Hoe gaat het historisch erfgoed lijden onder klimaatverandering? (Infrasite)

Wat betekenen hitte, droogte en wateroverlast voor het cultureel erfgoed? Om antwoord te krijgen op die vragen deed de provincie Noord-Holland onderzoek naar de klimaatrisico’s voor het erfgoed in de provincie.

In 2020 toonde een landelijke studie aan dat de gevolgen van klimaatverandering voor het erfgoed vooral aan de westkust groot zullen zijn. Noord-Holland heeft veel cultureel erfgoed en ligt voor een groot deel onder zeeniveau en grote gebieden bestaan uit veen. Dit maakt de provincie en dus ook haar cultureel erfgoed, kwetsbaar voor de gevolgen van hitte, droogte, wateroverlast en overstromingen. Maar hoe kwetsbaar precies was niet duidelijk.

Kwetsbaarheid

De provincie heeft als eerste provincie in Nederland onderzoek gedaan. Beschikbare informatie over het cultureel erfgoed en klimaatverandering zijn met elkaar gecombineerd om de kwetsbaarheid van bijvoorbeeld monumentale gebouwen en archeologische vindplaatsen in beeld te krijgen. Dit heeft geleid tot een quickscan die is weergegeven op een digitale kaart. De aanduidingen op de kaart en de toelichtende tekst geven een eerste indicatie van de gevolgen van klimaatverandering voor verschillende typen erfgoed. Er is een nadere uitwerking en verdiepend onderzoek nodig om de daadwerkelijke gevolgen in beeld te brengen en te bepalen wat er nodig is om het erfgoed te beschermen. In het eerste kwartaal van 2023 wordt een nader onderzoeksplan uitgewerkt.

Methodiek

De effecten van klimaatverandering op erfgoed zijn nog relatief onbekend, en de methodiek om hiermee om te gaan moet nog ontwikkeld worden. Op basis van de huidige kennis en praktijkvoorbeelden is een aantal effecten al wel bekend. Bijvoorbeeld:

 • Door extreme warmte kunnen bouwmaterialen zoals stalen kozijnen en brugdekken uitzetten. Verflagen worden aangetast en schimmels gaan sneller groeien.
 • Er is meer brandgevaar voor gebouwen met rieten daken.
 • De duinen, vaak aardkundig waardevolle gebieden, zijn extra kwetsbaar voor natuurbranden.
 • Bij hevige regenbuien kunnen hemelwaterafvoeren snel verstopt raken en kelders onderlopen. Daarbij kunnen ook historische vloeren en souterrains beschadigd raken.
 • Regelmatige wateroverlast kan samengaan met hoge grondwaterstanden. Dat veroorzaakt een hoge luchtvochtigheid, wat de kans op schimmels en houtrot vergroot.
 • Een hoge grondwaterstand kan ook grote gevolgen hebben voor het landschap en archeologie: historisch groen kan verdrinken en archeologie kan verloren gaan.
 • Een lage grondwaterstand is zeer schadelijk voor gebouwd erfgoed op houten funderingen. Als de paalkoppen boven water komen te staan, groeit de kans op paalrot. De meeste houten funderingen komen voor in Amsterdam, Haarlem en Zaandam.
 • Een dalende grondwaterstand kan ertoe leiden dat er scheuren ontstaan in historische gebouwen en bijvoorbeeld kademuren. Ook scheefstand ligt op de loer. Indirect bestaat er ook kans op gebroken leidingen. Het erfgoed in de veengebieden boven Amsterdam en in de Wieringerwaard loopt de grootste risico’s als gevolg van droogte.
 • De provincie Noord-Holland ligt voor meer dan 75% onder niveau van zee, IJsselmeer/Markermeer of Noordzeekanaal. Dat maakt de provincie kwetsbaar voor overstromingen. Het meest kwetsbaar zijn de gebieden langs het Noordzeekanaal, de Nieuwe Hollandse Waterlinie, de Beemster/Schermer en het Amstelmeer.
 • De kans dát een gebied overstroomt, hangt af van de kwaliteit van de waterkering. Daarnaast kunnen juist maatregelen om de overstromingskans te verminderen een indirect risico vormen voor erfgoed. Denk aan dijken die versterkt worden door ze op te hogen en te verbreden. Daardoor kunnen historisch voorland, dijkhuisjes, wielen en het historisch, vaak bochtig, verloop van dijken verloren gaan. Ook gaat de aanleg van waterbergingsgebieden regelmatig ten koste van het historisch verkavelingspatroon. (bron: provincie Noord-Holland)

Lees ook:

Uitgebreide milieumaatregelen bij dijkproject in Andijk

Eerste gat in dijk tussen Westerschelde en Hedwigepolder

The post Hoe gaat het historisch erfgoed lijden onder klimaatverandering? first appeared on Infrasite. https://www.infrasite.nl/hoogwaterbescherming/2022/12/15/hoe-gaat-het-historisch-erfgoed-lijden-onder-klimaatverandering/

Hoogste fase van alertheid voor natuurbranden (Oosterhout Nieuws)

Momenteel geldt de hoogste fase van alertheid voor natuurbranden in onze veiligheidsregio en in vrijwel alle veiligheidsregio’s in het land. Dat meldt de website Natuurbrandrisico.nl van Brandweer Nederland.

