Samen energie stoppen in windmolens en zonneparken (PvdA Lochem)

De krant staat er vol mee. Klimaatakkoord, windmolens, energietransitie, “van het gas af”, RES, beleidskaders, zonneparken, verdrag van Parijs, etc, etc. Weet u het nog? Het lijkt “ver van ons bed”, maar  komt dichterbij.

Ook in Lochem worden plannen gemaakt voor een duurzame toekomst, dat is hard nodig, want de effecten van de opwarming van de aarde worden pijnlijk duidelijk door de bosbranden in Australië, maar ook voor alle skiliefhebbers die geen sneeuw meer op de piste hebben.

Daarom is het belangrijk om samen na te denken hoe we tot een energie transitie kunnen komen. Waar moeten in onze gemeente windmolens komen en zonneparken en waar gaat uw voorkeur naar uit? We realiseren ons dat deze maatregelen impact hebben op de omgeving waar u woont.

De gemeente gaat in gesprek met u. Met bijeenkomsten over windenergie en daarna ‘energiecafés’  in 7 kernen. Praat mee en geef uw mening! En natuurlijk hebben wij de wethouder gevraagd om ook naar de 8e kern  Epse te komen en het liefst nog een keer extra in Lochem, zodat je er zeker van kunt zijn dat je mee kunt praten.

Het bericht Samen energie stoppen in windmolens en zonneparken verscheen eerst op PvdA afdeling Lochem.

https://lochem.pvda.nl/nieuws/samen-energie-stoppen-in-windmolens-en-zonneparken/

Feynman en/of Feiten – Klimaatreligie (GeenStijl)

Remkes vergat in zijn verhaal wel twee heilige huisjes. We kregen er in 2018 ruim honderdduizend vervuilers bij.

https://images.gscdn.nl/image/1f06ef0fa4_EFgL-P1W4AITeDd.jpeg?w=880&s=b65aa728dbd5d1373ac8ecf445051b18

https://images.gscdn.nl/image/386ebbd6b1_1NIET.jpg?w=880&s=c94bcc3e4d24b116e3e3cfef6dfccfee

Het grootste probleem van het klimaatdebat is dat er geen argumenten meer worden uitgewisseld. Oprechte kritiek wordt verward met volledige ontkenning. De emotie van een puber is leidend, zoals wederom succesvol was voorspeld in The Simpsons.

De meest effectieve en betaalbare maatregel is wereldwijd bomen planten. Die methode is helaas niet sexy genoeg, niet draconisch genoeg om op een protestbordje te landen. Brazilië weigerde een fooitje om haar bosbranden te bestrijden, ze zien liever dat we hier ook een bos aanleggen. De longen van de aarde staan in brand, worden illegaal gekapt en nooit vervangen of hersteld.

De discussie gaat soms om zinloze punten. Of deze klimaatverandering door ons veroorzaakt wordt, is irrelevant. Don't play the blame game, be the solution. De vraag is wanneer die plaats kan & zal vinden. Zijn we voorbereid? Zijn onze dijken hoog genoeg? Weten we welke groente goed groeit bij meer of minder neerslag? Weten we welk fruit gaat gedijen bij hogere of latere temperaturen?

https://images.gscdn.nl/image/78eb94a3f6_EFeEmurX4AEfLyJ.jpeg?w=880&s=7c7a08e4fd453ef499f0f164406c1223

Stevig lobbywerk bepaalt dat geïmporteerde windmolens & windenergie stevig wordt gesubsidieerd, terwijl onze eigen betere & innovatievere duurzame technologie wordt verstikt. Toen zonnepanelen te rendabel werden, ging de subsidiekraan dicht en de salderingsregeling de deur uit. Het fiscale klimaat is te onzeker om een investeringsbeslissing te nemen.

De milieuwinst moest niet te groot worden, slechtere alternatieven werden kunstmatig goedkoop gehouden. Daarmee wordt de vrije markt verziekt, en is de meest milieuvriendelijke oplossing niet de meest prijsbewuste. Waarom mag het milieu niet echt winstgevend zijn?

Nee, de aandacht gaat uit naar koeien die een vergunning nodig hebben om in de wei te lopen. Hier gaan we gasloos bouwen, terwijl in Duitsland aardgas met subsidie wordt ingevoerd. Of we gaan helemaal niet meer bouwen voor mensen die hier wel zijn en mogen zijn, omdat een gasloos huis met een tuintje wellicht via de auto of potgrond toch een effect heeft op een natuurgebied.

