Giro 881 voor getroffenen van recordjaar rampen en conflicten (Rode Kruis Facebook)

Wat een jaar.. Nooit eerder zagen we zo veel rampen en conflicten in en rondom Europa als in 2023. Denk aan de aardbeving in Turkije en Syrië begin dit jaar, de bosbranden in Griekenland, de overstromingen in Slovenië en natuurlijk het verschrikkelijke conflict in Israël en Gaza.

Stuk voor stuk zorgden ze voor veel leed en verdriet. Voor alle mensen die getroffen zijn door natuurgeweld en conflict komen we met Giro 881 in actie. Help je mee? ❤️

Lees meer �


Nooit eerder zagen we zoveel rampen en conflicten in en rondom Europa. Voor alle mensen voor wie 2023 een rampjaar werd door natuurgeweld en conflict komen we met Giro 881 in actie.

https://www.facebook.com/208525561302734/posts/729493012539317

Wekdienst 24/10: Omtzigt presenteert verkiezingsprogramma • Veiligheidsraad over oorlog Israël-Hamas (NOS Binnenland)

Goedemorgen! Pieter Omtzigt presenteert het verkiezingsprogramma van zijn nieuwe partij Nieuw Sociaal Contract en bij de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties gaat het over de oorlog tussen Israël en Hamas.

Maar eerst het weer: vandaag is het tamelijk bewolkt met van tijd tot tijd regen. Bij een matige tot aan zee vrij krachtige zuidwestenwind wordt het een graad of 13.

Ga je de weg op? Hier vind je het overzicht van de wegwerkzaamheden en hier zie je waar er aan het spoor wordt gewerkt.

Wat kun je vandaag verwachten?

Wat heb je gemist?

Ondanks alle internationale afspraken om ontbossing tegen te gaan, is er vorig jaar wereldwijd meer bos verloren gegaan dan een jaar eerder. Dat valt op te maken uit het jaarlijkse rapport daarover van milieuorganisaties, waaronder het Wereld Natuur Fonds.

Vorig jaar verdween er wereldwijd zo'n 6,6 miljoen hectare bos, 4 procent meer dan in 2021. Het grootste deel van de ontbossing vond plaats in tropische regenwouden. Daar verdween zo'n 4,1 miljoen hectare bos.

Ruim 140 landen spraken in 2021 op de klimaattop in Glasgow af om ontbossing actief tegen te gaan. Per 2030 moet de ontbossing zelfs zijn gestopt, is de belofte. Ook moet 350 miljoen hectare beschadigd landschap tegen die tijd zijn hersteld, maar vooralsnog nemen de ontbossing en de landschapsbeschadiging dus alleen maar toe.

De landbouw, de aanleg van wegen, bosbranden en de commerciële houtkap worden door het rapport genoemd als belangrijkste oorzaken van ontbossing.

Ander nieuws uit de nacht:

En dan nog even dit:

De oudste hond aller tijden, Bobi, is gisteren overleden in Portugal. Hij was 31 jaar. Bobi werd in februari zowel de oudste nog levende hond ter wereld als de oudste hond ooit, waarmee hij een bijna honderd jaar oud record verbrak. De vorige oudste hond ooit was de Australische Bluey, die in 1939 stierf op de leeftijd van 29 jaar en vijf maanden.

Fijne dag!

https://nos.nl/l/2495152

In de Middellandse Zee gebeurt een ramp van ongekende omvang (Welingelichte Kringen)

De temperatuur van het Middellandse Zeewater stijgt veel sneller dan deskundigen eerder berekenden. De gevolgen zijn ingrijpend. ‘Vergelijk het met een bosbrand, groter dan we in onze tijd ooit hebben gezien. Plus alle gevolgen daarvan.’

De Middellandse Zee als geheel warmt op, en er zijn in de zomer steeds vaker hittegolven in het water.Zeewater dat eenmaal door een hittegolf is opgewarmd, koelt vanwege de enorme hoeveelheid heel langzaam af.

Daardoor sterven planten en dieren, en worden vissen verdrongen door nieuwe soorten die vanuit warmere wateren komen.

