleg of detail ):

LOL. Pauw rectificeert Sylvana live in de uitzending

Een gemengde tafel vol … Slotminuutje hierboven moet je ff terug kijken, want Sylvana ging tijdens de aflevering de mist in met het verkondigen dat ze een internet hoax, waarin gesuggereerd wordt dat Trump de Republikeinse kiezers ‘de domste groep stemmers van het land’ genoemd zou hebben in een interview in 1998, ‘op bewegend beeld gehoord had’ uit de mond van Trump. En zelfs Pauw, toch niet vies van een blokje anti-Trump-retoriek meer of minder, wilde dat nog even recht zetten. … Hele uitzending hier, fragment van de hoax hieronder. … Syl “heeft het op bewegend beeld gezien” ….

https://i1.wp.com/www.stopdebankiers.com/wp-content/uploads/2018/08/internet_afkeer_waarom_bron_geenstijl-media-sylvana-pauw-trump-nov-2016_2.jpg?resize=532%2C299&ssl=1

Met op de schermafdruk achterin op het scherm de “internet-informatie” waar de Zwarte Politicus haar mening “Ik heb de bewegende beelden gezien” op baseert. Winti, dit. John Leerdam, de laatste Zwarte Intellectueel in de politiek, is afgevoerd als Kamerlid voor minder.

Verder vielen de reactie op dit specifieke optreden aanvankelijk nogal mee – het was tenslotte “hoegere politiek” en dat geeft de gwoen burger minder aanknopingspunten. Tot iemand een ‘overdrijvend, generaliserend, provocerend’ carnavalsliedje over Hare Blunderende Hoogheid maakte. Waarover weer “iedereen” hartstikke boos was. Waarop weer iemand anders een ‘overdrijvend, generaliserend, provocerend’ filmpje maakte bij dat liedje.

Waarop de boosheid pas echt losbarstte. Want dat liedje had slechts lokaal gescoord, maar met dat filmpje erbij werd het een grote hit. En natuurlijk war het weer allemaal “Racistische bagger” en “Racistische drek”. Vooral dat ene shot met het sterk vergrote hoofd van HBH op een foto van een hangpartij in het Amerikaanse zuiden dreef de meute tot waanzin. “Bedreiging!!!” riep ,men zonder enige ironie of satire. Ooit door schrijver Anthony Burgess, bekend van A Clock Orange, volkomen overbodig afgedaan met:

“Wie zijn oom vermoordt, kan Hamlet niet de schuld geven. En als dat wel kan, moeten we beginnen bij de Bijbel: het meest vervloekte en wraakzuchtige boek dat er bestaat.”

Maar de meute was helemaal buiten zinnen, en “kwaliteitkrant” de Volkskrant hoort natuurlijk ook bij de meute (de Volkskrant, 22-11-2016):

https://i2.wp.com/www.stopdebankiers.com/wp-content/uploads/2018/08/cultuur_gelijkheid_creolen_haatzaaiers_simons_bron_filmpje-vk-nov-2016.jpg?resize=500%2C360&ssl=1

Een hagiografie van de Ku Klux Klan-raciste met een geposeerde glamour-foto die geheel in tegenstelling is tot haar rancuneuze karakter in zichtbaar in de shost uit de bewegende beelden boven.

En de Volkskrant was ook zo vriendelijk om afbeeldingen te verschaffen uit het “afschuwelijke” filmpje (Ja ja, er werden zelfs politici naar voren geroepen om het afschuw uit spreken, met voorop de bekende goorlappen: Klaver Pechtold, enzovoort) :

https://i0.wp.com/www.stopdebankiers.com/wp-content/uploads/2018/08/cultuur_gelijkheid_creolen_haatzaaiers_simons_bron_filmpje-vk-nov-2016_3.jpg?resize=640%2C158&ssl=1

https://i0.wp.com/www.stopdebankiers.com/wp-content/uploads/2018/08/cultuur_gelijkheid_creolen_haatzaaiers_simons_bron_filmpje-vk-nov-2016_2.jpg?resize=640%2C157&ssl=1

Het gewone, ordinaire, werk. Photoshopwerk van de soort “het gezicht erop geplakt”, door GeenStijl omgedoopt tot “fotosoep”. Primitief gedaan. Het heeft allemaal duidelijk niets maar dan ook helemaal niets met de realiteit te maken.

Erg? Afschuwelijk? Vergelijk even met dit:

https://i0.wp.com/www.stopdebankiers.com/wp-content/uploads/2018/08/adriaan_louter_ceremonieel.jpg?resize=558%2C725&ssl=1

Daar moest Geert Wilders zich echt absoluut helemaal niets van aantrekken. Dat ‘ie het wel deed? Schande! Riepen ze allemaal onder aanvoering van Deugmens-opperhoofd en linksfascist Francisco van Joleop wiens site dit stond.

Nou, dan zijn die fotosoepjes van Sylvana van de volkomen onschuldige soort: geen aandacht aan schenken, Lena, dan gaat het vanzelf over. Maar ja … Deugmenserij hè … Ze kunnen het absoluut niet laten.

Overigens zag op de website de kop er wat anders uit:

Hoe is de woede over Sylvana Simons te verklaren?

Brullen van de lach!!!

Omdat het zo’n onuitstaanbaar takkewijf is dat iedereen in Nederland voor racist uitmaakt. En zo stom als het achteren van een varken. En arrogant. En een leugenaar.

Niveau aap, banaan, kip, meloen enzovoort.

Die ze dan ook in ruime hoeveelheden toebedeeld krijgt.

De Volkskrant is er heel verontwaardigd over:
Voor de derde keer in korte tijd is Sylvana Simons het slachtoffer geworden van een heftige haatcampagne op de sociale media. Nadat eerder een ‘uitzwaaipagina’ op Facebook was aangemaakt en ze racistische scheldtweets had ontvangen toen ze zich kandidaat stelde voor de nieuwe politieke beweging Denk, kreeg ze afgelopen weekeinde een lading racistische beelden over zich heen. ‘Weerzinwekkend’, noemt minister Lodewijk Asscher het materiaal, ‘typisch een zaak voor het Openbaar Ministerie’. Dat maakte later bekend inderdaad een onderzoek te zijn begonnen.

Lodewijk Asscher, de Joodse meneer die bij het minste en geringste dat gezegd wordt over de islam met zijn neus op een bidmatje in een moskee ligt. Ook dus een voorvechter van de zwarten. Het is inmiddels een bekende combine: Joden, negers en moslms samen tegen Nederland. En misbruik makend van jusitie en rechterlijke macht.

