Hoe gaat het historisch erfgoed lijden onder klimaatverandering? (Infrasite)

Wat betekenen hitte, droogte en wateroverlast voor het cultureel erfgoed? Om antwoord te krijgen op die vragen deed de provincie Noord-Holland onderzoek naar de klimaatrisico’s voor het erfgoed in de provincie.

In 2020 toonde een landelijke studie aan dat de gevolgen van klimaatverandering voor het erfgoed vooral aan de westkust groot zullen zijn. Noord-Holland heeft veel cultureel erfgoed en ligt voor een groot deel onder zeeniveau en grote gebieden bestaan uit veen. Dit maakt de provincie en dus ook haar cultureel erfgoed, kwetsbaar voor de gevolgen van hitte, droogte, wateroverlast en overstromingen. Maar hoe kwetsbaar precies was niet duidelijk.

Kwetsbaarheid

De provincie heeft als eerste provincie in Nederland onderzoek gedaan. Beschikbare informatie over het cultureel erfgoed en klimaatverandering zijn met elkaar gecombineerd om de kwetsbaarheid van bijvoorbeeld monumentale gebouwen en archeologische vindplaatsen in beeld te krijgen. Dit heeft geleid tot een quickscan die is weergegeven op een digitale kaart. De aanduidingen op de kaart en de toelichtende tekst geven een eerste indicatie van de gevolgen van klimaatverandering voor verschillende typen erfgoed. Er is een nadere uitwerking en verdiepend onderzoek nodig om de daadwerkelijke gevolgen in beeld te brengen en te bepalen wat er nodig is om het erfgoed te beschermen. In het eerste kwartaal van 2023 wordt een nader onderzoeksplan uitgewerkt.

Methodiek

De effecten van klimaatverandering op erfgoed zijn nog relatief onbekend, en de methodiek om hiermee om te gaan moet nog ontwikkeld worden. Op basis van de huidige kennis en praktijkvoorbeelden is een aantal effecten al wel bekend. Bijvoorbeeld:

  • Door extreme warmte kunnen bouwmaterialen zoals stalen kozijnen en brugdekken uitzetten. Verflagen worden aangetast en schimmels gaan sneller groeien.
  • Er is meer brandgevaar voor gebouwen met rieten daken.
  • De duinen, vaak aardkundig waardevolle gebieden, zijn extra kwetsbaar voor natuurbranden.
  • Bij hevige regenbuien kunnen hemelwaterafvoeren snel verstopt raken en kelders onderlopen. Daarbij kunnen ook historische vloeren en souterrains beschadigd raken.
  • Regelmatige wateroverlast kan samengaan met hoge grondwaterstanden. Dat veroorzaakt een hoge luchtvochtigheid, wat de kans op schimmels en houtrot vergroot.
  • Een hoge grondwaterstand kan ook grote gevolgen hebben voor het landschap en archeologie: historisch groen kan verdrinken en archeologie kan verloren gaan.
  • Een lage grondwaterstand is zeer schadelijk voor gebouwd erfgoed op houten funderingen. Als de paalkoppen boven water komen te staan, groeit de kans op paalrot. De meeste houten funderingen komen voor in Amsterdam, Haarlem en Zaandam.
  • Een dalende grondwaterstand kan ertoe leiden dat er scheuren ontstaan in historische gebouwen en bijvoorbeeld kademuren. Ook scheefstand ligt op de loer. Indirect bestaat er ook kans op gebroken leidingen. Het erfgoed in de veengebieden boven Amsterdam en in de Wieringerwaard loopt de grootste risico’s als gevolg van droogte.
  • De provincie Noord-Holland ligt voor meer dan 75% onder niveau van zee, IJsselmeer/Markermeer of Noordzeekanaal. Dat maakt de provincie kwetsbaar voor overstromingen. Het meest kwetsbaar zijn de gebieden langs het Noordzeekanaal, de Nieuwe Hollandse Waterlinie, de Beemster/Schermer en het Amstelmeer.
  • De kans dát een gebied overstroomt, hangt af van de kwaliteit van de waterkering. Daarnaast kunnen juist maatregelen om de overstromingskans te verminderen een indirect risico vormen voor erfgoed. Denk aan dijken die versterkt worden door ze op te hogen en te verbreden. Daardoor kunnen historisch voorland, dijkhuisjes, wielen en het historisch, vaak bochtig, verloop van dijken verloren gaan. Ook gaat de aanleg van waterbergingsgebieden regelmatig ten koste van het historisch verkavelingspatroon. (bron: provincie Noord-Holland)

Lees ook:

Uitgebreide milieumaatregelen bij dijkproject in Andijk

Eerste gat in dijk tussen Westerschelde en Hedwigepolder

The post Hoe gaat het historisch erfgoed lijden onder klimaatverandering? first appeared on Infrasite. https://www.infrasite.nl/hoogwaterbescherming/2022/12/15/hoe-gaat-het-historisch-erfgoed-lijden-onder-klimaatverandering/

Australiërs protesteren: ‘Regering doet niet genoeg tegen bosbranden’ (NOS Buitenland)

In Australië zijn tienduizenden mensen de straat op gegaan om te protesteren. Ze vinden dat de regering te weinig doet tegen de bosbranden in het land.

