‘Het thema klimaat staat hoog op de agenda in termen van “de ramp”, de grootste crisis, die ons te wachten staat. Of beter gezeg… (IFV Facebook)

‘Het thema klimaat staat hoog op de agenda in termen van “de ramp”, de grootste crisis, die ons te wachten staat. Of beter gezegd: waar we eigenlijk nu al mee te maken hebben’, zegt Vina Wijkhuijs, senior onderzoeker bij het NIPV. ‘Ons onderzoek is bedoeld om ons alert te maken en inzicht te bieden zodat we beter kunnen reageren op extreme weersituaties.’

Samen met Menno van Duin heeft zij het boek ‘Lessen uit crises en minicrises: klimaatverandering en extreem weer’ samengesteld. ‘Hierin richtten we ons specifiek op extreme weersituaties die zich in de afgelopen 10 jaar in Nederland hebben voorgedaan en waarmee wij in de toekomst, als gevolg van de klimaatverandering, mogelijk vaker te maken zullen krijgen. Centraal staat de vraag wat we uit de casus kunnen leren om met soortgelijke toekomstige crises om te kunnen gaan.’

‘De impact van de klimaatverandering op crisisbeheersing wordt in de publicatie vooral beschouwd in relatie tot extreme weersituaties. Die vragen niet om nieuwe leiders of nieuwe protocollen. Opmerkelijk is juist dat met deze situaties extra (werk)druk komt te liggen bij Rijkswaterstaat, de waterschappen, de GGD'en en natuurlijk ook bij de brandweer. Denk maar aan de natuurbranden, de ondergelopen kelders en omgewaaide bomen.’

‘Voor gemeenten en veiligheidsregio's is de uitdaging om de impact van plaatselijk noodweer op de bevolking niet te onderschatten. De eigen, vertrouwde, omgeving kan in één klap veranderd zijn. Dat heeft impact op het vertrouwen van de burger: hun vertrouwde leefomgeving, als het dorpsplein bijvoorbeeld, is niet meer zoals het was. De schadeafhandeling en herstel zijn processen die een lange adem vragen. Het hebben en houden van vertrouwen is dan juist belangrijk omdat schadeafhandeling en herstel veel tijd vragen: het hangt nauw met elkaar samen.’

De auteurs hebben in de publicatie 14 casussen samengebracht, waaronder de valwind bij Leersum (2021), het hoogwater in Limburg (2021) en de duinbrand bij Ouddorp (2022).

De uitgave Lessen uit crises en mini-crises: Klimaatverandering en extreem weer is te bestellen via o.a. Boom Uitgeverij https://lnkd.in/e347YMA9

#Klimaatadaptatie

https://scontent-fra3-2.xx.fbcdn.net/v/t39.30808-6/347257727_646902394137394_7656162232837119800_n.jpg?stp=dst-jpg_p720x720&_nc_cat=111&ccb=1-7&_nc_sid=730e14&_nc_ohc=Emgf3NgaedIAX8pzZV0&_nc_oc=AQlIxC5nQubeCKSJec-4_g-SlFELtFIyytMusVHwvyLqo-lWHyJXYVqs063dBYkZnWE&_nc_ht=scontent-fra3-2.xx&edm=AJdBtusEAAAA&oh=00_AfCmJhiP82D5a7PsKnpZ5znOk1470AMnCM3HNHb20r9I3g&oe=64988BB8

https://www.facebook.com/463568032470832/posts/646903067470660

Het is warm en zeer droog de komende dagen. Daarmee is er ook grote kans op natuurbranden, die in 70% van de gevallen door mense… (RijnmondVeilig Facebook)

Het is warm en zeer droog de komende dagen. Daarmee is er ook grote kans op natuurbranden, die in 70% van de gevallen door mensen worden veroorzaakt. Help jij mee deze te voorkomen?

Pas op met roken en steek geen open vuur, barbecue of houtkorf aan in (de buurt van) een natuurgebied. En wist je dat regelmatig brand ontstaat doordat een hete uitlaat van een voertuig droog gras laat ontvlammen? Let dus even op waar je parkeert.

Zie je vlammen of rook in de natuur? Bel dan altijd 112. Dank en een goed brandvrij weekend allemaal!