De oorzaak van de ophef is dit keer het carnavalsnummer Oh Sylvana van zanger Rob van Daal. Volgens Van Daal gaat de tekst (‘Oh Sylvana, wat ben jij toch een zielenpiet’) niet over Simons, maar over zijn Russische ex-geliefde Sylvana.

Ach, ach, ach … Wat verschrikkelijk … Dat carnavalsliedje.

De giftige behandeling van Simons bestaat al langer. In het verleden betrof het vooral een elitair dedain voor Simons de TMF-veejay die denkt dat ze meteen een intellectuele hoogvlieger is omdat ze een gek brilletje opzet. ‘Imbeciel babbelprogrammaatje’, schreef NRC Handelsblad over Simons’ boekenprogramma Kaft dat ze in 2004 voor RTL4 presenteerde. De Volkskrant had het over haar ‘pose als een zwoele intellectueel’ en Trouw noemde haar ‘ik-lees-eigenlijk-nooit-een-boek-Simons’, verwijzend naar opmerkingen die Simons zelf had gemaakt.

Volkomen terechte woorden: ze kreeg dat baantje ondanks totaal duidelijke totale ongeschiktheid vooraf om één en slechts één reden: omdat ze zwart is.

Sinds 2012 heeft het Simons-bashen een nadrukkelijk racistisch karakter gekregen. Dat hangt samen met haar uitgesproken meningen over racisme en discriminatie die ze ventileert als gastvrouw in het tv-programma De Wereld Draait Door. Daar hekelt ze Zwarte Piet, de witte tv-wereld, stereotyperende tv-reclames.

Oftewel: ze beschuldigt Nederland van racisme na kleur te hebben zitten detecteren en tellen: ze is een keiharde racist.

De standpunten die Simons inneemt, staan elke keer garant voor racistische hatelijkheden op sociale media.

Deze “racistische” reacties daarop moeten bevorderd worden. Tit-for-tat

. Dat gebeurde niet, dus werd het zwarten en Sylvana-syndroom zo erg als het nu al is.

Uit reacties op Facebookpagina’s als ‘Nederland mijn Vaderland’ blijkt dat veel mensen niet goed snappen waarom Zwarte Piet racistisch zou zijn; ze rekenen dit Simons zwaar aan.

Zeer terecht en zeer gematigd allemaal. Passend zijn bijvoorbeeld oproepen om haar voor haar eigen veiligheid het land uit te zetten, want hier is het te racistisch voor haar. Ze krijgt geen kansen om verder te leven, door al dat racisme.

Maar dat gebeurde niet, dus werd het erger.

… Simons bij DWDD in aanvaring komt met schrijver Martin Simek. Die heeft het in een aangrijpend verhaal over schipbreuklijdende vluchtelingen over ‘zwartjes’ die hij omarmt. ‘Mag ik wat vragen?’, zegt Simons. ‘Die term die je net gebruikt, is dat grappig bedoeld?’ Er breekt een felle woordenwisseling uit tussen Simons die het gebruik van ‘zwartjes’ wil aankaarten en een gepikeerde Simek die niet aan de discussie wil: ‘Dat komt wel weer met Sinterklaas.’

Pure gorigheid dus, van die Simons, Om iemand op taal aan te vallen wiens natuurlijke taal niet het Nederlands is.

… op sociale media regent het meteen discriminerende verwensingen (‘negerin’, ‘bananenboot’). …

Volkomen terecht. Dat mens had op zijn minstens zich een jaar niet in de openbaarheid moeten vertonen.

Naar aanleiding van deze scheldpartijen is Simons enkele dagen later nogmaals te gast bij DWDD om het te hebben over de vraag hoe racistisch Nederland is.

Aanleiding voor nog meer racistische racismebeschiuldigingen, arrogantie en algemene en totale onuitstaanbaarheid. Walgelijk, dat mens.

Wat ze later nog eens benadrukt door zich aan te sluiten  bij de Turkse Nederlandhaters van DENK, met wie ze slechts één ding gemeen heeft: Nederlandhaat. Je zou zoiets als molestatie verwachten door op zijn minst één van de van racisme beschuldigden, maar het bleef bij dit:

Op Facebook wordt een evenement aangemaakt – ‘Uitzwaaidag voor Sylvana Simons’ – waarvoor 18 duizend mensen zich aanmelden.

Gewoon een heel goede grap, en de meest gematigde reactie die toch nog geschikt is als uitlaatklep te dienen voor de gevoelens die de haatzaaiacties van het negergajes oproepen. Zoals blijkt uit dit:

‘Het gevoel dat veel mensen tegen haar hebben, wakkert ze zelf aan als ze in de media uitspraken doet’, zegt de oprichter van de pagina tegen de NOS.

Zeer gematigd, deze reactie. En 1000 procent waar.

Ook publieke figuren voelen zich niet meer belemmerd om Simons racistisch te bejegenen. Volgens voetbaldeskundige Johan Derksen is Simons ‘zo trots als een aapje’ nadat RTL 4 had besloten het uiterlijk van Zwarte Piet aan te passen. Radiodeejay Giel Beelen laat in zijn programma apengeluiden horen en roept vervolgens ‘rustig, Sylvana’.

Maar natuurlijk: je moet dat racistische negergajes keihard aanpakken. Zij werken keihard richting brandstichting, dat rabiate racisme-roepende negergajes. Wat ze trouwens al gedaan hebben: Frankrijk 2005 (mede), Engeland 2011, Schilderswijk 2015.

En daarna begon de totale gekte pas echt goed. De hele dag, 22 november, was het het eerste item in der Journaals. “Vanwege de dreiging met de lynchpartij”. Doelende op dat fotosoepje. Met dus een hele optocht van deugpolitici voor de camera om het fotosoepje “ten strengste te veroordelen”.  En Sylvana krijgt beveiliging. En de fotosoep-terrorist is opgepakt in Kudelstaart, die zich overigens “zichzelf heeft aangegeven”. Weet je meteen dat het geen moslim is. En bij Nieuwsuur mag graaf DENKula a.k.a. Tunahan Kuzu vrijuit het woord voeren.

Al degenen die zich die zich op deze manier in deze zaak gemengd hebben dienen met hun kop in een emmer met ijskoud water worden gestopt, en pas weer losgelaten als ze pimpelpaars zijn aangelopen. Met uitzondering van graaf DENKula en soortgenoten natuurlijk: die kunnen afgedaan worden met een uitreisticket terug naar het thuisparadijs.