‘De temperatuurstijging van de Middellandse Zee gaat drie tot zes keer zo snel als die van de oceanen’, zegt Joaquim Garrabou, leider van een groot onderzoek tegen het FD. ‘Er zijn twee dingen aan de hand. De Middellandse Zee als geheel warmt op. Daarnaast zijn er in de Middellandse Zee in de zomer steeds frequenter hittegolven in het water. Die jagen de temperatuurstijging verder aan.’

Alsof het allemaal nog niet genoeg is, komen ook invasieve soorten de Middellandse Zee binnen. Die komen uit de veel warmere Rode Zee en vinden de nieuwe temperatuur van de Middellandse Zee heel prettig.

‘Voor die invasieve soorten bestaat een snelweg richting de Middellandse Zee’, legt ecoloog Cebrian uit, ‘gemaakt door mensenhanden. Dat is het Suezkanaal.’ ‘De ergste invasieve soort van allemaal vind ik de bruine konijnvis. Die graast het landschap af en laat het volkomen kaal achter. Dan heb je dus geen onderwaterbos meer, maar een woestijn. Je hoeft geen expert te zijn om te zien wat de konijnvis teweegbrengt. Bij Griekenland, Turkije en Israël heeft deze vis stukken van de zeebodem veranderd in een maandlandschap en vissen die oorspronkelijk in die gebieden woonden, zijn vertrokken omdat er in dat kaalgegeten stuk zee niets meer voor ze is.’

https://www.welingelichtekringen.nl/natuur-en-milieu/4156593/in-de-middellandse-zee-gebeurt-een-ramp-van-ongekende-omvang.html

Reactie op Vrijheid door alex warnaar (Nieuw Israëlietisch Weekblad reacties)

Toen Bolsenaro aan de macht kwam in Brazilië wist je gelijk dat de journalist er lekker op los zou fantaseren. Bosbranden onder de Lula van 2003 tot 2011 waren 2x zo hoog als onder Bolsenaro. Covid doden per capita waren volgens mij net iets lager dan in links geregeerd landen als Mexico en Argentinië. (Het aantal Covid doden was onder Trump lager dan onder Biden met een werkend vaccin). Moraal zet je alleen in tegen diegene waar je een hekel aan hebt, een dubbele moraal verraadt slecht waar je zelf (politiek) staat. Het zegt niks over het onderwerp zelf, maar alles over degene die de moraal hanteert. Hoe Israël zichzelf ook wil regeren, Turkije is en blijft het juist conflict en dat is net als de bosbranden onder de Lula en covid doden onder Biden vanwege de politieke voorkeur van de journalistiek volledig verzwegen. En dat mag niet.

https://niw.nl/vrijheid-5/#comment-1607

‘Miljoenen mensen verhongeren door inzet kernwapens’ (KIJK)

De inzet van nucleaire wapens zouden oogsten doen mislukken en tot een wereldwijde hongersnood leiden, concluderen onderzoekers.

Sinds de oorlog in Oekraïne spookt de gedachte door menig hoofd: Poetin zal toch niet zo gek zijn om zijn nucleaire wapengeschut in te zetten? Vaak blijft het bij dreigementen. Maar wat als landen die kernwapens bezitten (naast Rusland ook de VS, Frankrijk, het Verenigd Koninkrijk, China, Noord-Korea, Israël, Noord-Korea en Pakistan) daadwerkelijk een kernoorlog zouden ontketenen? Dan zouden we in een wereldwijde hongersnood belanden. Dat stellen klimatologen in het wetenschappelijke schrift Nature Food.

Lees ook:

Roet

Door het gebruik van atoom- en kernwapens ontstaan vuurstormen die grote hoeveelheden roet de lucht in werpen. Een nucleair conflict tussen India en Pakistan zou 5 tot 47 Tg (miljoen metrische ton) aan roetdeeltjes opleveren. Een full blown kernoorlog tussen de VS en Rusland zou zeker 150 Tg roet geven. Ter vergelijking: de heftige natuurbranden in Australië in 2019 en 2020 gaven ‘slechts’ 0,006 tot 0,02 Tg roet.