Meer informatie vind je op onze website: https://www.rijnmondveilig.nl/wat-te-doen-bij/natuurbrand/

(Foto: MediaTV / Duinbrand Ouddorp 2022)

#Ouddorp #duinbrand #natuurbrand #brandgevaar #barbecue #brandweer

https://scontent-dus1-1.xx.fbcdn.net/v/t39.30808-6/347254046_646556334176024_6529130840022289596_n.jpg?stp=dst-jpg_p720x720&_nc_cat=106&ccb=1-7&_nc_sid=730e14&_nc_ohc=6NnXfXJGx7IAX9-SpM6&_nc_ht=scontent-dus1-1.xx&edm=AJdBtusEAAAA&oh=00_AfCtoH8t6zI-RFIdU4ek3P5SDQLZpvWmqjtwmfj2TtHhSg&oe=64895B9C

https://www.facebook.com/149048580593471/posts/646556350842689

Incidentonderzoeksdag 2023: is het goed gedaan of is het goed gegaan? (IFV Facebook)

De natuurbrand in Ouddorp, batterijbranden in besloten ruimten, de grote stroomstoring in Flevoland en de gasexplosie in Bilthoven: het programma van de Incidentonderzoeksdag 2023 op 23 maart is bekend!
De dag is vooral interessant voor medewerkers van brandweer/veiligheidsregio’s die zich bezighouden met brandonderzoek, incidentbestrijding, kennisregie, risicobeheersing en vakbekwaamheid.
Lees alle informatie op onze website en meld je snel aan!

#lerenvanincidenten #lerenvanelkaar #brandonderzoek

https://external-dus1-1.xx.fbcdn.net/emg1/v/t13/3393959210940686912?url=https%3a%2f%2fnipv.nl%2fwp-content%2fuploads%2f2022%2f12%2fkopbeeld-Incidentonderzoeksdag-2023.png&fb_obo=1&utld=nipv.nl&stp=dst-emg0_q75&ccb=13-1&oh=06_AbGCpNNwT484oMo6EBCW6Qju6JpFXgT8r8AcSDao86pl-w&oe=63D53737&_nc_sid=5f3a21


Het doel van deze dag is om van onderzoeken en incidenten te leren: ervaringen en evaluatieresultaten te delen en te bespreken

https://www.facebook.com/463568032470832/posts/554001310094170

Vragen bij beleidsplan van VRR | inzet op motivatie brandweervrijwilligers (SGP Goeree-Overflakkee)

In de raadsvergadering van 13 oktober werd het beleidsplan voor de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond (VRR)  behandeld. De concept zienswijze werd ondersteund door de raad. SGP-woordvoerder Peter Grinwis wees nogmaals op de motivatie bij brandweervrijwilligers in relatie tot onder meer het voornemen om een blusaanhanger in Ouddorp weg te halen. Op 8 december zal de raad spreken met de VRR. Dan zal de SGP wederom aandacht vragen voor de aanrijtijden van Ambulances. Op verzoek van Grinwis zal dan ook het voornemen van het weghalen van de blusaanhanger en de evaluatie van de Duinbrand, onlangs bij de Brouwersdam, ter sprake komen. 

Het beleidsplan van de VRR geeft op hoofdlijnen aan welke taken de VRR heeft en hoe zij in een veranderende samenleving deze taken wil borgen bij de verschillende samenwerkende partners en stelt zich op als een betrouwbare hulp- en zorgverleningsorganisatie. Goed dat de VRR de raden betrekt bij de besluitvorming van de veiligheidsregio. Immers gaat het hier om verlengd lokaal bestuur, waarbij de gemeente wettelijk verantwoordelijk is voor bijv. brandweerzorg. Daarnaast coördineert ze ook de ambulancezorg. 

