Niet zomaar genoegen nemen met uitleg Tennet over blokkeren van bouw zonneparken (PvdA Gennep)

De prijs van elektriciteit wordt bepaald door vraag en aanbod. Voor de productie van stroom in een centrale is brandstof nodig. De kosten van deze brandstof (gas, kolen, of biomassa) vormen het belangrijkste bestanddeel van de variabele kosten. Ook de kosten van de CO2-rechten, nodig voor het verbranden van fossiele brandstoffen, tellen mee in de variabele kosten. Elektriciteit opgewekt met wind of zon heeft de laagste variabele kosten. Hiervoor is geen brandstof nodig en er is geen sprake is van CO2-uitstoot. Stroom van hernieuwbare bronnen wordt het eerste geproduceerd en verkocht. Dat wordt wel de ‘merit order’ genoemd. Hoe groter het aanbod van hernieuwbaar opgewekte stroom, hoe lager het aantal draaiuren van fossiele centrales. Immers, hoe hoger je staat in de merit order (lees: hoe hoger je variabele opwekkosten), hoe eerder je moet worden afgeschakeld.

De ‘transportschaarste’, die door Tennet en Enexis begin dit jaar is afgekondigd, kan twee oorzaken hebben. Deze netbeheerders beroepen zich op hun onderschatting van het toekomstige aanbod aan hernieuwbare stroom. Dat zou best waar kunnen zijn, want in 2018 hebben veel zonneparken SDE+-subsidie gekregen. Maar er is geen reden om aan te nemen, dat hun inschatting van de vraag naar stroom opeens veel te laag zou zijn. Aanbod en vraag in een stroomnet zijn per definitie met elkaar in evenwicht. Dus: als er veel hernieuwbare stroom wordt aangeboden, moet de opwekking van stroom met kolen of gas worden onderbroken. Dat is voor centrales aan de Maasvlakte en de Eemsmond geen prettig bericht, want dat raakt hun winstgevendheid. Daar komt bovenop dat de hernieuwbare opwekking de prijs van stroom drukt, zoals in ons omringende landen is bewezen.

Het geeft te denken dat Tennet en Enexis de merit order zo maar terzijde schuiven. Vrezen zij de toorn van de eigenaren van de grote kolen- en gascentrales (E.ON, RWE (ex-Essent) en Vattenfall (ex-Nuon)? Tennet heeft zich de afgelopen jaren voor miljarden ingekocht in de Duitse netwerken en beheerst het stroomtransport in een strook van ruim 100 km breed van Bremen/Hamburg naar München. Zijn die belangen voor het staatsbedrijf groter dan die van energiecoöperaties en ontwikkelaars van zonneparken in Nederland?

Wethouder Gennep baalt als een stekker

Het bericht Niet zomaar genoegen nemen met uitleg Tennet over blokkeren van bouw zonneparken verscheen eerst op PvdA Gennep.

https://gennep.pvda.nl/nieuws/niet-zomaar-genoegen-nemen-met-uitleg-tennet-over-blokkeren-van-bouw-zonneparken/

Niet zomaar genoegen nemen met uitleg Tennet over blokkeren van bouw zonneparken (PvdA Gennep)

De prijs van elektriciteit wordt bepaald door vraag en aanbod. Voor de productie van stroom in een centrale is brandstof nodig. De kosten van deze brandstof (gas, kolen, of biomassa) vormen het belangrijkste bestanddeel van de variabele kosten. Ook de kosten van de CO2-rechten, nodig voor het verbranden van fossiele brandstoffen, tellen mee in de variabele kosten. Elektriciteit opgewekt met wind of zon heeft de laagste variabele kosten. Hiervoor is geen brandstof nodig en er is geen sprake is van CO2-uitstoot. Stroom van hernieuwbare bronnen wordt het eerste geproduceerd en verkocht. Dat wordt wel de ‘merit order’ genoemd. Hoe groter het aanbod van hernieuwbaar opgewekte stroom, hoe lager het aantal draaiuren van fossiele centrales. Immers, hoe hoger je staat in de merit order (lees: hoe hoger je variabele opwekkosten), hoe eerder je moet worden afgeschakeld.

