De Australische kangoeroe: icoon of plaag? (NOS Buitenland)

Hij staat prominent in het wapen van het land, siert de vleugels van de nationale luchtvaartmaatschappij en duikt overal op in logo's en reclames. De kangoeroe is duidelijk het symbool van Australië, maar over de omvang van de populatie zijn de meningen verdeeld.

Naar schatting zijn er ruim 40 miljoen kangoeroes in Australië en dat is te veel, vindt de Australische regering. Die beschouwt de dieren als een plaag waar vooral boeren last van hebben. Daarom mag het dier op grote schaal worden afgeschoten.

Boeren kunnen een vergunning krijgen om kangoeroes af te schieten op hun land. "Het gaat om het beschermen van onze inheemse dieren én het vee van de boeren", stelt Kathy Rankin van Farmers NSW, de koepelorganisatie voor boeren in de deelstaat New South Wales.

Vooral tijdens droge periodes strijden de kangoeroes met schapen en koeien om gras en water. "Voor boeren is het dierenwelzijn het belangrijkst", zegt Rankin. "We willen de dieren niet zien lijden en verhongeren. Dan is het humaner om de aantallen te beperken."

Hondenvoer

Naast de boeren zijn er in het land ook zo'n 3000 professionele kangoeroejagers actief. Volgens Dennis King van de brancheorganisatie Kangaroo Industry Association of Australia is het nodig om kangoeroes af te schieten. "Je ziet ze altijd langs de kant van de weg liggen, zoveel zijn het er. We moeten de aantallen beperken, voor hun eigen bestwil."

Kangoeroeproducten zoals het vlees en de huid worden in 70 landen verkocht. Het levert de Australische economie jaarlijks zo'n 120 miljoen euro op. Ook in Europa staat de kangoeroe op het menu: voor menselijke consumptie en als hondenvoer. Ruim 50 procent van de kangoeroeproducten komt in Europese landen terecht, waaronder Nederland.

Maar er is veel kritiek op de industrie. Volgens dierenwelzijnsorganisaties is de jacht wreed en zijn commerciële belangen de belangrijkste drijfveer. Volgens dierenactivisten schieten jagers vaak mis, waardoor de kangoeroe gewond een langzame, pijnlijke dood sterft. Ook zouden de jonge kangoeroes in de buidel vaak worden doodgeknuppeld.

Dierenactivisten zeggen dat de kangoeroes allesbehalve een plaag vormen. Volgens ecoloog Ray Mjadwesch bestaan er veel misverstanden over het dier. "Mensen zeggen dat kangoeroes zich als konijnen voortplanten, maar dat klopt niet. Kangoeroevrouwtjes kunnen maar één jong per jaar grootbrengen."

Mjadwesch twijfelt aan de officiële aantallen die de regering noemt. In zijn huis in Bathurst, 200 kilometer ten westen van Sydney, laat hij de spreadsheets zien waarin hij de data heeft geanalyseerd. "Jarenlang hebben ze vooral kangoeroes boven natuurgebieden geteld. Dat aantal werd vermenigvuldigd, alsof diezelfde aantallen ook in bewoond gebied voorkomen. Dat is natuurlijk niet zo."

Ook denkt hij dat er tijdens het tellen vaak fouten worden gemaakt. "Ze vliegen over een gebied met een handmatige klikteller. Dat gaat gemakkelijk mis."

De belangrijkste aanwijzing dat het niet goed gaat met de kangoeroe is volgens Mjadwesch het feit dat de jagers niet net zoveel kangoeroes afschieten als toegestaan is. "Ze schieten slechts zo'n 20 procent van de quota. Als de kangoeroes er zouden zijn, zouden ze ze allemaal afschieten, want het levert geld op. Maar ze zijn er gewoon niet."

Hij maakt zich zorgen om het voortbestaan van het dier. "Klimaatverandering, overstromingen en bosbranden hebben allemaal gevolgen voor kangoeroes. Maar iedereen blijft zeggen dat het zo fantastisch goed met ze gaat."

In 2021 werd in de deelstaat New South Wales een parlementair onderzoek gedaan naar het afschieten van kangoeroes. Mjadwesch was een van de getuigen. De commissie concludeerde dat de jacht niet transparant is en de methodes om de populatie vast te stellen herzien moeten worden.

Maar tot nu toe zijn de meeste aanbevelingen van de commissie nog niet overgenomen. "Als we niet toegeven dat het aantal kangoeroes afneemt, lopen we het risico dat ze in de toekomst uitsterven", zegt Mjadwesch.

Ook internationaal is er aandacht voor de praktijk. Onlangs hebben grote merken zoals Nike, Puma en New Balance besloten om geen kangoeroeleer meer te gebruiken voor hun schoenen. Dierenactivisten lobbyen bij Europese politici en werken onder meer samen met de Nederlandse Partij voor de Dieren, maar tot nu toe heeft het niet geleid tot een importverbod.

https://nos.nl/l/2495382

Schadeclaim voor de bijdrage van Rabobank aan natuurverwoesting in Brazilië: minstens 9,5 miljard euro (Greenpeace)

Bedrijven en financiële instellingen verdienen goed geld aan natuurverwoesting. Rabobank is hier een mooi voorbeeld van. De bank maakte minstens 700 miljoen euro winst in sectoren met groot ontbossingsrisico in Brazilië. Maar als bankiers de maatschappelijke schade vergoeden die voortkomt uit hun financiële diensten, dan had Rabobank geen winst, maar een miljardenverlies gemaakt.