En des avonds natuurlijk bij Pauw. Jood ontvangt neger, en al bij de introductie voor de reclame straalt de zelfvoldaanheid bij zowel Jood als neger in totaal ondragelijke hoeveelheden van het scherm. En om nog eens goed dudielijk te maken welke partijen er hier tegeover elkaar staan, is er ook nog aanwezig Tofik “Alle Nederlanders zijn islamofoiben” Dibi inclusief haatbaardje en mede-“boze zwarte” Zarayda “Het ingekankerde Nederlandse racisme komt nu naar buiten” Groenhart,.

Al bij de intorductie: “Kijk ons eens mooi die blanke boerenpummels naaien “
Vroeger hadden tv’s beeldbuizen … Die kon je tenminste met veel gerinkel ingooien …
Hier de aankondiging (Pauw (22-11-2016):

https://i0.wp.com/www.stopdebankiers.com/wp-content/uploads/2018/08/simons-racisme.jpg?resize=624%2C301&ssl=1

Het staat er gewoon openlijk: “Racisme is een systeem”, zegt Sylvana Simons. Waarmee natuurlijk bedoeld wordt: “Racisme in Nederland is een systeem”, zegt Sylvana Simons”. Oftewel: “Alle Nederlanders zijn racisten”, zegt Sylvana Simons.

Om met een zedig kapsel en zedige blik om uit te leggen hoe “geraakt” ze wel niet was, “en mijn kinderen”. Tja, die lijden ook al zo veel, door het zitten samen op school met zo veel racistische blanken …

Wat geparafraseerde citaten uit de uitzending, aangevuld met samenvattingen van passages: “Sylvana, hoe gaat het eigenlijk…” (een zachte toon in de stem) … “Ik voel me machteloos”. [Wij ook onder die beschuldigingen van racisme waar we niks terug op kunnen zeggen want geen toegang tot de media. Tieft op, teringwijf]. Dibi haat op Nederlanders. Pauw haat op Nederlanders. Pauw haat op Wilders. Simons haat op Wilders. Dibi haat op Wilders. Pauw haat nog een keer op Nederlanders. Overigens; betoog Dibi (Pauw is het er mee eens): “Je mag je niet met Nederland bemoeien als immigrant”. [Riposte: “Nederlanders zijn racistisch” is je niet met Nederland bemoeien]. Simons haat op Nederlanders. “De Dagelijkse Standaard haat op mij”. En “Ik bemoei me helemaal niet met Zwarte Piet”. Dibi: “Wij bedoelen het goed als we zeggen dat Nederland racistisch is”. Zarayda Groenhart: “Heyt racisme komt nu naar buiten”. Eerste woord van een blanke (Danny de Munck – is net binnen). Groenhart haat op Nederlanders. “Waarom zeg je tegen Marokkaan als je het niet bevalt rot je maar op”. “Gaat om wie is Nederlander?” [Klopt. En dat geldt voor Marokkanen en Turken, maar niet voor Duitsers en Chinezen. Die zijn ook Nederlanders]. Dibi: “Alle Nederlanders zijn racisten”. Sylvana houdt een lege dominees-toespraak. Alom gelach onder de niet-Nederlanders. Pauw “We moeten gesprek aangaan ondanks dat je de ander racistisch vindt” [Geen belangstelling, dank u – voer dat gesprek eerst met uzelf]. Simons stelt gekleurde dictatuur voor à la DENK.

En hier was het dus ook dat die koppen van het internet langskwamen:

https://i0.wp.com/www.stopdebankiers.com/wp-content/uploads/2018/08/pauw-sylvana-DDS_kl.jpg?resize=600%2C458&ssl=1

Het Grote Boze Internet had de woorden van Sancta Sylvana “verdraaid weerggeven” en in “zeer beledigende koppen” gezet.

Let op: de met belastingmiljoenen gesubsidieerde massa-media worden vergeleken met een websiteje van een paar rechtse amateurs genaamd “De Dagelijkse Standaard” … Voor de ogen van honderdduizenden kijkers … Natuurlijk zonder ook maar iemand namens “Het Grote Boze Internet” aanwezig te hebben, laat staan iemand van De Dagelijkse Standaard. Die trouwens ook zeer moedig moet zijn om bij een programm als Pauw te verschijnen, want als overige gasten krijg je dan lieden als Dolf Jansen naast je, en in een geval als dit een paar zwarte kindertjes, liefst meisjes-met-vlechtjes, die geïnstrueerd zijn om zich o zo beledigd te voelen over Zwarte Piet.

Waarna de gekkigheid weer overtroffen wordt door het Openbaar Ministerie dat de filmpje- en -tekeningenmakers ging vervolgen, net als degene die “Sylvana”-taal hadden gebezigd, maar “Wat zwarten mogen, mogen blanken niet”. En de D66-rechter veroordeelde. Natuurlijk. Want blanken en geen gekleurden.

Direct na de uitverkiezing van Trump zei men, zelfs de Joodse baas van de NPO: “We moeten en zullen ervan leren”.

De werkelijkheid: Men heeft er totaal niets van geleerd.

Nee, het is erger geworden.

Men steunt het zwarte Ku Klux Klan-racisme.

Men houdt sessies met aan het hoofd een Jood en als gasten twee negers en een moslim ten einde de blanke nederlanders zwart te maken.

Voorlopige afsluiting van deze episode: Sylvana Simons is er in geslaagd de haat in Nederland alweer tot nieuwe niveaus op te schroeven. Misschien is die persoonsbeveiliging toch terecht …

En terwijl dat in de politike-correcte media nog allemaal doorsudderde, werd elders nog meer stront uit de Sylvana-beerput opgediept (Telegraaf.nl, 29-12-2016, door Inge Lengton ):

Sylvana speelde wekenlang toneel

Terwijl Sylvana Simons in het geheim al een nieuwe partij had opgericht, heeft ze zich in een Engelstalig interview nog gepassioneerd opgeworpen als de frontvrouw van Denk.
In het interview van 18 december spreekt ze over het filmpje waarin haar hoofd op het lichaam van een aan een boom bungelende zwarte Amerikaan is gemonteerd. …
Inmiddels is duidelijk dat Simons ten tijde van het interview stiekem al lang en breed afscheid had genomen van Denk. Uit stukken blijkt namelijk dat ze op 6 december de website voor haar nieuwe partij Artikel1 heeft geregistreerd en op 14 december werd de politieke beweging bij de Kamer van Koophandel ingeschreven. Uiteindelijk maakte Simons pas op 24 december de breuk met Denk openbaar.