Hoofdonderzoeker Alan Robock en zijn team berekenden wat de gevolgen zouden zijn van dit roet voor onze voedselvoorziening in zes verschillende oorlogsscenario’s. Ze gebruikten daarvoor het Community Earth System Model, een voorspellend klimaatmodel van het National Center for Atmospheric Research (NCAR). Zo verkregen ze de effecten van het roet op onder meer de luchttemperatuur, de hoeveelheid neerslag en de mate waarin zonnestraling het aardoppervlak bereikt.

Vervolgens voerden de klimaatwetenschappers deze gegevens in het zogenoemde community land model. Dit model voorspelde vervolgens het effect van de inzet van kernwapens op de productie van grote gewassen zoals mais, rijst, tarwe en sojabonen. Ook keken de wetenschappers naar de gevolgen voor de veestapel en de visserij.

Verhongeren

De resultaten liegen er niet om. In het ergste oorlogsscenario (waarbij de VS en Rusland beide hun kernwapens tegen elkaar inzetten) zal de globale gemiddelde calorie-inname met 90 procent dalen in de drie tot vier jaar na het conflict. Deels komt dat door het directe afsterven van gewassen (vooral in de midden en hoge breedtegraden, waaronder de VS en Rusland zelf), maar ook de ineenstorting van de globale voedselmarkt. In totaal zouden zeker 5 miljard mensen verhongeren.

Zelfs in het lichtste scenario – de lokale kernwapeninzet tussen India en Pakistan – zou de calorie-inname met 7 procent omlaaggaan. Daarmee dreigen 255 miljoen mensen komen te overlijden. Al zou het in dat geval door maatregelen zoals het verkleinen van de veestapel (en het daarmee beschikbaar komen van extra land voor voedselverbouwing) en het vorkomen van voedselverspilling deze sterfgevallen kunnen worden voorkomen.

Niet alle factoren

In de studie zijn niet alle factoren meegenomen. Zo kan de verhitting van de lucht door het gebruik van de nucleaire wapens ook leiden tot afbraak van de ozonlaag. Daardoor neemt de hoeveelheid ultraviolet licht dat de aarde bereikt toe. Het is onbekend hoe gewassen daarop zouden reageren. Verder hebben de onderzoekers een deel van hun conclusies gebaseerd op het weerpatroon van een willekeurig jaar (2000), terwijl het weer in de toekomst misschien heel anders kan zijn.

En er zijn nog meer onzekerheden, stelt landbouw- en milieuwetenschapper Martin van Ittersum (Universiteit Wageningen). “We weten het precieze effect van het gebruik van kernbommen niet en ook de modellen zelf gebruiken aannames waarvan je niet weet in hoeverre ze precies kloppen. Maar deze studie lijkt de jongste inzichten bij elkaar te brengen en verschillende alternatieven, hoewel niet allemaal, door te rekenen.”

VN-verdrag

Dat de studie grotendeels leunt op schattingen is helemaal niet zo gek, want de doorgewerkte situaties zijn ook erg extreem, geeft klimaatwetenschapper Claudia Wieners (Universiteit Utrecht). “De precieze getallen zouden kunnen veranderen wanneer je een ander klimaatmodel of andere scenario’s gebruikt. Maar de kernboodschap is heel duidelijk: elke kernoorlog is een catastrofale bedreiging voor de globale voedselvoorziening. Dit is dus nog bovenop de directe gevolgen van zo’n ramp; de verwoesting en radioactieve straling.”

Een kernoorlog moeten we dus te allen tijde zien te voorkomen. Dat geeft ook hoofdonderzoeker Robock aan: “Het VN-verdrag inzake het verbod op kernwapens is getekend door 66 naties, maar geen van de negen nucleaire staten. Ons werk maakt duidelijk dat het tijd is voor die negen landen om te luisteren naar de wetenschap en de rest van de wereld: teken dat verdrag!”

Bronnen: Nature Food, Nature Food News & Views, Rutgers University via EurekAlert!

Beeld: 123RF

Ben je geïnteresseerd in de wereld van wetenschap & technologie en wil je hier graag meer over lezen? Word dan lid van KIJK! 

The post ‘Miljoenen mensen verhongeren door inzet kernwapens’ appeared first on KIJK Magazine.

https://www.kijkmagazine.nl/nieuws/bij-inzetten-kernwapens-verhongeren-miljoenen-mensen/