Rabobank in Brazilië

Trap niet in de mooie woorden van Rabobank. Buiten het zicht laat de bank een spoor van vernieling achter in bijvoorbeeld Brazilië. De bank financiert al tientallen jaren sectoren waarvan de bankiers weten dat ze een groot risico vormen voor ontbossing en natuurverwoesting. De gevolgen van deze verwoesting kennen de bankiers beslist: een hetere aarde, extreem weer, veel minder biodiversiteit en schendingen van de rechten van mensen die in de bossen leven.

Omdat de maatschappij de kosten van deze gevolgen draagt, maakt Rabobank winst. Wij hebben onderzoeksbureau Profundo laten berekenen wat de natuurverwoestende activiteiten nog zouden opleveren als de bank wél de schade betaalt waarvoor zij direct verantwoordelijk is. Dan zie je dat er geen verdienmodel is voor natuurverwoesting.

Een duik in Rabobank’s business

Al een paar maanden is Profundo bezig met een diepe duik in de financiële stromen van Rabobank tussen 2000 en 2023 naar Braziliaanse sectoren met een groot risico op ontbossing. Het gaat om de rundvleessector, de sojasector en ook de Nederlandse vee-industrie, die voor een groot deel afhankelijk is van Braziliaans sojavoer. Voor deze sectoren verdwijnen regenwouden, savannes en oerbossen in rap tempo, ongeacht of daar Inheemse volken of bijzondere dieren wonen. 

In juli 2023 berekenden de onderzoekers de totale kosten van de schade die gelinkt is aan de verwoestende geldstromen naar Brazilië. Het gaat dan om bijvoorbeeld het verlies van regenwoud, en de alsmaar uitdijende rundvleesindustrie met bijbehorende methaanuitstoot, die zorgt voor enorme klimaatopwarming. Bovendien worden mensen ziek door rook van bosbranden en grootschalig gebruik van pesticiden.

Het onderzoek liet zien dat de kosten van deze klimaat, milieu- en gezondheidsschade neerkomen op minimaal 66 miljard euro. Als de onderzoekers uitgaan van een ander rekenmodel, waarbij de toekomstige schade van klimaat- en natuurverwoesting ook wordt meegenomen, lopen deze kosten zelfs op tot 450 miljard euro. 

Wat moet Rabobank betalen?

Rabobank is niet de enige partij die verdient aan projecten die ontbossing en natuurverwoesting hebben veroorzaakt. De sojaboon of het runderlapje – mede mogelijk gemaakt door Rabobanks financiering –  gaat door een keten aan bedrijven die allemaal winst maken. 

In een vervolgonderzoek berekende Profundo welke schadeclaim direct aan Rabobank toekomt. Dat toont aan dat Rabobank verantwoordelijk is voor minstens 9,5 miljard euro van de totale schade, in het ongunstigste scenario loopt die verantwoordelijkheid zelfs op tot 61 miljard euro. 

Bij het berekenen van het aandeel van Rabobank bekeken de onderzoekers meerdere factoren, zoals de gemaakte winst en de kennis van de betrokken ketenspelers. Zo kun je je voorstellen dat Rabobank toegang heeft tot veel (wetenschappelijke) informatie over de risico’s en de schadelijke gevolgen van ontbossing. Maar dat geldt niet voor kleine Braziliaanse restauranthouders of Nederlandse boeren die veevoer gebruiken. Omdat een grote internationale bank geacht wordt de impact van zijn dienstverlening volledig te kennen, wijst Profundo de bank meer verantwoordelijkheid toe dan de kleinere spelers in de keten. Meer over de berekeningen van Profundo vind je in de Leeswijzer.

Zodra de werkelijke kosten van natuurverwoesting worden doorgerekend, valt het verdienmodel weg

 • Totale financiering in sectoren met groot risico op ontbossing: 9,7 miljard dollar
 • Winst gemaakt met deze financieringen: minstens 0,7 miljard dollar
 • Totale maatschappelijke schade door deze financieringen: 66 miljard euro, mogelijk oplopend tot meer dan 450 miljard euro.
 • Maatschappelijke schadeclaim aan Rabobank: in het lage scenario 9,5 miljard euro en in het hoge scenario 61 miljard euro.

Wat moet er gebeuren?

Om een einde te maken aan ontbossing en natuurverwoesting en de slachtoffers te compenseren moeten er zo snel mogelijk twee dingen gebeuren:

 1. Er moet per direct een einde komen aan financiële dienstverlening van Rabobank en andere financiële instellingen aan landbouwactiviteiten die milieu- en klimaat- en gezondheidsschade veroorzaken. 
 2. Rabobank en andere ketenspelers moeten gaan betalen voor de reeds veroorzaakte schade die het gevolg is van hun dienstverlening in het heden en uit het verleden. 

Landen en mensen in het globale zuiden hebben steun nodig bij het tegengaan van de ergste gevolgen van klimaatopwarming en natuurverwoesting, zoals droogte, overstromingen en onvoorspelbaar weer. Want juist die mensen en landen die het minste hebben bijgedragen aan de klimaatcrisis en natuurverwoesting, worden het hardst geraakt door de gevolgen ervan. Het is niet meer dan logisch dat bedrijven en financiële instellingen die jarenlang winst maakten ten koste van natuur en milieu, zoals Rabobank, gaan meebetalen om de aarde voor iedereen leefbaar te houden. 