Extra alert

Dat betekent dat het al langere tijd droog is geweest en het risico op een brand in de natuur groot is. Rijkswaterstaat is met de droogte ‘uiteraard nog meer alert op de situatie langs de weg,’ aldus een woordvoerster. “We signaleren bermbranden via onze verkeerscamera’s boven snelwegen en onze weginspecteurs kunnen ze ook onderweg signaleren. Ook kunnen automobilisten ze opmerken en ons of de brandweer bellen”. Hoeveel bermbranden er de afgelopen tijd geweest zijn, kon de dienst niet zeggen omdat brandende auto’s op een vluchtstrook ook meegenomen worden in de cijfers.

Barbecueën

Volgens natuurorganisatie Staatsbosbeheer is fase twee ‘niet ongebruikelijk voor de tijd van het jaar,’ onder meer vanwege de droogte en de wind. Daarom roept de organisatie andermaal het publiek op om te blijven opletten: ‘Gebruik je gezonde verstand. Normaal gesproken ga je al niet barbecueën in de natuur, nu is dat helemaal dom om te doen. En zie je een beginnend brandje, schakel de hulpdiensten in.’ Staatsbosbeheer maakt ook zogeheten stoplijnen, om te voorkomen dat vuur over kan slaan naar een ander gebied. De beheerder heeft ook bluswaterputten bij laten slaan. Gebieden worden niet preventief nat gehouden. “Dat is onbegonnen werk.”

Schommelende cijfers

Het aantal natuurbranden in Nederland schommelt de laatste jaren, becijferde Brandweer Nederland. In 2018 waren er veel, 949, het jaar erna weer minder. In 2020 steeg het aantal, maar in 2021 daalde het naar 212. Dit jaar waren er tot half juli 352 natuurbranden. ‘Dat komt omdat het weer droger is dit jaar. En door de toenemende droogte neemt de kans op onbeheersbare branden toe,’ zegt een woordvoerster. Met fase twee zorgt de brandweer ervoor dat ze sneller kan opschalen en meer auto’s kan sturen naar een brand die zich snel kan uitbreiden.

Het bericht Hoogste fase van alertheid voor natuurbranden verscheen eerst op Oosterhout.

https://oosterhout.nieuws.nl/nieuws/20220726/hoogste-fase-van-alertheid-voor-natuurbranden/

Oud-IJmuidenaar ontsnapte aan Australische vuurstorm: “Het regende zwarte bladeren” (NH)

AUSTRALIË / VINCENTIA - Het is exact een jaar geleden dat Hans Kieft (63), een geëmigreerde oud-IJmuidenaar, de dood in de ogen keek. Hans en zijn Australische vrouw Delwyn vreesden te worden opgeslokt door een van de enorme bosbranden die het land teisterden. "Het was angstaanjagend. Vluchten kon niet meer, het regende al zwarte bladeren."

Een inferno ontvouwt zich in het gebied rond hun woonplaats Vincentia, zo'n 200 kilometer ten zuiden van Sydney in New South Wales. Angst grijpt ze naar de keel als ze via een draagbare radio horen dat de vuurzee hun dorpje nadert. "Het was 16.00 uur in de middag, de lucht werd zwart en er was volledige duisternis. We liepen het gevaar overreden te worden door de brand. En dat was zeer reëel, want de brand strekte zich uit over een lengte van 300 kilometer. Tijd om te vertrekken was er niet meer, want het vuur verspreidde zich razendsnel", aldus Kieft.

"We bleven maar rond ons huis lopen. De wind nam toe, stukjes van de bomen braken af ​​en sloegen op de grond. Uren en uren liepen we over het terrein. We waren uitgeput, konden niet meer. De volgende ochtend hadden we het geluk dat ons dorp was gered. We huilden en voelden ons schuldig, we waren de gelukkige mensen."

