Natuurbrandsignaal ’23: meer onbeheersbare natuurbranden met grotere impact op samenleving (IFV Facebook)

In de toekomst krijgt een groter deel van Nederland te maken met meer natuurbranden die een grotere impact op de samenleving hebben. Dat concluderen NIPV, KNMI - Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut, Deltares, Vrije Universiteit Amsterdam en Wageningen University & Research in het vandaag verschenen rapport Natuurbrandsignaal '23.

“De natuurbranden worden steeds vaker intense branden die niet meer zijn te blussen, maar pas stoppen als er geen brandstof meer is. Samen met een verdere verdichting van ons land zal dit leiden tot een grotere impact op gezondheid. Doordat droogte en warmte elkaar versterken, neemt het natuurbrandrisico sneller toe dan dat het klimaat verandert", zegt onderzoeker en projectleider Hans Hazebroek.

#natuurbranden #natuurbrandsignaal #klimaatverandering

https://external-dus1-1.xx.fbcdn.net/emg1/v/t13/8722380682230393293?url=https%3a%2f%2fnipv.nl%2fwp-content%2fuploads%2f2023%2f01%2fHandcrew-brandweer-helpt-bij-natuurbrand-Chaam.jpg&fb_obo=1&utld=nipv.nl&stp=dst-emg0_q75&ccb=13-1&oh=06_AbHvWAEpvfQobFMgktYnzHPG2Dd7hdclmOQCJie1rgUkvg&oe=63CFDC40&_nc_sid=5f3a21


In de toekomst krijgt Nederland te maken met meer, intensere en onbeheersbare natuurbranden die een grotere impact op de samenleving hebben.

https://www.facebook.com/463568032470832/posts/551732703654364