Systeemfout

Dit rapport is slechts één van de vele rapporten die uitwijzen dat (Europese) geldstromen bijdragen aan klimaat-, natuur- en gezondheidsschade wereldwijd. Om de huidige klimaat- en natuurcrisis niet verder te verergeren en de extreme gevolgen ervan zoveel mogelijk te beperken, is radicale hervorming van de financiële sector noodzakelijk. De overheid moet wetten maken die financiering van natuurverwoesting gaan verbieden.  

Stop de smerige sponsorships van Rabobank

Rabobank is al jarenlang trotse sponsor van natuurverwoesting, dierenleed en veel te veel stikstof. Vind jij ook dat dit moet stoppen?

Doe mee

Wat kan jij doen?

Om deze eis kracht bij te zetten, komen we op woensdag 11 oktober in actie tegen Rabobank. Doe je mee? Een massale opkomst is belangrijk om een sterk statement te maken. Hier kun je je aanmelden voor de informatiesessie en actietrainingen.

The post Schadeclaim voor de bijdrage van Rabobank aan natuurverwoesting in Brazilië: minstens 9,5 miljard euro appeared first on Greenpeace Nederland.

https://www.greenpeace.org/nl/natuur/60407/schadeclaim-voor-de-bijdrage-van-rabobank-aan-natuurverwoesting-in-brazilie-minstens-95-miljard-euro/

Droogte – gevolgen van klimaatverandering in beeld (Greenpeace)

Extreme droogte is een van de gevaarlijke gevolgen van klimaatverandering. Het leidt tot mislukte oogsten, droge rivieren en ontembare branden. Het maakt de toekomst voor velen onzeker. Deze gevolgen zie je overal ter wereld.

https://www.greenpeace.org/static/planet4-netherlands-stateless/2023/07/870a2c3c-gp1szphr_web_size_with_credit_line-1024x683.jpg

Ja, ik maak me zorgen om extreem weer

Daarom roep ik de regering op om grote vervuilers niet langer uit de wind te houden: dwing ze om te verduurzamen, of anders om te sluiten!

Teken de petitie

Mislukte oogsten

https://www.greenpeace.org/static/planet4-netherlands-stateless/2023/07/ff45154d-rampenreeks-droogte-europa-gp1szrys-1024x683.jpg

Duitsland

De boerderij van de biologische boer Ulf Allhoff-Cramer lijdt onder de droogte. De weilanden zijn uitgedroogd en er is niet genoeg gras. Het vee leidt honger. De Europese zomers worden heter en droger. (2022)

An endless agony with the extreme #drought that in the last 10 days, corn with 26.7% moisture of the grain went to 12.7% and yields 2000 kg/ha

https://s.w.org/images/core/emoji/14.0.0/72x72/1f33d.png

https://s.w.org/images/core/emoji/14.0.0/72x72/1f1e6-1f1f7.png

https://s.w.org/images/core/emoji/14.0.0/72x72/1f62d.png

pic.twitter.com/LM1fWzYu5s

— Farmers No Borders (@World_Farmers) March 7, 2023

Argentinië

‘Een eindeloos gevecht met de extreme droogte’ aldus een boer. Zijn maisveld lijkt compleet uitgedroogd. In slechts 10 dagen halveerde het vochtgehalte. Maadenlang werd Argentinië geteisterd door extreme droogte. (2023)

Dierenleed

https://www.greenpeace.org/static/planet4-netherlands-stateless/2023/07/4e4f6599-gp04flg_web_size_with_credit_line.jpg

Australië

Een overlever, dit schaap dat de gigantische bosbranden overleefde die 72 uur daarvoor woeden door het gebied van Yass. De branden leidden tot een massaal verlies van vee. Er kwamen 10.000 schapen om. (2013)

Eat up Mwinzi, you’ll be a big bull one day. Luckily he doesn’t seem to miss a leaf on the bush; eating his ‘greens’ being a favourite pastime of this growing baby. An orphan of the drought, his days of deprivation are behind him now

https://s.w.org/images/core/emoji/14.0.0/72x72/27a1.png

https://t.co/v30orMyOAI pic.twitter.com/AvpeRVduyh

— Sheldrick Wildlife Trust (@SheldrickTrust) July 17, 2023

Tanzania

Na maanden van droogte zijn de voedselbronnen voor wilde dieren verdampt. Baby-olifant Mwinzi is een ‘wees van de droogte’. Hij werd ernstig verzwakt gevonden door de lokale Maasai-gemeenschap. (2023)

Bosbranden

https://www.greenpeace.org/static/planet4-netherlands-stateless/2023/07/ca8dd94c-rampenreeks-droogte-noord-amerika-gp1svv64.jpg

Californië

De maan komt op achter dikke rook van de ‘French Fire’, de grootste actieve brand in California die ruim twee maanden heeft gewoed. Grote delen van het westen van de VS werden geclassificeerd als de meest extreme droogtecategorie. (2021)

At least 164 fires burned in 58 places on the popular Greek vacation island of Rhodes in the past 24 hours, Greece’s fire service said Sunday, as residents were forced to leave their homes and summer vacations morphed into chaotic nightmares. https://t.co/FmuckFLIu4 pic.twitter.com/yQIenuIRs9

— The Washington Post (@washingtonpost) July 24, 2023

Griekenland

Op het eiland Rhodos woeden minstens 164 branden, op 58 plekken binnen 24 uur. Bewoners moesten hun huis ontvluchten. Zomervakanties veranderden in chaotische nachtmerries. (2023)