Deel 1. En hier deel 2 (GeenStijl.nl, 29-12-2016, door Zentgraaff):

Sylvana, the Dutch Obama

https://i1.wp.com/www.stopdebankiers.com/wp-content/uploads/2018/08/internet_afkeer_waarom_bron_geenstijl-sylvana-obama-dec-2016.jpg?resize=588%2C248&ssl=1

…: blijkbaar staat de site van Artikel1 geregistreerd op “dutchobama@gmail.com”. Hoe een gesjeesde veejay met een niet-afgeronde kappersschool zich zou kunnen meten met een briljant jurist, epische speecher en algeheel politiek bijzonder vaardige meneer is ons vooralsnog onduidelijk …

Bijzonder vriendelijk geformuleerd van GeenStijl. Allemaal.

De laatste twee berichten laten zien dat er bij Sylvana sprake is van een diepe en tot de nok toe gevulde beerput. Gevuld met zaken als eigenwaan, narcisme, leugenachtigheid, doortraptheid en al dat soort dingen dat de reacties die haar tot nu toe ten deel zijn gevallen volkomen objectief, juist, gegrond, gerechtvaardigd en gebaseerd op een goed gevoel voor wat we in de kuip hebben maken. Inclusief dat filmpje-met-ophangen …

En om te demonstreren dat dit beslist niet beperkt is to de primaire bronnen van deze redactie, de Volkskrant en NPO, en dat het allemaal na de eindejaars-periode weer gewoon verder gaat, dit bericht … (nrc.nl, 13-01-2017, door Rosan Hollak):

‘Niemand wil opstaan met haat in zijn hart’

Een keiharde leugen. Want Sylvana is iemand, trouwens net als Gloria Wekker, Quinsy Gario en alle andere zwarten die tot nu toe hun mond open hebben gedaan, die dolgraag opstaat met haat in het hart:

„We moeten naar onze systemen en instituten kijken, naar onze scholen, politie en justitie. Behandel elkaar gelijkwaardig, is ons uitgangspunt. We zien dat de overheid discriminatoir bezig is. Etnisch profileren bij de politie. Kinderen met een migranten achtergrond, of uit een lagere sociale klasse, worden benadeeld. Ze krijgen een lager schooladvies, de samenleving heeft minder verwachtingen van ze. ….”

Roodgloeiende haat.
Joop.nl, de website an de roodgloeiden blnakenhaat, herhaalt het vol trots (Joop.nl, 16-01-2017):

Sylvana Simons maakt kandidaten Tweede Kamerverkiezingen bekend
Sylvana Simons maakt kandidaten Tweede Kamerverkiezingen bekend

…    In een interview in NRC Handelsblad vertelt Simons wat ze met Artikel 1 beoogt:

We moeten naar onze systemen en instituten kijken, naar onze scholen, politie en justitie. Behandel elkaar gelijkwaardig, is ons uitgangspunt. We zien dat de overheid discriminatoir bezig is. Etnisch profileren bij de politie. Kinderen met een migrantenachtergrond, of uit een lagere sociale klasse, worden benadeeld. Ze krijgen een lager schooladvies, de samenleving heeft minder verwachtingen van ze. ….

Oftewel: “Alle blanken zijn raciste”.

Welke roodgloeiende blankenhaat zo natuurlijk is, dat ze het zelf totaal niet door heeft:

… toen ik maatschappijkritisch werd, werd ik van de ene op de andere dag een Nederland-hater en een racist genoemd.

En daar heb je jet onregelmatige werkwoord van Bertrand Russell

weer: “Ik ben maatschappij-kritisch – Jij bagatelliseert het slavernijverleden – Hij is een institutionele racist”.

Voor de rest van het interview, dit verslag van GeenStijl (geenstijl.nl, 13-01-2017, door Mosterd):

Sylvana te laf om expliciet te Godwinnen

Sylvana. Waar zullen we in godsnaam eens beginnen. Wat een interview. “Ik kan Geert Wilders niet objectief bekijken in het licht van de geschiedenis.” Euh, wat? “Duitsland heeft afgerekend met een zwarte pagina uit de geschiedenis. Nederland niet.” Huh? Heb je het nou over NSB’ers? “Jullie zeggen het.” WAAR HEB JE HET OVER JOH? “Er is een link tussen de recente geschiedenis en ons land dat afstevent op wij-zij-denken. Vijand-denken, van kijk, díe groep is het probleem. Daar hoef ik de Joden heus niet voor te benoemen, dit ziet iedereen.” (Woordvoerder breekt in en kapt af). Wauw Sylvana, wauw. Rest van het interview lezen mag natuurlijk, maar hierbij alvast een handige samenvatting in 23 woorden: dehumaniseren van mensen, demagogie, verantwoordelijkheid, schadelijk, passief, luisteren, inzicht, offers, dieptepunt, haat, handtekeningen, borg, schreeuwen, zeiken, zaniken, splinter, leegte op links, mobiliseren, bestaansrecht. …

Haat, haat, haat, Haat, haat.

Nog meer (Joop.nl, 18-01-2017.):

Sylvana tegen Al Jazeera: ‘Racisme wordt in Nederland geaccepteerd’

In een interview met de internationale nieuwszender Al Jazeera verklaart Sylvana Simons dat racisme in Nederland een geaccepteerd verschijnsel is. …
Ze licht toe hoe ze gediscrimineerd wordt op grond van haar achtergrond:
Toen ik me begon uit te spreken luidde een van de eerste commentaren dat ik “mijn plaats niet kende”….

Een luegen (zelfs als er ooit één iemand dat gezged heeft wat dan geciteerd en benoemd moet moet worden). Een leugen geboren uit haat. Haat, haat, haat, Haat, haat.

Bij dit artikel stond trouwens ook een passende foto:

https://i2.wp.com/www.stopdebankiers.com/wp-content/uploads/2016/11/sylvanq-1200x800.jpg?resize=640%2C427&ssl=1

2016-11-27 17:57:46 AMSTERDAM – Sylvana Simons beantwoordt vragen tijdens Operatie Interview in De Balie in Amsterdam. Drie interviewers (waarvan een Wilfred Genee) werd tijdens het event gelegenheid geboden om haar tien minuten vragen te stellen. ANP ROBIN VAN LONKHUIJSEN

Haathoofd. Eenzelfde soort haathoofd als dat van Gloria Wekker.