Hans Kieft is een geboren IJmuidenaar. Als zoon van een papiermaker groeit hij ook op in de vissersplaats. Ze wonen op de Geleenstraat, op steenworp afstand van winkelstraat de Lange Nieuwstraat. Als hij 23 jaar is vertrekt hij met zijn toenmalige vrouw Mieke vanuit Zaandam naar Australië. Na hun scheiding hertrouwt hij met de Australische Delwyn. Met Delwyn is hij inmiddels 26 jaar getrouwd.

Bosbranden hielden Australië  maandenlang in zijn greep. Tekst gaat verder onder de video.

De bosbranden maakten grote indruk op Hans en Delwyn. Als ze in februari door het land reizen met hun camper maakt een schuldgevoel zich van hun meester. "Bijna 300 kilometer lang zagen we totale vernietiging, alles was weg. In plaats van onze vakantie voort te zetten, werkten we voor een maand bij een vrijwilligersorganisatie genaamd Blaze-Aid, dat hekken voor de boeren ging bouwen", vertelt hij vanuit Australië aan NH Nieuws. "Waarom we hebben geholpen om hekken te herbouwen? We voelden ons schuldig. Ons huis, ons dorp, ons leven was gered. Terwijl anderen alles verloren."

Tekst gaat verder onder de foto

Een jaar jaar na de brand in zijn regio, is het nog altijd het gesprek van de dag. "Ik speel muziek met iemand die zijn huis is kwijtgeraakt. Elke keer dat we een gesprek hebben over muziek, gaat het er toch weer over dat hij alles kwijt is."

En de vrees voor nieuwe bosbranden is er nog altijd. "We kijken vandaag naar de lucht en wensen regen, want als het weer heet en droog wordt, dan kunnen de bosbranden terugkeren."

https://www.nhnieuws.nl/nieuws/278527/oud-ijmuidenaar-ontsnapte-aan-australische-vuurstorm-het-regende-zwarte-bladeren

Sinterklaas de weg kwijt bij intocht Soest (Soester Courant)

 • Jaap van den Broek
 • Jaap van den Broek
 • Jaap van den Broek
 • Jaap van den Broek
 • Jaap van den Broek
 • Jaap van den Broek
 • Jaap van den Broek
 • Jaap van den Broek
 • Jaap van den Broek
 • Jaap van den Broek
 • Johan van Beek
 • Johan van Beek
 • Johan van Beek
 • Johan van Beek
 • Johan van Beek
 • Johan van Beek
 • Johan van Beek
 • Johan van Beek
 • Johan van Beek
 • Johan van Beek
 • Johan van Beek
 • Johan van Beek
 • Johan van Beek
 • Johan van Beek
 • Johan van Beek
 • Johan van Beek
 • Johan van Beek
 • Johan van Beek
 • Johan van Beek
Sinterklaas de weg kwijt bij intocht Soest
17-11-2018, 15:48 | Van de redactie

SOEST Na een lange, soms moeizame zeereis en een feestelijke 'voet aan wal' in Zaandijk was Sint Nicolaas zaterdag in Soest even de weg kwijt.

Johan van Beek

Hij had zich hierheen gespoed voor nog een intocht, maar belandde in de duinen en even later bij De Windhond. Van alles had de goedheiligman al in Soest gezien, maar de Eng kon hij niet vinden. Terwijl daar inmiddels wel zo'n drieduizend kinderen, vaders en moeders en opa's en oma's zich hadden verzameld.

SIRENE Er kwam hulp uit een hoek waaruit je hulp kunt verwachten: de brandweer. De Sint en zijn stafpieten kwamen op hun zoektocht bij de kazerne aan. Daar werd snel gehandeld. Met sirene en zwaailicht werd de Sint naar het evenemententerrein gereden. Zo was hij uit de brand geholpen en hadden de kinderen niet voor niets staan wachten.

BOX Met hun zakken vol strooigoed probeerden kinderen de Sint een hand, een box of een high five te geven tijdens zijn rondgang. Burgemeester Rob Metz volgde in de slipstream van de Sint. De kleurrijke optocht met Sint in de koets en verder de pakjesboot en andere opvallende voertuigen trok via winkelgebied Soestdijk naar winkelcentrum Soest-Zuid. Daarna trokken Sint en Pieten zich even terug, want er is nog veel werk aan de winkel.

OP BEZOEK Zondagmiddag 18 november en zaterdagmiddag 24 november (12.00-17.00 uur) kunnen in Museum Soest kaartjes worden gehaald voor een bezoek aan de Sint. Hij logeert in Museum Soest aan de Steenhoffstraat 46 en ontvangt de kinderen op zondag 25 november vanaf 11.00 uur.