Droge rivieren

Duitsland

Door de opwarming van de aarde en het gebrek aan regen is het waterpeil van de Rijn extreem laag geworden. De oevers zijn opgedroogd. (2022)

What does China's drought look like?https://t.co/YTcj60Xd6V pic.twitter.com/n9SQSPxHGE

— BBC News (World) (@BBCWorld) August 27, 2022

China

China rapporteerde de ergste droogte sinds dat wordt gemeten. Na een periode van 70 dagen waarin het heet was en er weinig regen viel, was de Yangtze River extreem droog. Deze rivier voorziet 450 miljoen mensen van water. (2022)

Onzekere toekomst

https://www.greenpeace.org/static/planet4-netherlands-stateless/2023/08/994887fc-2023-04-01t000000z_1181993402_rc2p50aa82di_rtrmadp_3_tunisia-water-drought-scaled.jpg

REUTERS/Jihed Abidellaoui

Tunesië

Een jongen loopt op de droge bodem van de Chiba-dam. Tunesië worstelt met extreme droogte. (2023)

https://www.greenpeace.org/static/planet4-netherlands-stateless/2023/07/0af7cd7a-rampenreeks-droogte-azie-gp0stoypw.jpg

Filipijnen

Klimaatverandering teistert de Filipijnen met zorgen over voedsel- en voedselveiligheid. Archie Bello, een boer uit een dorp in de Filipijnen, heeft nog maar heel weinig gewassen om te oogsten. (2015)

Bekijk ook de fotoserie over Overstromingen en Bosbranden

Extreem weer is de noodkreet van de aarde

Om de klimaatcrisis een halt toe te roepen, moeten we zo snel mogelijk stoppen met fossiele brandstoffen en overstappen op groene energie. Maar grote vervuilers worden nog steeds uit de wind gehouden. Laten we onze bezorgdheid omzetten in actie en een krachtige boodschap naar de politiek sturen. Teken vandaag nog de petitie en help mee het tij te keren.

Foto’s uit Greenpeace Media Library.

https://www.greenpeace.org/static/planet4-netherlands-stateless/2023/07/870a2c3c-gp1szphr_web_size_with_credit_line-1024x683.jpg

Ja, ik maak me zorgen om extreem weer.

Ik maak me ernstig zorgen om de gevolgen van extreem weer door klimaatverandering. Ik roep de regering op om grote vervuilers niet langer uit de wind te houden: dwing ze om te verduurzamen, of anders om te sluiten! 

The post Droogte – gevolgen van klimaatverandering in beeld appeared first on Greenpeace Nederland.

https://www.greenpeace.org/nl/natuur/59686/droogte-gevolgen-van-klimaatverandering-in-beeld/

De Portugal Post: een nieuwe en vooral geestige reisgids over Portugal (ThePostOnline)

https://tpo.nl/wp-content/uploads/2022/01/de-portugal-post-1.jpg

OPINIE

De leukste reisgids voor Portugal is die van José Rentes de Carvalho. Hij heeft een vlijmscherpe mening over zijn moederland en over Nederland. Rentes is bovenal bijzonder geestig. In zijn gids adviseert hij de lezer de Algarve maar over te slaan, omdat daar niks te zien en te doen is.

Portugal, een gids voor vrienden verscheen in 1989 en werd maar liefst twintig keer herdrukt. Het boek geniet een cultstatus en is officieel niet meer verkrijgbaar, maar ik kom het regelmatig tegen op vlooienmarkten in de Algarve.

De gelauwerde romancier heeft een uitgesproken mening. Zo schrijft hij in de inleiding, bijna dreigend:

“Het alleen of in groepsverband op een gebied neerstrijken van toeristen lijkt in zijn gevolgen op een ware plaag, ook al krijgt die plaag over het algemeen de zegen van overheden, neringdoenden en zelfs van hen die er op korte of lange termijn onder te lijden hebben.

Vandaar dat met de ondertitel – Een gids voor vrienden – gemeend werd onderscheid te maken tussen hen die Portugal binnenvallen met het geweld en de lompheid van een wild invasieleger en hen die beseffen dat doordringen in andermans intimiteit – of dat nu een huis is of een land – terughoudendheid vereist, bescheidenheid, eerbied voor andere zeden en gewoonten en het respecteren van een aantal formaliteiten.”

Aan het einde van Portugal, een gids voor vrienden schrijft Rentes de Carvalho bijna achteloos dat men de Algarve gerust kan overslaan. Een man naar mijn hart dus.

Não fode, nem sai de cima

Het motto van de gids is van Confucius:

“Wie veel reist wordt wijs, wie wijs is blijft thuis.”

Rentes komt uit Trás-os-Montes in het hoge noorden, een woeste streek. De Portugezen uit het noorden illustreren het weerbarstige karakter van mijn Algarvios met de uitdrukking não fode, nem sai de cima: hij neukt niet, maar gaat er ook niet vanaf. Voorbeeld: een Nederlander wil een huis kopen en de vraagprijs voor die hut is een ton. Hij vindt dat uiteraard te veel en biedt 95 duizend euro. Het is niet uitgesloten dat de Algarvio het bod afslaat, zelfs als hij de centen hard nodig heeft. Liever laat de beste man de boel tien jaar leegstaan en verrotten, dan dat hij die stomme kaaskop dolgelukkig maakt met de gevraagde korting. De Algarvio reupt zijn huis zonder lekker te ejaculeren, omdat hij de ander niets gunt.