Voor Goeree-Overflakkee is van belang dat we kunnen beschikken over adequate ambulance- en brandweerzorg. ‘U weet dat onze zorg blijft zitten op de aanrijtijden van ambulances in ons gebied. Klopt het dat we binnenkort hierover verder worden geïnformeerd?
’

Motivatie
‘We lezen in de stukken dat de VRR grote waarde hecht aan de brandweervrijwilligers. Toch krijgen we de indruk dat dit niet altijd het geval is. Niet voor niets hebben we onlangs schriftelijke vragen gesteld over het al dan niet weghalen van een blusaanhanger. De brandweervrijwilligers kennen hun lokale situatie en weten wat ze nodig hebben. Of dergelijke voornemens de motivatie bevorderd is voor ons de vraag?’, aldus P.C. GrinwisEen tweetal vragen:

‘In het Raadsvoorstel Beleidsplan VRR 2023-2027 geeft u bij de kanttekeningen aan dat het dynamisch Operationeel Plan Brandweerzorg (OPB) onvoldoende duidelijk is. (Overigens dank, dat dit op ons verzoek alsnog bij de stukken is gevoegd). We vroegen ons af wat u daarmee precies bedoeld, want in de concept zienswijze komt dat niet of nauwelijks terug. Er wordt gevraagd naar het waarborgen van de kwaliteit van de eilandbrede brandweerzorg, maar niet in die mate zoals verwoord in de kanttekening bij het raadsvoorstel’.

‘We nemen aan dat grotere calamiteiten, zoals de grote duinbrand onlangs bij de Brouwersdam worden geëvalueerd. In het beleidsplan wordt aangegeven dat er een samenwerking is met defensie. We begrepen echter dat tussen aanvraag van een blusheli en de daadwerkelijk inzet best wel wat tijd zat. Klopt dat en zo ja, wat is de inzet om dat te verbeteren?’

De vragen zijn door de burgemeester beantwoord. In december komt er dus ook nog een veiligheidsavond voor de raad waarin deze onderwerpen meer in detail besproken gaan worden.

 

 

https://www.sgpgo.nl/2022/10/vragen-bij-beleidsplan-van-vrr-inzet-op-motivatie-brandweervrijwilligers/

Met een tropisch warm weekend voor de boeg en de aanhoudende droogte is de kans op een natuurbrand nu extra groot. In de afgelop… (RijnmondVeilig Facebook)

Met een tropisch warm weekend voor de boeg en de aanhoudende droogte is de kans op een natuurbrand nu extra groot. In de afgelopen week woedden er al forse branden in de duinen van Ouddorp, een park aan het Fortunapad in Vlaardingen en op de Brunssummerheide in Limburg. Daarom is het belangrijk goed op te letten en de kansen op brand te beperken. Bijna alle natuurbranden ontstaan namelijk door menselijk gedrag. Behalve dat er veel mooie natuur verloren gaat en de brand wilde dieren in gevaar brengt, zijn natuurbranden ook voor mensen gevaarlijk. We kunnen bijvoorbeeld ingesloten raken en niet meer op tijd wegkomen.

Wat jij kan doen om de kans op een natuurbrand zo klein mogelijk te houden:
• Wees voorzichtig met open vuur in of vlakbij de duinen. Volg de regels die gelden voor het gebruik van barbecues, kampvuren en vuurkorven.
• Rook liever niet in de natuur, zeker niet wanneer het zo droog is.
• Gooi afval in de daarvoor bestemde bakken. Afval kan de oorzaak zijn van brand. Een glazen fles waar de zon op schijnt kan als vergrootglas werken en droge planten of gras in brand krijgen.
• Parkeer je auto niet op droog gras. Een uitlaat en katalysator kan enorm heet worden, met brand als gevolg.

Lees meer tips op rijnmondveilig.nl/wat-te-doen-bij/natuurbrand/

Deze foto is gemaakt tijdens de duinbrand in Ouddorp. Een blushelikopter van defensie werd hierbij ingezet om grote hoeveelheden water boven het brandende stuk natuur te droppen.

#natuurbrand #duinbrand #brand #tips #droogte #vuur

https://scontent-dus1-1.xx.fbcdn.net/v/t39.30808-6/298697435_437164988448494_1919525889674318135_n.jpg?stp=dst-jpg_p180x540&_nc_cat=105&ccb=1-7&_nc_sid=8024bb&_nc_ohc=H2anu4HuMNcAX8WwIL8&_nc_ht=scontent-dus1-1.xx&edm=AJdBtusEAAAA&oh=00_AT97yxqJsebofP2rx3wWC_rZZe-MG_x4K4YwjO3FHY1nEg&oe=62FBD388

https://www.facebook.com/149048580593471/posts/437165478448445