De demonstranten vinden ook dat er meer gedaan moet worden tegen de klimaatverandering. Ze noemen het een noodsituatie.

Ook in Nederland komen mensen in actie om Australië te helpen. Op verschillende plekken zijn inzamelingsacties voor de natuurramp.

In de stad Huissen zamelen vrienden bijvoorbeeld flessen in. Het statiegeld geven ze aan Australië. En in de plaats Abbekerk wordt geld ingezameld voor een koala-ziekenhuis. Je ziet het in de video hieronder.

1.000.000

Het Wereld Natuurfonds heeft ook geld ingezameld. Door meer dan 100.000 donaties staat de teller nu op 1 miljoen euro.

http://feeds.feedburner.com/~r/nosnieuwsbuitenland/~4/C_UlsJFNR0w

http://feeds.nos.nl/~r/nosnieuwsbuitenland/~3/C_UlsJFNR0w/2318105

Abbekerkers Jelle (10) en Tessa (8) zamelen flessen in voor koalaziekenhuis (NH)

ABBEKERK - Toen broer en zus Jelle (10) en Tessa (8) Pater in het nieuws zagen dat er in Australië veel koala's onder de hevige bosbranden lijden, konden ze niet rustig blijven zitten. Ze besloten een actie op te zetten waarvan de opbrengst bestemd is voor het koalaziekenhuis waar de twee jonge Abbekerkers vorig jaar zelf nog zijn geweest.

"De jassen gingen aan en ze zeiden 'we gaan flessen inzamelen'", vertelt moeder Joyce Pater-Metselaar over haar dochter en zoon. Tessa en Jelle wisten wel een manier om geld in te zamelen voor de koala's: lege statiegeldflessen ophalen. Volgens Tessa ligt dat voor de hand. "Omdat je daar veel geld mee kan verdienen en omdat heel veel mensen lege flessen hebben."

Van 4 naar 70 euro

De opbrengst van de eerste dag was een schamele vier euro. Daarna plaatste Joyce een berichtje op Facebook waarin ze liet weten dat Jelle en Tessa de dagen erna zouden langskomen om lege flessen op te halen. Daar kwamen zoveel enthousiaste reacties op dat de Abbekerkers de tweede dag voor ruim 70 euro aan lege flessen in handen hadden. 

"Ik merk dat het echt heel erg leeft", aldus Joyce. "Er komen zelfs mensen aan de deur om een envelop te brengen, een paar keer met een tientje erin."

Door een tip van iemand uit het dorp staan er nu inzamelpunten voor lege flessen en emballagebonnen bij de Spar en het dorpshuis die voor een nog hogere opbrengst moeten zorgen. 

Aan het einde van de week doneren Jelle en Tessa alles aan Port Macquarie Koala Hospital in Australië. Daar is het gezin vorig jaar tijdens hun vakantie nog op bezoek geweest. Joyce: "Het koala hospital heeft vooral op Tessa veel indruk gemaakt. We zagen daar koala's die door kleinere bosbranden gewond waren geraakt en we hebben ze in de dierentuin nog geaaid."

Broer en zus Pater hebben zich voorgenomen om de komende twee dagen nog meer geld in te zamelen. "We hebben op zich geen doel, we zijn gewoon begonnen als een soort grapje", vertelt Jelle. "Alleen we hadden niet bedacht dat het zo veel zou zijn." De actie loopt tot en met aanstaande zaterdag.

https://www.nhnieuws.nl/nieuws/259764/abbekerkers-jelle-10-en-tessa-8-zamelen-flessen-in-voor-koalaziekenhuis

Duitse paasvuren zorgen voor stankoverlast (Medemblik Actueel)

MEDEMBLIK – In het oosten van ons land zijn paasvuren verboden vanwege de grote droogte en kans op natuurbranden maar net over de grens in Duitsland trekken ze zich er niets van aan en gaan grote hopen hout de fik in om zo het pasen te vieren. Maar door de...

https://www.medemblikactueel.nl/2019/04/21/duitse-paasvuren-zorgen-voor-stankoverlast/