Ik vertoef momenteel in het noorden, waar ik met mijn goede vriend Arie Pos, vertaler, schrijver en Komrij-biograaf, werk aan een reisgids in de geest van Rentes. De gids komt in de zomer van 2023 uit bij Ezo Wolf. We schrijven over alle typisch Portugese kenmerken, clichés en verschijnselen als não fode, nem sai de cima. Vandaag krijgt u een voorproefje.

Saudade

Het magische, zogenaamd onvertaalbare begrip, gekoppeld aan het fadofatalisme.

Er zijn twee soorten fado: de studentikoze fado van Coimbra en de zelfkant-fado van Lissabon. De teneur: het gevoel van onvervuld verlangen waar ze de naam saudade voor hebben gereserveerd. Het kan het gemis van iets van vroeger betreffen, maar ook het onvervulbare verlangen naar iets in de toekomst. Fado is volks, heeft niets te maken met het verlies van de grandeur van grote Portugal. Fado komt ook niet voort uit Afrikaanse slavenliederen. Wel zijn er Moorse invloeden.

 

Artikel gaat verder na afbeelding.

https://tpo.nl/wp-content/uploads/2022/12/thumbnail-8.jpeg

https://tpo.nl/wp-content/uploads/2022/12/thumbnail-7.jpeg

 

Advocaten

Zijn praktisch nooit gespecialiseerd. Je hebt ze overal voor nodig. Nemen zaken aan waar ze niks van weten. Neem altijd een advocaat van een internationaal georiënteerd kantoor, nooit de dorpsadvocaat.

Aguardente

Pas er mee op. Drink medronho, geen licor de medronho, maar aguardente de medronho.

Amália

Koningin van de fado, die de laatste 30 jaar van haar leven onverstaanbaar zong. Gelukkig kent iedereen haar teksten.

Anjerrevolutie

Op het juiste moment stond er toevallig een Nederlands vliegtuig met een lading rode anjers op het vliegveld van Lissabon, vandaar de naam.

Architectuur

Follies Gerrit Sintra.

Armoede

Veel erger dan je denkt.

Arrumadores

Junks die je in de grote steden helpen met parkeren en boodschappen dragen. Worden gedoogd door de overheid.

Auto

De heilige koe. De auto was vroeger de huiskamer van de Portugees, ingericht met vlaggen, ja-knikkende honden, een Fatima-reliek, heilig water uit de Jordaan en fleurig kunstnijverheidsweefwerk over de versleten bekleding. Nu is het de te dure jas op afbetaling waar geen vlekje of krasje op mag komen.

Bacalhau

Nationaal lievelingsgerecht. Op vele wijzen te bereiden, van 365 tot duizend en één, als je de reisgidsen en kookboekjes voor toeristen mag geloven. Bakkeljauw kan je ook gewoon kopen bij de Surinaamse toko. Hoef je niet voor naar Portugal. 

Banken

Fascistische instellingen, altijd foute architectuur. Verstrekken alleen risicoleningen aan de dertien families die zo’n 90% van Portugal bezitten – industrie, import en export, verzekeraars, energie en telecom, vastgoed en, natuurlijk, de banken.

Belasting

Makkelijker dan in Nederland, zie advocaat.

Benfica/Porto/Sporting

Als je geen verstand van voetbal hebt: vermijd de discussie in de kroeg.

Bosbranden

Het land staat nog steeds vol met eucalyptus, die branden als fakkels. Er verandert niets na de bosbranden. Er worden geen brandgangen aangelegd, aanplant van eucalyptyus wordt niet verboden, bos en veld worden niet schoongemaakt. Kortom, ieder jaar dezelfde ellende. Maar elk jaar komt de regering wél met een andere smoes. Nu natuurlijk de klimaatcrisis.

Brood

Heilig. Als een broodje op de grond valt, geven ze er een kus op. Een gaatje in een brood noemen ze de ziel van de bakker.

Buitenlanders

Worden tegemoetgetreden met ingebakken achterdocht – zie Xenofobie. Je hoort er nooit echt bij. Inburgeringscursus bestaat niet.

Bureaucratie

Go with the flow. Wantrouw alles en iedereen met een pet en achter een overheidsloket. Hou ze ver van u weg.

Chamuça

Samosa, enige wat is ingeburgerd van de eetcultuur der koloniën.

Chanfana

Geitenstoof in rode wijn. (H)eerlijk vlees op de botten van een ouwe stinkbok. Heel lang koken en twee weken in de bijkeuken veredelen onder een dikke laag eigen vet. Voor de liefhebber.

Chaperonneren

Broer of neef gaat mee met je Portugese vriendin om te controleren of jelui geen ondeugende dingen gaan doen. Is aan het verdwijnen, maar dr. Pos heeft het nog meegemaakt.

Chinese winkels

Niet goed, geld weg.

Condomínio fechado

Gated community. Voor rijke Portugezen die zich willen afzonderen van het gewone volk, dat als crimineel wordt beschouwd tenzij anders wordt bewezen.

Cozido

Stoofschotel.

Corruptie

Heeft u even?

Democratie

Portugal kent een partijdictatuur.

Dictatuur

Hoe kan je met zo weinig mogelijk inspanning de bevolking bang krijgen.