Elsevier haalt wat later nog wat andere stukken eruit (elsevier.nl, 18-01-2017.):

Simons praat met Al-Jazeera: Nederland is inherent racistisch

Sylvana Simons vergaart ook internationale aandacht. In een interview met het Arabische Al Jazeera vertelt zij waarom ze de politiek in wil.
Haar voornaamste punt? ‘Racisme is geaccepteerd in Nederland,’ aldus de kop van haar interview met de Arabische omroep.
…Zij wil naar eigen zeggen de ‘zogenaamde inclusiviteit van Nederland’ aan de kaak stellen.
Het artikel noemt de vele beledigingen en bedreigingen die Simons moest verwerken nadat ze zich bij DENK aansloot. Onder meer het carnavalsfimpje waarin haar hoofd op een gelyncht lichaam werd gemonteerd wordt genoemd. Simons legt uit wanneer ze besloot de politiek in te gaan: dat moment bij De Wereld Draait Door toen Martin Simek het woord ‘zwartjes’ gebruikte, en zij hem daarop aanviel. ‘Toen realiseerde ik me dat racisme wordt geaccepteerd in Nederland: in Nederland is het okay om een racist te zijn,’ aldus Simons …
Volgens haar zijn landen in West-Europa institutioneel racistisch: ‘Dat is natuurlijk’. ‘Wanneer je je rijkdom via slavernij en kolonialisme hebt vergaart, baseer je je juridische apparaten, politie en rechtbanken op dat systeem,’ zegt Simons.  …
Volgens Simons … worden moslims in de rechtbank ‘anders behandeld’ dan niet-moslims. Ook zouden kinderen met een migrantenachtergrond en uit ‘lagere sociale klassen’ buitengesloten worden uit elite kringen.   …

Tja … De enige vraag is nog: wanneer breekt die etnische burgeroorlognu eindelijk uit…?

Nog wat duidelijkheid (Joop.nl, 03-03-2017.):

Sylvana Simons opent aanval op PowNews

Sylvana Simons heeft PowNews geweerd een persconferentie. Volgens Simons toont PowNews geen respect …

Met vlag-en-wimpel geslaagd voor het neger-diploma.

Naast Joop.nlbehoort ook de Volkskrant tot het Sylvana-bordeel. Dus dat Sylvana een Ku Klux Klan-nieau racist is, is ook daar olleodg onbekend. Of beter: ze weten het wel, maar in hun olkomen gestoorde en gespiegelde wereldbeeld spiegelen ze de reacties op Sylvana (de Volkskrant, 13-04-2017, door Hassan Bahara):

Bedreigers van Sylvana Simons tonen in rechtbank geen empathie

Bijzonder grappig ook dat ze een moslim het woord “empathie” laten gebruiken … Het niet-hebben van emapthie behoort tot het geboorte-paspoort van iedere moslim. En naar het zich laat aanzien: ook dat van zwarten => . Want wie gaat na het uiten van gore racistische scheldpartijen, nu degenen aanklagen die teriugschelden …? Dat moet een soort psychopaat zijn.

Iets dat zo overduidelijk is, dat er zelfs bij Joop.nl reageerders zijn die het opmerken (Joop.nl, 06-06-2017):

Rechter: Sylvana Simons moet partijnaam veranderen

Sylvana Simons moet de naam van haar partij, Artikel 1, veranderen. Dat heeft de rechter dinsdag besloten. Stichting Expertisecentrum Discriminatie had een kort geding aangespannen om Simons zover te krijgen de naam te wijzigen. …
SED heeft Simons herhaaldelijk gevraagd om de naam te wijzigen, maar Artikel 1 (de politieke partij) …

Reacties:

Proteus303 – 6 juni 2017 at 23:35
Het is een leuke en sympathieke meid. Alleen kan ze niet debatteren, wat natuurlijk wel belangrijk is in de politiek.

>>> Raymond Bhagwandin – 7 juni 2017 at 03:39
Ze mist volgens mij sociale vaardigheden stand te houden in de politieke arena, is m.i. oninvoelbaar, je moet mensen kunnen meenemen op jouw pad, door haar manier van doen jaagt ze alles in de gordijnen en kan misschien rekenen op gelijkgestemden, daarmee kan ze weinig veranderen lijkt me.

>>> Gadfly – 7 juni 2017 at 08:08
Mee eens. Mw Simons mist basale vaardigheden voor het voeren van een constructieve discussie. Ze voelt zich veel te snel persoonlijk aangevallen en pareert lastige vragen steevast met tegenvragen.

Daar is nauwelijks een woord Spaans bij …

En weer een sterk staaltje van het negerinnetje, bijna net zo sterk als het zich aansluiten bij de vleermuizen an DENK – alhoewel dat uiteindelijk toch niet zo’n goed idee bleek maar die een neger is, die leert niet (dagelijksestandaard.nl, 22-07-2017, door Tim Engelbart uitleg of detail):
Sylvana Simons: ‘Ik geef migranten die met schotelantennes Turkse en Marokkaanse tv kijken gelijk!’

Oftewel: “Sylvana Simons sluit zich aan bij de haatmoslims”. De opgegeven reden:
Simons: „Ik geef ze gelijk, als ik zelf naar de Nederlandse tv kijk, denk ik constant excuse me, excuse me, excuse me for being here.”

Oftewel: “Ik kijk alleen naar de kleur en ik ben een racist en ik zie dus witte mensen en dat haat ik. Ik wil een ‘safe’ oftewel zwarte tv”.
Waarover ook de auteur zijn verbazing uitspreekt, want:
Sylvana, die …Turkse en Marokkaanse tv-zenders als beter ziet dan de Nederlandse. En … voor een vrouw die de deur bij De wereld draait door heeft platgelopen, is dat verwijt even absurd als bizar.

Maar daar gaat het ook niet om, en ook niet om dit:

Sylvana Simons heeft zo’n hekel aan de Nederlandse televisie, dat …

Sylvana Simons heeft geen hekel aan de Nederlandse televisie, specifiek. Sylvana Simons haat gewoon heel Nederland. En de Nederlanders.

Overigens stond er ook bij dit artikel een foto:

https://i0.wp.com/www.stopdebankiers.com/wp-content/uploads/2018/08/internet_afkeer_waarom_bron_dds-simons-schotels-jul-2017_Sylvana-bij-Pauw-en-Jinek-1132x670.png?resize=600%2C355&ssl=1

Tyfus-tering-takkewijf.