De ‘transportschaarste’, die door Tennet en Enexis begin dit jaar is afgekondigd, kan twee oorzaken hebben. Deze netbeheerders beroepen zich op hun onderschatting van het toekomstige aanbod aan hernieuwbare stroom. Dat zou best waar kunnen zijn, want in 2018 hebben veel zonneparken SDE+-subsidie gekregen. Maar er is geen reden om aan te nemen, dat hun inschatting van de vraag naar stroom opeens veel te laag zou zijn. Aanbod en vraag in een stroomnet zijn per definitie met elkaar in evenwicht. Dus: als er veel hernieuwbare stroom wordt aangeboden, moet de opwekking van stroom met kolen of gas worden onderbroken. Dat is voor centrales aan de Maasvlakte en de Eemsmond geen prettig bericht, want dat raakt hun winstgevendheid. Daar komt bovenop dat de hernieuwbare opwekking de prijs van stroom drukt, zoals in ons omringende landen is bewezen.

Het geeft te denken dat Tennet en Enexis de merit order zo maar terzijde schuiven. Vrezen zij de toorn van de eigenaren van de grote kolen- en gascentrales (E.ON, RWE (ex-Essent) en Vattenfall (ex-Nuon)? Tennet heeft zich de afgelopen jaren voor miljarden ingekocht in de Duitse netwerken en beheerst het stroomtransport in een strook van ruim 100 km breed van Bremen/Hamburg naar München. Zijn die belangen voor het staatsbedrijf groter dan die van energiecoöperaties en ontwikkelaars van zonneparken in Nederland?

Wethouder Gennep baalt als een stekker

Het bericht Niet zomaar genoegen nemen met uitleg Tennet over blokkeren van bouw zonneparken verscheen eerst op PvdA Gennep.

https://gennep.pvda.nl/nieuws/niet-zomaar-genoegen-nemen-met-uitleg-tennet-over-blokkeren-van-bouw-zonneparken/

Vragen aan B&W in verband met “Bergens energiewonder”. (Kern Bergen)

 
Naar aanleiding van diverse uitingen in de media door wethouder Splinter zoals in de Limburger d.d. 27 september jongstleden en in het interview van Maasduinen Centraal bij de opening van het energiehuis 28 september jongstleden, heeft KERN de volgende vragen aan het college van B&W gesteld:

http://kernbergen.com/wp-content/uploads/2018/10/Wellsmeer-300x212.jpg

1. De afgelopen 200 jaar zouden 80 procent van de fossiele brandstoffen opgesoupeerd zijn, aldus wethouder Splinter. Wat is de bron van deze stellige uitspraak?
2. Het gaat niet lukken om de klimaatdoelen te halen, aldus wethouder Splinter. Hoe onderbouwt het college deze uitspraak?
3. Waaruit blijkt dat graszoden slecht zijn voor het milieu?
4. Welk percentage van het Wellsmeer wordt ingenomen door graszoden?
5. “De golfers in Dubai hebben als enige profijt van de graszoden uit het Wellsmeer”.
Waaruit blijkt dat? Graag een onderbouwing van deze stelling.
6. Wat is erop tegen om graszoden vanuit de gemeente Bergen te exporteren naar Dubai? Zijn dit de enige afnemers van graszoden die in het
Wellsmeer geteeld worden?
Volgens onze informatie is het bedrijf (www.rollrasen.eu/referenzen) dat de graszoden teelt, leverancier van diverse grote gerenommeerde voetbalstadions in Europa, zoals bijvoorbeeld: Camp Nou in Barcelona (hier vertoont onze eigen Lieke Martens haar voetbalkwaliteiten op!), Santiago Bernabeu in Madrid, Johan Cruijff ArenA in Amsterdam en de Allianz Arena in München.
Is het college hiervan op de hoogte? Wil het college op basis van deze informatie haar oordeel over de graszodenteelt bijstellen?
7. In het interview met Maasduinen Centraal spreekt wethouder Splinter over “de wolven”. Wie bedoelt het college hiermee?
8. Volgens wethouder Splinter zijn windmolens voor de opwekking van energie achterhaald. Hoe onderbouwt het college dit?
9. Wie is de eigenaar van het energiehuis? Wat zijn de kosten voor de huur, inrichting, exploitatie en bemensing van dit pand?

 
In vervolg hierop is fractieleider Frans Camps door Maasland Radio uitgenodigd voor een interview.
Dit interview vind je hieronder:

 

 

http://kernbergen.com/?p=1474