Doces conventuais

‘Kloosterzoetigheden’, waarin traditioneel grote hoeveelheden eierdooiers werden verwerkt, het restproduct van het vroeg-industriële, meer specifiek katholieke eierenverbruik. De nonnetjes gebruikten het eiwit voor de ouweltjes en de boordjes van meneer pastoor. Het eigeel werd met kolossale hoeveelheden suiker verwerkt tot schrikbarende calorie- en cholesterolbommetjes, die kleurrijke namen kregen als nonnenbuikjes, abten-oren, kloosterbultjes en spek uit de hemel.

Doutores e Engenheiros

Beleefde maar lege aanspreektitels voor iemand waarvan men vermoedt dat hun/het/hij/zij meer dan lagere school heeft. Stel jezelf ook altijd voor als doutor of engenheiro als je tot iemand door wil dringen waarvan je vermoedt dat die meer dan lagere school heeft.

Drugs

Zeer illegaal, maar zeer voorradig. Voor de goede orde: softdrugs zijn totaal verboden en ook harddrugs kun je beter onder je pet houden, maar ze zijn in elk zichzelf enigszins respecterend stads- of dorpsparkje te koop.

Emigranten

Herkenbaar aan lelijke huizen, eenderde van de bevolking. Parijs is de grootste Portugese stad ter wereld. Groter dan Lissabon, daarna Luxembourg.

Europese Unie

Beste wat Portugal kon overkomen, al zijn er nu twijfels.

Façadecultuur

Doe je (belang)rijker voor dan je bent. Zie Auto’s en Hypotheken.

Familieziek

Trouw geen Portugees, en vooral geen man.

Gastvrijheid

Je komt zelden bij ze thuis. Je wordt afgestald aan de voordeur. Tenzij je van hele goede familie bent.

Gay Portugal

Zie Gerrit Komrij. Portugal is veel homovriendelijker dan men denkt. Dubbele moraal – zie Katholiek. Het is veiliger hand in hand met je vent in de Algarve te lopen dan in Amsterdam.

Salazar

Grootste Portugees aller tijden. In de maand januari verschijnt de eerste etappe van mijn nieuwe project Europese Patriotten op GeenStijl (columns, foto’ s en podcasts) en komt u alles te weten over de man en vooral over kwesties die u nooit durfde te vragen.

Koffie

Beste van Europa, 70 cent per bakkie.

Hoffelijkheid

Is belangrijk. Zeg nooit jij tegen iemand tenzij je op goede voet staat met die persoon.

Onzekerheidsvermijding

Een van de belangrijkste kenmerken van de Portugese volksaard. Zie Burocratie.

Politie

Uw beste vriend, nooit tutoyeren, blijf onderdanig. Geen 50 euro bij je rijbewijs stoppen.

Portugalidade

Het Portugees zijn, waarvan de wortels in ‘s lands geschiedenis worden gezocht, maar niemand weet waar.

Prostitutie

Langs de kant van de weg en via contactadvertenties in de Correio da Manha.

Punctualiteit

Het land van het onthaasten, waar de Nederlander nooit aan went.

Spanjaarden en Portugezen

Never the twain shall meet.

Taxi

Spotgoedkoop, keurige chauffeurs. Uber nog goedkoper.

Televisie

Nederland jaren vijftig. Kommersjele tv bracht geen verbetering.

Tias

Tantes. Doorrookte dames met altijd een borreltje in de hand.

Tremoços

Lupineboon, cafésnack voor bij een biertje. De droom van petomanen en flatulenten.

Verantwoordelijkheid nemen

Niet. Zie onzekerheidsvermijding.

Verkeer

Slechtste chauffeurs van Europa. Maximumsnelheid is de minimumsnelheid.

Verkeersslachtingen

Mijd de weg rond kerst, pasen en in de zomer.

Verzekeraars

Oplichters.

Vis

Altijd verse vis, en goedkoop. Hoed u voor kweekvijvervis en diepvriesvis uit Spanje.

Voetbalgekte

Heeft u even?

Volksgeloof

Heeft u even?

Vreemdelingenpolitie

Zeer corrupt.

Vrijmetselarij

Staat binnen een staat, wordt enorm gewantrouwd.

Vrouwensnorren

Een van de zeven schoonheden. Veel vrouwen lijken op Fernando Pessoa. Vrouw komt bij de kapper: ‘Kunt u even mijn snor doen?’

Vuurwerk

Alleen op huwelijken en communiefeesten, altijd in de zomer. Zie Bosbranden.

Wijn

Zie gids.

Ziekenhuizen

Vermijd ze als het kan, vol menselijke taferelen (picknick in de gang en op de zaal).

 

Muy muy buenas estimados suscriptores del Portugal Post

Leuk dat jullie weer kostbare tijd offeren om op de hoogte te blijven van het wee, maar vooral het wel van het Iberisch schiereiland in deze barre tijden. U weet dat ik wel eens klaagde over droogte. En dat de vogeltjes half november alweer dachten aan het bouwen van een nest. Regen vroeg ik jullie ons te sturen. Nou, u gaf gul durf ik wel te zeggen. Gelukkig geen tropische moesson maar echte Nederlandsche zeurregen. Je raakt niet doorweekt in een minuutje, maar na het rondje met de hondjes ben je tot op je vel zeik- en zeiknat. Heerlijk. De natuur is er blij mee.