Toen in 1979 zwavelhoudende diesel nog uit de pomp kwam had de neerslag een zuurgraad van ruim 4 (PDF). Vergelijkbaar met yoghurt, tomaten(sap), bier en de menselijke huid. Dat was goed meetbaar, gaf ernstige effecten zoals vissterfte en dode bomen. Zweden moest toen kalk uit helikopters over natuurgebieden gooien, om het Duitse Ruhrgebied te compenseren.

Zoals de premier gisteren al aangaf op Radio1, hij zag andere planten in de duinen, niet de juiste biotoop, maar wel een biotoop. Hij deed alsof de natuur was verslechterd in een periode waarin de uitstoot van stikstofoxiden in Nederland meer dan gehalveerd is, terwijl de bevolking groeide van 15 naar 17 miljoen mensen.

Rutte accepteert de stikstofallergie van Remkes & de Raad van State en de klimaatprotesten op straat en is klaar om van het dichtstbevolkte land ook het schoonste land te maken. Remkes vergat in zijn verhaal wel twee heilige huisjes. Immigratie en bevolkingsgroei. We kregen er in 2018 ruim honderdduizend vervuilers bij.

Social

We moeten de uitstoot niet alleen per (heilige) koe bekijken en praten over elektrische auto's, geïmporteerd vlees en nieuwe woningbouw zonder uitstoot. Laten we eerlijk zijn, al die milieuschade is te koppelen aan het aantal mensen. Het klopt dat de veestapel moet worden gehalveerd, we vergeten voor het gemak dat we zelf het vee zijn. Myself included.

Dit probleem wordt versterkt als de Westerse levensstijl de norm wordt. (Extreme mobiliteit per luxe auto, voedselverspilling, vetzucht, grote huizen, elektronica, enzovoorts.) Waar de gemiddelde Amerikaan 12071 kWh nodig heeft om het jaar door te komen, zitten wij op de helft. Het wereldwijde gemiddelde is 2674 kWh en een Nigeriaan zit nog op 128 kWh.

De meest pijnlijke en onoverkomelijke stap om de natuur te ontlasten is geboortebeperking. China was daar met de 1-kind politiek voorloper. De Westerse wereld zag na de wereldoorlogen een stevige bevolkingsgroei, maar zit inmiddels onder de twee kinderen per moeder. Brazilië en China krimpen op dezelfde rustige manier.

Zo lang Indonesië, India en het Midden-Oosten boven de twee zitten, groeit hun bevolking nog iets door. Toch verwachten de VN dat hun groei zal stagneren. De meeste Afrikaanse landen kennen nog 4 tot 7 kinderen per moeder. Rond 2050 wordt de bevolking van Nigeria groter dan de Verenigde Staten. Afrika zal vanuit anderhalf miljard mensen doorgroeien naar drie tot zes miljard in 2100.

Angst voor kindersterfte en oorlogen motiveert grote gezinnen, zoals dat vroeger in Nederland ook normaal was. Geboortecijfers dalen pas lang na gedaalde sterftecijfers, tijdens deze demografische transitie vindt een bevolkingsexplosie plaats. Allemaal mensen die via lokale industrialisatie en immigratie naar het Westen hun impact op het milieu proberen te maximaliseren.

Nu hebben moeders in de EU gemiddeld 1,6 kinderen. Dat is niet genoeg de bevolking te vervangen, daarmee zet de EU in op bevolkingsreductie. Slechtere economische verwachtingen samen met late financiële onafhankelijkheid van aanstaande ouders leidt tot het uitstellen van trouwen, een eigen huis en kinderen. Alleen is die reductie verwaarloosbaar bij de groei elders.

De focus moet van de meest populistische pijnlijke maatregelen, naar de meest effectieve, en dat zijn emigratie en bosbouw.

https://images.gscdn.nl/image/193af5b09d_EFgL-P1W4AITeDd.jpeg?w=880&s=b341528afb384369ab8cba4ae54da360

https://www.geenstijl.nl/5149786/feynman-en-of-feiten-klimaatreligie/

Moeder Natuur is de grote baas (Joop)

https://joop.bnnvara.nl/content/uploads/2019/08/30141459602_dca3a6c8a2_z-370x246.jpg

Cc-foto: Seniju

De klimaatrelativeerder heeft het zwaar deze zomer. De rapporten die de snelle opwarming van de aarde en de menselijke hand daarin bevestigen vliegen je al tijden om de oren. Moeder Natuur toont geen enkele genade. Europa wordt geteisterd door abnormale hitterecords en in Siberië en Alaska heersen extreme bosbranden die er ook nog eens voor zorgden dat er in de maand juli evenveel extra CO2 vrijkwam als een land als Oostenrijk in een jaar produceert. Een voorbeeld van hoe de gevolgen van klimaatverandering diezelfde klimaatverandering kunnen versnellen.