En ook GeenStijl heeft zijn oog op het epistel laten vallen – eerst even wat sfeertekeningen zonder de kop (GeenStijl.nl, 22-07-2017, door Ronaldo):

Zo wij hebben onze geest weer even fijn in de slijpsteen van weldenkend Nederland geduwd dit weekend. Mocht er iemand over 5 jaar gaan zeiken dat Nederlanders zo’n slecht beeld hebben van Surinamers danwel powerfeministes, dan kan die fijn de schuld geven aan Vandermeersch en zijn proletenbende die Sylvana Simons en Heleen ‘dood vogeltje’ Mees een avond lang tegen elkaar laten uitrazen (mirror). Dat levert dode bomen vol zomerkolder op.  …

Waarvan dus al één ding gezien. GeenStijl pikt er uit deze:

Wat dacht u van Sylvana’s wetenschappelijk uitgedokterde visie op het feit dat iedereen tegenwoordig LHBTQIAP+ is.

Het citaatje:

https://i1.wp.com/www.stopdebankiers.com/wp-content/uploads/2018/08/internet_afkeer_waarom_bron_geenstijl-zwarten-simons-baudet-jul-2017_iedereeniseenhomo.png?resize=534%2C137&ssl=1

Trek er alvast 10 IQ-punten vanaf …
Volgende (tussendoor ook iets van Mees maar daarin zijn we hier niet geïnteresseerd:

Of Sylvana die snoepjes uitdeelt omdat Marokkanen en Turken zich in de regel de moeder schoteltv’en …

Citaatje:

https://i2.wp.com/www.stopdebankiers.com/wp-content/uploads/2018/08/internet_afkeer_waarom_bron_geenstijl-zwarten-simons-baudet-jul-2017_tuurlijksylvana.png?resize=534%2C105&ssl=1

Oh, dat is degene waar De Dagelijkse Standaard het ook al over had … Welverdiend, die dubbele aandacht, want hij is ook dubbeldom. Kijk maar:

 … (Joe, Syl, ga anders even uitzoeken hoe minderheden op de Arabische danwel Turkse telezenders worden gerepresenteerd)

En u snapt het al: 20 punten eraf.
En dan tenslotte (anders zijn de punten al helemaal op):

Gelukkig vinden de dames elkaar in de gezamenlijke haat jegens die ene kerel die iedereen in, op & om de media haat maar die kennelijk nog niet genoeg gehaat wordt. De Ter, want jongens jongens da’s pas erg.

En weet de goede verstaander onmiddellijk waar het over gaat en daar was die kop en het weglaten ervan ook voor bedoeld:

Sylvana: ‘Media poeslief voor Baudet wegens te weinig redacteuren van kleur’

En dat is meteen 30 punten eraf (minstens). Dat is er totaal al 60 minder, en bij een negeriaans gemiddelde van 70 (we hebben geen specifieke cijfers omtrent S. Simons maar 70 is ook ruim genoeg voor een kapster en scheeuwen en aandacht trekken kunnen zelfs baby’s), komen we uit op een ruime 10 punten qua IQ. Maar het moet gezegd: een dubbelinterview met een andere vrouw doet zelfs het IQ van een vrouwelijke Einstein tot zombie-achtige proporties ineenschrompelen.

En nog is ze nog niet genoeg gehaat in Nederland, vindt ze (dagelijksestandaard.nl, 23-07-2017, door Tim Engelbart uitleg of detail):

Natuurlijk! Sylvana Simons neemt het op voor MH17-haatcolumniste Hanina Ajarai

Alle links-regressieve krachten van Nederland bundelen zich weer eens. Eerder nam Anne Fleur Dekker het al op voor Hanina “de doden van de MH17 boeien me niet” Ajarai, maar vandaag spreekt ook Sylvana Simons haar langverwachte steun uit voor de vrouw die aangaf dat het haar niks kon schelen dat er 298 mensen omkwamen aan boord van vlucht MH17.

“Opinie,” zo opperde Sylvana Simons vandaag op haar Facebook-pagina. Maar of het ook die naam verdient en eigenlijk beter onder de noemer “scoren over de rug van 298 MH17-slachtoffers” kan worden geschaard, daar zijn we nog niet helemaal over uit.

En fin, het cirkeltje is natuurlijk wel rond nu Sylvana Simons het ook opneemt voor Hanina en één of ander bizar Joop.nl stuk deelt, met teksten zoals dit:

https://i2.wp.com/www.stopdebankiers.com/wp-content/uploads/2018/08/cultuur_gelijkheid_creolen_haatzaaiers_simons_bron_hanina-jul-2017_2.jpg?resize=551%2C532&ssl=1

Ach, en wat die teksten bij Joop.nl zijn onder die kop kan iedereen voor zichzelf wel invullen: “Hun háát, onze háát, ínternationále, sólidariháát!!!”
En dat plaatje, bedoeld als weergevende de houding van de blanke Nederlander, is weer een perfecte spiegeling van de realiteit: daar staat de gekleurde immigrant. Moslim en neger. Hanina en Sylvana.

En Sylvana geeft nog eens een bewijsje ervan af – eerst de kwestie (dagelijksestandaard.nl, 24-08-2017, door Michael van der Galien uitleg of detail ):

… ene Sjoukje Rietbroek-Chyadmi. Die is namelijk boos. Heel boos. Op het AD. Want die krant publiceerde onlangs een artikel met als titel: “Weer Marokkanen. Toeval?”
Sjoukje vindt dat absoluut niet kunnen. Want dat ongeveer de helft van alle Europese radicaal-islamitische terroristen van Marokkaanse komaf is mag je vooral niet hardop zeggen. Nee, nee. Het is veel beter om dat soort ongemakkelijke feiten onder het tapijt te vegen en te hopen dat ze niemand opvallen.

Oftewel: die mevrouw Chyadmi.is een amateur moslim-terroriste of hen steunende Zwarte Weduwe en in ieder geval een anderen het zwijgen willen opleggende moslimfasciste.

En wie staat ook aan de kant van de Nederlandhatende moslimsfascistische Zwarte Weduwe:

Sylvana doet ook een duit in het zakje: hoe durft het AD te benoemen dat veel terroristen Marokaans zijn?

…    Dit gezeur en gezanik van Sjoukje wordt omarmd door Sylvana. Niet zo gek, natuurlijk. Marokkanen zijn immers niet ‘wit’ en ook niet christelijk. En dus gaat Sylvana voor hen door het vuur.