Vervolgens een heuse koudegolf waarbij de sneeuwgrens casa Raúl tot op een slordige vijftig kilometer naderde. De kachel moest zowaar aan. Niet alleen om het vocht buiten te houden maar ook om de kou (vijf graden om zes uur ‘s ochtends, brrrr) buiten te houden. En zowaar een dikke trui, sjaal en dikke jas vanwege de wind bij het buiten vertoeven. ¡Invierno! Winter!

De gehele streek kwam aardig in de stemming, dat wil zeggen, je zag geen kip meer op straat. Iedereen hokte samen op verwarmde plekken en de restaurants, traditioneel zonder verwarming alhier, bleven zo goed als leeg. Goed, dat had meer te maken met de hoge kosten van Black Friday dan met de kou, maar toch.

Kerstsfeer

Over Black Friday gesproken, er moeten behoorlijk grote bomen gekapt worden om de belachelijk grote televisies die in grote hoeveelheden de Mediamarkt en Carrefour verlieten onder te kunnen leggen in de kadootjesfrenzie die kerst sinds de ver-Cocacolaisering in een stroomversnelling is gekomen.

Verder dus de donkere, stille dagen voor kerstmis. Zou je zeggen. De afgelopen week liep ik er gewoon weer lekker zomers bij in T-shirt. Niet teveel zwaar werk wegens versnelde zweetreacties door een best-wel-brandend-zonnetje. De heatpipes en de zonnepanelen maakten er verder een energieneutraal weekje van. In deze zware economische tijden, pellets bijvoorbeeld tweemaal zo duur als een jaar geleden (dank u weledelgestrenge hooggeleerde windbuil te Brussel)! Al met al lekker om een wandelingetje over de vrijwel uitgestorven boulevard van Cambrils te maken.

En dáár kwam Raúlito helemaal in de kerstsfeer. Een heuse Spaanse kerststal bracht herinneringen terug aan de tijd dat ik in Limburg woonde, de kerststal in Arcen!

 

Artikel gaat verder na afbeelding.

https://tpo.nl/wp-content/uploads/2022/12/IMG_20221214_145808_1-scaled.jpg

 

Romantisch nietwaar? Goed, een beetje gejat uit de RTL8/Hallmark run to christmas, pero bueno. Authentieker wordt het niet lieve lezers. Nu nog een sneeuwman erbij en el ambiénte is àf.

Jullie zullen begrijpen dat zelfs een verstokte kerstnegeerder als ikzelf na zo’n bombardement van feel-good-happiness, niet te verwarren met de eat-good-happiness die dezer dagen door alle supermarkten op ons wordt afgevuurd en vele mannen de keuken indrijft om levensgevaarlijke experimenten uit te voeren, helemaal overtuigd was dat er dít jaar maar eens een boom in huis moest komen. Een heuse kerstboom.

Krakkemikkige schlemiel

Nu heb ik de mazzel een stukje grond te bezitten waar wel het een en ander groeit, maar geen kerstbomen. Nu verkoopt één van mijn buren wel van die dingen, dus maar eens even gaan kijken. Dat was schrikken kan ik ustedes wel verklappen. Godjeallemachtig. Omgerekend kost een ‘kerstboom’ alhier iets van een eurootje. Per centimeter in de hoogte even ter verduidelijking. Dus voor de prijs van drie kuub prima kachelhout kan je een uit Noord Europa aangeleverd boompje kopen dat een gedeelte van zijn naalden al verliest bij het verlaten van het tuincentrum. Want je mag voor dat geld niet verwachten dat ze het ding ook nog water geven in de tijd dat ‘ie in de brandende zon staat te wachten op de kluns die zijn vrouw wil verrassen, nou ja, enzovoort.

Al een paar weken hik ik aan tegen het snoeien van een cypressenhaag. Er zijn steeds klusjes die spoedeisender zijn, derhalve. En mijn elleboog was ontstoken. Trouwens, mijn knie, enkel, heup, andere knie, schouder en nek, ze doen allemaal pijn. Pero bueno, een kerstboom. Door de poort komend na het trieste bezoek aan de bomenboer zag ik hem. Onze boom. Fier stak hij uit boven de andere bomen, die overigens nodig gesnoeid moeten worden, of had ik dat al verteld? Een tak waar ik vorig jaar niet bij kon zonder gevaar voor eigen leven en dus maar had laten zitten, zwaaide naar me. “Hier ben ik!”, “¡Aquí estoy!” leek hij te roepen.

Gewapend met trap, lasso en zaag – Pechtold ain’t got nothing on me – ging Raúl de houthakkert zijn boom claimen. Nu denken jullie; wat stelt die gast zich aan. Kan ik jullie niet ongelijk in geven. Toch was het voor een ouwe, krakkemikkige schlemiel nog best wel een dingetje, op vier meter hoogte overhangen om een tak te zagen onderwijl met de lasso spanning erop te houden zodat hij niet aan de verkeerde kant van de heg naar beneden zou vallen. Een schier oneindig ravijn in.

Had ik al eens verteld dat ik hoogtevrees heb?

Maar nu, ladies and gentlemen, we’ve got him!

 

Artikel gaat verder na afbeelding.

https://tpo.nl/wp-content/uploads/2022/12/Raulitos-boom-scaled.jpg

 

Mooi is ‘ie nietwaar? Raúlito’s minimalistische kerstboom. Ik ga er verder niets aan doen. Het is goed zo.

Fijne kerst rakkers en denk ook eens aan de dieren. Voor hen is het óók niet makkelijk allemaal.

¡Feliz Navidad!