VOORLEESMOMENTEN Alleen kinderen die vooraf een kaartje hebben bemachtigd kunnen dan naar binnen. Voor ouders is de toegang gratis. Om 11.15, 13.15 en 14.30 uur zijn er voorleesmomenten, uitsluitend voor de kinderen. Begeleiders kunnen dan desgewenst gratis het museum bezoeken.

https://soestercourant.nl/lokaal/sinterklaas-de-weg-kwijt-bij-intocht-soest-514232

Wekdienst 13/11: kort geding tegenstanders Zwarte Piet en Oranjevrouwen naar WK? (NOS Binnenland)

Goedemorgen! Vandaag dient een kort geding van tegenstanders van Zwarte Piet tegen de organisatoren van de intocht van Sinterklaas. En plaatsen de voetbalvrouwen zich voor het WK? Vanavond moet het gebeuren.

Vanochtend vallen er nog enkele buien, met name in het westen en noorden van het land. Vanmiddag schijnt de zon vaker en blijft het overal droog, bij een stevige zuidwestenwind wordt het 13 graden. De komende dagen is het vrij zonnig en droog weer. De middagtemperatuur is dan 11 tot 13 graden.

Ga je op pad? Hier vind je het overzicht van de files en werkzaamheden en de situatie op het spoor.

Wat kun je vandaag verwachten?

Mag de intocht van Sinterklaas in Zaandijk zaterdag doorgaan? Tegenstanders van Zwarte Piet proberen dat via de rechter tegen te houden. De zaak dient vandaag in Haarlem, de uitspraak is pas later. De Nederlandse voetbalvrouwen spelen vanavond uit tegen Zwitserland voor een plek op het WK van volgend jaar in Frankrijk. De eerste wedstrijd wonnen de Oranje Leeuwinnen met 3-0. Om 19.00 uur wordt er afgetrapt, op NOS.nl is een liveblog. Video's kijken als je slechtziend of blind bent: vandaag komt een platform online dat filmpjes voor deze groep toegankelijk probeert te maken. Een voice-over beschrijft wat er te zien is.

Wat heb je gemist?

De Immigratie- en Naturalisatiedienst heeft dit jaar in totaal al ruim een miljoen euro schadevergoeding betaald aan asielzoekers die te lang moesten wachten op hun asielaanvraag. Volgens de Volkskrant verviervoudigt dit bedrag waarschijnlijk nog, omdat er nog duizenden claims in behandeling zijn.

Wettelijk moet een asielzoeker binnen zes maanden duidelijkheid krijgen over de aanvraag. Maar door het personeelstekort bij de IND is dat nu soms bijna een jaar. Aanvragers kunnen daardoor aanspraak maken op een dwangsom van maximaal 1260 euro per persoon.

Ander nieuws uit de nacht:

Bosbrand in Noord-Californië nu dodelijkste ooit: Het dodental van de bosbrand in het noorden van Californië is opgelopen tot 42. Daarmee is het de dodelijkste bosbrand in de geschiedenis van de Amerikaanse staat. Er worden nog ruim 200 mensen vermist. Man die in 2017 inreed op voetgangers in Melbourne veroordeeld voor moord: De 28-jarige dader is veroordeeld voor zesvoudige moord. Onder de zes doden waren een baby van drie maanden en een kind van tien. OM: mestfraude alleen op te lossen als er minder vee is: De Nederlandse veestapel moet inkrimpen om mestfraude effectief te kunnen bestrijden, zegt het Openbaar Ministerie in NRC. Volgens het OM is de enige echte oplossing minder mest en dus minder vee.

En dan nog even dit:

Doordat steeds meer mensen naar de sauna gaan, wordt het er minder 'relaxed'. Dat schrijft het AD. Veel mensen gaan voor hun rust naar de sauna, maar de krant ziet veel klachten op beoordelingssites, zoals deze: "Via internet een reservering gemaakt. Bij aankomst stonden er lange rijen. Eenmaal binnen op zoek naar een kluisje. Niet eenvoudig want het was megadruk. Bij de sauna's was amper plek en het stonk."

Het aantal saunabezoeken groeit zo snel, dat veel wellnesscentra moeite moeten doen kwaliteit te blijven bieden. "Het aantal saunabezoekers in Nederland is sinds 2010 flink toegenomen. In 2016 bezochten circa 1,8 miljoen Nederlanders een saunabedrijf. Dit is een groei van 42 procent ten opzichte van 2010", zegt een onderzoeker tegen de krant.

Fijne dag!

http://feeds.feedburner.com/~r/nosnieuwsbuitenland/~4/gKuEXZUvf4w

http://feeds.nos.nl/~r/nosnieuwsbinnenland/~3/gKuEXZUvf4w/2259046