Dus excuses, Sylvana …Je hebt wel degelijk empathie. Empathie voor Marokkaanse zelfmordterroristen, dat is …

Zo, het is weer het einde van het jaar … De tijd dat de anti-Zwarte Piet-activisten en -racisten weer uit hun subsidie- en uitkeringshokjes komen om de blanke Nederlanders te treiteren. Die ze haten omdat ze zelf niks meer presteren dan subsidieslurpen en uitkeringstrekken:

https://i0.wp.com/www.stopdebankiers.com/wp-content/uploads/2018/08/anti-zwarte-pieten-1.jpg?resize=640%2C456&ssl=1

Hier de reactie van Sylvana, dit jaar (de Volkskrant, 29-11-2017, door Charlotte Huisman):

Sylvana Simons: neem intimidatie door anti-Zwarte Pietenactivist serieus

De politie moet intimidatie door als guerilla verklede activisten van de anti-zwartepietenbeweging serieus nemen. Dit zegt politica Sylvana Simons, die hiervan aangifte heeft gedaan. Als het strafrecht hiervoor niet toereikend is, moet de politiek volgens haar actie ondernemen.
Op 18 november stonden groepen donkere gekledee mensen van de anti-Zwarte Pietenactiegroep in haar straat, onder wie hun voorman Jerry Afrikaan. Simons was niet thuis. ‘Gelukkig, zegt ze. ‘Het is superbedreigend, intimiderend en provocerend, als er gemaskeerde en bezonnebrilde mannen in je straat staan’, zegt Simons.    …

Brullen van de lach!!!

Kijk, dat mens is zo gestoord, dat ze van de gekkigheid aan de voorkant niet weet wat ze aan de achterkant doet. Zoals dit meedoen met de gemaskeerde en bezonnebrilde guerilla’s.

Om dan vervolgens dit te zeggen als er vier pepernoten-uitdelende Zwarte Pieten voor haar daur staan:

Sylvana Simons: neem intimidatie door pro-Zwarte Pietenactivist serieus

De politie moet intimidatie door als Zwarte Piet verklede activisten van de pro-zwartepietenbeweging serieus nemen. Dit zegt politica Sylvana Simons, die hiervan aangifte heeft gedaan. Als het strafrecht hiervoor niet toereikend is, moet de politiek volgens haar actie ondernemen.
Op 18 november stonden vier zwart geschminkte mannen van de Zwarte Pietenactiegroep aan haar deur, onder wie hun voorman Hugo Kuijper. Simons was niet thuis. ‘Gelukkig, zegt ze. ‘Het is superbedreigend, intimiderend en provocerend, als er onherkenbaar geschminkte mannen voor je deur staan’, zegt Simons.

Totaal gestoord, dat mens.

En gelukkig schrijft de Volkskrant het nog allemaal op ook, zodat we weer wat nauwkeuriger weten hoe gestoord ook de Volkskrant is.

Het is het einde van het jaar en tijd voor de jaaroverzichten en de interviews met de opvallende personen van het jaar. En als je totaal geen fatsoensnormen hebt, en verlangt naar een etnische burgeroorlog, dan doe je dat ook met Sylvana Simons – eerst het verslag van GeenStijl (geenstijl.nl, 29-12-2017, door Mosterd):

Omdat ze het zelf zo graag wil: de woorden van Sylvana in een superofficiële vertaalmachine

https://i2.wp.com/www.stopdebankiers.com/wp-content/uploads/2018/08/internet_afkeer_waarom_bron_geenstijl-zwarten-simons-ad-interview-dec-2017_14b108285a_sly.png?resize=593%2C296&ssl=1

Da’s toch knap, hè… Hoe ze zichzelf als door Dracula leeggezogen zombie voor de gewillige fotograaf weet te presenteren als mens …
Maar goed, het ging om de tekst:

Okee dan Sylvana. Omdat je het zo lief vraagt. Jouw woorden in de enigste echtste officieelste vertaalmachine van Google. Links de tekst in Huilie, dat geeft Google zelf ook aan met het woord Huilie, rechts de tekst in Nederlands. Want o o o wat is de boze buitenwereld toch weer onrechtvaardig voor professioneel slachtoffer Sylvana. …

In een wat groter frame de vertaling – voor beter lezen downloaden:

https://i2.wp.com/www.stopdebankiers.com/wp-content/uploads/2018/08/internet_afkeer_waarom_bron_geenstijl-zwarten-simons-ad-interview-dec-2017_8e753b1167_huilvana.png?resize=600%2C427&ssl=1

Allemaal als reactie op dat ‘Alles wat ik zeg wordt negatief vertaald’. Hier daarom nog een kleintje van wat ze zoals zegt  (nrc.nl, 13-01-2017, door Rosan Hollak):

„We moeten naar onze systemen en instituten kijken, naar onze scholen, politie en justitie. Behandel elkaar gelijkwaardig, is ons uitgangspunt. We zien dat de overheid discriminatoir bezig is. Etnisch profileren bij de politie. Kinderen met een migranten achtergrond, of uit een lagere sociale klasse, worden benadeeld. Ze krijgen een lager schooladvies, de samenleving heeft minder verwachtingen van ze. ….”

Haat, haat, haat, …, haat, haat, HAAT!!!

Ja ja, die etnische burgeroorlog, die komt er wel …
Oh ja  het interview zelf …Natuurlijk een precieze herhaling van het voorgaande racisme, gelardeerd met miskendheid en botte leugens. Eentje ervan (ad.nl, 29-12-2017, door Tonny van der Mee):

Je vader leerde jou dat voor een zwarte vrouw andere spelregels gelden in deze samenleving. Denk je daar vaak aan?
,,Regelmatig. Als zwarte vrouw ben ik me bewust van denigrerend taalgebruik. Het voorval met Martin Simek (Simons ageerde tegen hem toen hij in DWDD vluchtelingen ‘zwartjes’ noemde, red.) is een klassiek voorbeeld van hoe over vluchtelingen denigrerend wordt gesproken in de media en hoe aanstootgevend dat is voor hen en voor zwarte mensen.’’

Het gore frame van de zwarte zombie: Martin Simek refereerde niet aan vluchtelingen in het algemeen, maar naar een paar kinderen erbij die hij had geholpen (!!!): kleine zwarten … Zwartjes … In de woorden van de niet-goed-Nederlands kennende Tsjech …

Er is op het ogenblik een extra sterke uitbarsting in de hetze tegen Thierry Baudet en het Forum voor Democratie omdat één van de voormannen, de Hindoestaanse Surinamer Yernaz Ramautarsing, zijn zwarte Surinaamse landgenoten heeft bestempeld als “spijtig maar minder intelligent”. Sylvana Simons staat meteen te dringen om hem daarin gelijk te geven (Volkskrant.nl, 12-02-2018):

https://i2.wp.com/www.stopdebankiers.com/wp-content/uploads/2018/08/cultuur_gelijkheid_creolen_haatzaaiers_simons_bron_fvd-nanninga-vk-feb-2018.jpg?resize=640%2C721&ssl=1

Brullen van de lach, natuurlijk, vanwege de zeer voor de hand liggende retorte. Maar dit was zo dom, dat het zelfs de helft van de bloedeigen achterban bij Joop.nl te veel werd. Zelfs bij de redactie (Joop.nl, 12-02-2018):

https://i1.wp.com/www.stopdebankiers.com/wp-content/uploads/2018/08/cultuur_gelijkheid_creolen_haatzaaiers_simons_bron_fvd-nanninga-joop-feb-2018.jpg?resize=640%2C643&ssl=1

Geen glamour-foto, maar één bijna naar het leven getekend: takkewijf (de werkelijkheid kennen we als nog erger, natuurlijk).
En hier de reacties:

spoorsloper – 12 februari 2018 at 12:11
“Sylvana Simons wil niet meer in debat met FvD”

Ik denk dat daar ‘durft’ moet staan.