 

De in dit artikel geuite meningen en standpunten zijn die van de auteur en weerspiegelen niet noodzakelijkerwijs de meningen of standpunten van TPO.

 

Lees meer van Arthur van Amerongen en doneer!

 

De Portugal Post: een nieuwe en vooral geestige reisgids over Portugal

https://tpo.nl/2022/12/18/de-portugal-post-een-nieuwe-en-vooral-geestige-reisgids-over-portugal/

Dit zijn de gevolgen van klimaatverandering (Greenpeace)

De opwarming van de aarde is niet meer te ontkennen. We moeten snel een oplossing vinden om erger te voorkomen. Maar welke gevolgen van klimaatverandering zijn nu al zichtbaar?

https://www.greenpeace.org/static/planet4-netherlands-stateless/2020/11/ba525e32-collage-van-narigheid-1024x673.jpg

5 gevolgen van (veel te snelle) klimaatverandering

 1. Extreme weersomstandigheden
  De bosbranden in Australië van 2019 staan bij veel mensen nog op het netvlies. 240 dagen achtereen stond het land in lichterlaaie. En toen het eindelijk begon te regenen, was het niet meer te stoppen. Er volgden stortbuien en overstromingen. Het broeikaseffect brengt het klimaat dermate uit balans, dat extreme weersomstandigheden zoals hittegolven, orkanen en langdurige droogtes toenemen.
 2. Mislukte oogsten en minder eten
  Ook landbouwgewassen reageren op het veranderende klimaat. Toenemende droogte, verzilting en overstromingen zorgen ervoor dat oogsten mislukken. Landbouwsystemen die honderden miljoenen mensen onderhouden zijn in gevaar. De wereldwijde hongersnood neemt voor het eerst in jaren weer toe, dankzij klimaatverandering. Voedseltekorten zullen vooral in landen in ontwikkeling veel impact hebben – terwijl dit de gemeenschappen zijn die het minste aan klimaatverandering hebben bijgedragen. 
 3. Zeespiegelstijging
  De gevolgen van klimaatverandering zijn op Groenland en Antarctica duidelijk zichtbaar. Het ijs smelt 6 keer sneller dan in 1990. Door de smeltende gletsjers stijgt de zeespiegel. Ook warmt het water op, waardoor het uitzet en meer ruimte inneemt. De voorspelling is dat er in 2100 totaal 400 miljoen mensen in overstromingsgebieden leven, waaronder wij, als polderaars. Nederland is al hard bezig de dijken te versterken, maar een land als  Bangladesh is niet in staat om voorzorgsmaatregelen te nemen. De komende 30 jaar verdwijnt 17% van Bangladesh onder water. Met misschien wel miljoenen vluchtelingen tot gevolg.
 4. Dierenleed over de hele wereld
  Nu al verliezen miljoenen dieren hun leefgebied door extreem weer en boskap. Als de aarde zo blijft opwarmen zullen 1 miljoen (!) diersoorten met uitsterven bedreigd worden. Dit komt omdat hun leefomgeving te snel verandert en ze zich niet kunnen aanpassen. Als we niet snel iets veranderen raken we al dat prachtige leven kwijt.
 5. Grote delen van de planeet onleefbaar
  Door extreme droogte, hitte of juist door overstromingen worden steeds meer plekken op de wereld onbewoonbaar. Landen in ontwikkeling hebben daarnaast te weinig middelen en mogelijkheden om gezond drinkwater te verzorgen. Als de aarde op dit tempo blijft opwarmen, dan moeten miljoenen mensen wegtrekken van de onleefbare evenaar naar het zuiden en noorden. Dit zal leiden tot conflicten op grote schaal.

Pfoe, wat nu?

https://www.greenpeace.org/static/planet4-netherlands-stateless/2020/10/495c9dfe-de-hoogste-tijd-quote-1024x576.jpg

Het kan best heftig zijn om dit allemaal te lezen. Het is niet gek om hier  somber of angstig van te worden – je bent niet de enige! Het klimaatprobleem is ook zo groot dat het moeilijk is te bedenken wat jij in je eentje hieraan kunt doen. Het goede nieuws is dat je niet in je eentje bent. Er zijn veel meer mensen zoals jij die iets willen veranderen. Samen in actie komen heeft echt effect tegen de klimaatcrisis en is ook het beste tegen klimaatsomberheid – waarom, lees dat hier 

Is het niet al te laat? 

Nee, absoluut niet. Klimaatverandering is een probleem dat door mensen is gemaakt dus het kan door mensen worden opgelost. Ja, er is al onomkeerbare schade om ons heen te zien. Maar wat we zeker nog kunnen beïnvloeden, is hoe groot de verdere gevolgen zullen zijn. Maar dan moeten we wel eerst durven toegeven dat klimaatverandering niet wordt opgelost door te hopen op nieuwe technieken, maar door een grote verandering af te dwingen in onze maatschappij. Lees hier wat we daarmee bedoelen

Wil je ook met ons in actie komen?

https://www.greenpeace.org/static/planet4-netherlands-stateless/2020/10/11740770-samen-in-actie-985x1024.jpg

https://www.greenpeace.org/static/planet4-netherlands-stateless/2020/10/06850ab2-gp0sttx17_high_res-1024x683.jpg

Doe mee

The post Dit zijn de gevolgen van klimaatverandering appeared first on Greenpeace Nederland.

https://www.greenpeace.org/nl/klimaatverandering/42010/dit-zijn-de-gevolgen-van-klimaatverandering/