De beste wetenschap die we nu voor handen hebben laat zien dat wij mensen een enorm probleem hebben dat snel uit de hand loopt. Daar is inmiddels 99 procent van de klimaatwetenschappers het over eens. En daar hoef je de mensen in die gebieden in Afrika en Azië die nu al bijna onbewoonbaar worden door extreme droogtes niet van te overtuigen.

Vorige week nog verscheen er weer een rapport van het klimaatpanel van de Verenigde Naties dat zegt dat vanaf 2050 een voedseltekort dreigt door klimaatverandering. Wat we al wisten wordt bevestigd: klimaatverandering en landgebruik versterken elkaar. We zullen rigoureus anders moeten produceren en consumeren en snel. En dat begint met minder vlees eten.

Verslaafd
Ondertussen wordt de onmacht van de moderne mens genadeloos blootgelegd. We zijn verslaafd geraakt aan onze manier van consumeren die steeds verder af is komen te staan van de natuur. We weten niet beter dan dat kapitalisme en commercie voor de oplossingen zorgen. Van Google tot nieuwe medicijnen en elektrische auto’s: innovatie en marktwerking zorgen voor voorspoed en gemak. Maar het is dit keer niet voldoende. Projecten van bedrijven onder de noemer “maatschappelijk verantwoord ondernemen” gaan ons niet redden. Zolang Shell niet uiteindelijk minder fossiele brandstoffen uit de grond gaat halen is hun actie om voor 1 cent extra aan de pomp ergens een boom te laten planten leuk, maar bovenal een gotspe. Overheden zullen die bedrijven keihard grenzen moeten stellen.

En daar gaat het wringen voor ons moderne burgers. We hebben immers een houding ontwikkeld waarbij we veel eisen van onze overheid maar weinig bemoeienis dulden. We willen vrij zijn, maar de verantwoordelijkheid die daarbij hoort niet altijd op ons nemen. En we zijn dat ook normaal gaan vinden voor bedrijven. Je ziet het ook aan de reacties op het onlangs gesloten klimaatakkoord: ook mensen die je als intelligent en verantwoordelijk mag beschouwen zijn er als de kippen bij om tegen de overheid te roepen: wie ben jij om mij te zeggen dat ik op een gegeven moment van het gas af moet? Maar ze komen vervolgens niet met alternatieven voor hoe het dan wel moet en ze bespreken ook niet openlijk hoe zij dan als consument hun eigen afwegingen maken. Hoe zij met die vrijheid omgaan.

Dwingen
Als klimaatverandering zich in dit tempo blijft voltrekken zal Moeder Natuur ons snel gaan dwingen om anders naar de verhouding burger, bedrijfsleven en overheid te kijken. Overheden zullen een veel dominantere rol spelen, bedrijven zullen de kosten voor mens en milieu moeten meenemen in hun bedrijfsmodel en als de burger zelf niet zijn consumptiepatroon aanpast zullen wetten hem daartoe dwingen. Dat onze overheid zich moet laten gelden om de markt te beteugelen zie je breder in de maatschappij. Juist om de vrijheid en kansen op ontplooiing van mensen te bewaken.

Maar waar we met de woningmarkt, arbeidsmarkt en bijvoorbeeld een gigantisch probleem als obesitas voorlopig nog de andere kant opkijken, is dat met het klimaat onmogelijk. Er mag dan de laatste decennia steeds meer afstand tussen ons zijn ontstaan, maar Moeder Natuur zal ons eraan herinneren dat zij de grote baas is. En laat dat dan het lichtpuntje zijn in dit verhaal; dat we weliswaar door haar gedwongen worden, maar dat wij mensen wel weer zelf de teugels in handen kunnen nemen om ons leven en onze maatschappij zo in te richten dat we recht doen aan de aarde en onszelf. Die vrijheid hebben we.

https://joop.bnnvara.nl/opinies/moeder-natuur-is-de-grote-baas