CM – 12 februari 2018 at 12:16
Niet meer in debat? Is ze dan al eens in debat geweest met FvD?

Jan_boel – 12 februari 2018 at 12:21
Ze beschuldigd iemand van racisme en geeft die persoon niet de gelegenheid zich tegen die beschuldigingen te verweren.
Klinkt zeer verbindend.

JanBakker – 12 februari 2018 at 13:05
Mevrouw hoe zit het in deze met uw motto verbinden en dialoog?

Piet de Geus – 12 februari 2018 at 13:05
De principes van Sylvana hebben wel grenzen: stel dat ze aan grote debatten mee mag doen, dan komt ze natuurlijk wel opdraven.

Trump 2020 – 12 februari 2018 at 13:19
In de praktijk gebracht racisme is inderdaad een misdrijf, maar het criminaliseren van individuele meningen is vooralsnog niet aan de orde. In het partijprogramma en/of in de beleidsplannen van Forum is geen enkel spoortje van racisme te ontdekken en welke ideeën dan tegen de mensenrechten zouden indruisen is mij ook een raadsel.

Zoals gewoonlijk heeft de aktivistische prietpraat van Sylvana weer eens de consistentie van een natte krant.

EchtWaar? – 12 februari 2018 at 13:24
Dus SS wil niet met fvd in debat.
Wil er eigenlijk wel iemand met SS in debat?
Hmmm….?

 

spoorsloper – 12 februari 2018 at 12:11
“Sylvana Simons wil niet meer in debat met FvD”

Ik denk dat daar ‘durft’ moet staan.

CM – 12 februari 2018 at 12:16
Niet meer in debat? Is ze dan al eens in debat geweest met FvD?

Jan_boel – 12 februari 2018 at 12:21
Ze beschuldigd iemand van racisme en geeft die persoon niet de gelegenheid zich tegen die beschuldigingen te verweren.
Klinkt zeer verbindend.

JanBakker – 12 februari 2018 at 13:05
Mevrouw hoe zit het in deze met uw motto verbinden en dialoog?

Piet de Geus – 12 februari 2018 at 13:05
De principes van Sylvana hebben wel grenzen: stel dat ze aan grote debatten mee mag doen, dan komt ze natuurlijk wel opdraven.

Trump 2020 – 12 februari 2018 at 13:19
In de praktijk gebracht racisme is inderdaad een misdrijf, maar het criminaliseren van individuele meningen is vooralsnog niet aan de orde. In het partijprogramma en/of in de beleidsplannen van Forum is geen enkel spoortje van racisme te ontdekken en welke ideeën dan tegen de mensenrechten zouden indruisen is mij ook een raadsel.

Zoals gewoonlijk heeft de aktivistische prietpraat van Sylvana weer eens de consistentie van een natte krant.

EchtWaar? – 12 februari 2018 at 13:24
Dus SS wil niet met fvd in debat.
Wil er eigenlijk wel iemand met SS in debat?
Hmmm….?

JasDon – 12 februari 2018 at 13:44
Sylvana Simons is zelf niet integer omgegaan met de CV-kritiek van haar kandidaat, dus dat ze op deze manier de high road will claimen komt bij mij niet geloofwaardig over. Ik kan ook geen racistische standpunten lezen in het programma van FvD en los van de onderbuikgevoelens die bij sommige mensen heersen is er weinig racistisch aan het FvD.

RonVa – 12 februari 2018 at 14:14
Politiek onwaardig die Simons. Heeft er helemaal niets te zoeken. Hoop op net zo’n afgang als bij de landelijke verkiezingen.

Goed, dan de retorte van deze redactie:

Annabel Nanninga wenst niet met Sylvana Simons te debatteren: ‘Een onterechte beschuldiging van racisme is een misdrijf en geen mening’

Brullen van de lach!!!

En nog meer lachen (dagelijksestandaard.nl, 14-04-2018, door Tim Engelbart):

Sylvana staat voor paal! Boek uit 2007 duikt op waarin ze zegt: ‘Mijn huidskleur werkte vooral in mijn voordeel!’

Is Sylvana wel écht die grote racismebestrijder die ze zegt te zijn? Van de week dook er een citaat op uit het boek ‘Stout’ van Heleen van Rooyen (2007). Daarin zegt Sylvana letterlijk dat ze in haar leven een hoop voordeel heeft gehad van haar huidskleur.

Kwam ik opeens een interview uit ‘Stout’ tegen met iemand die tegenwoordig zegt dat pigmentverwenden het moeilijk hebben in Nederland… pic.twitter.com/zVfBk5R5JT

— Jan Dijkgraaf (@jndkgrf) April 13, 2018

… In 2007, ver voor haar politieke carrière, sprak Sylvana Simons namelijk met Heleen van Rooyen voor haar boek Stout. Daarin vertelde Sylvana dat alles haar in het leven juist altijd is komen aanwaaien. Letterlijk zegt ze:

Mijn vader zei altijd dat ik in mijn leven twee keer zo hard zou moeten werken als een ander omdat ik zwart was. Het omgekeerde bleek waar. Mensen die nauwelijks iets van je verwachten, zijn makkelijk te verrassen. Mijn huidskleur heeft vooral in mijn voordeel gewerkt.

Om niet bij te komen….Ze erkent gewoon dat het allemaal leugens zijn …Wat ze beweert.

Het bericht Haatzaaiers, creolen en Sylvana Simons:Hoe is de woede over Sylvana Simons te verklaren? verscheen eerst op Stop de Bankiers.

https://www.stopdebankiers.com/haatzaaiers-creolen-en-sylvana-simonshoe-is-de-woede-over-sylvana-simons-te-verklaren/