Verkiezingspodcast: “Verduurzamen van huizen moet veel eenvoudiger worden zonder gekke regels” (Oog TV)

Het verduurzamen van huizen moet snel worden aangepakt, waarbij de oplossing ligt in het eenvoudiger maken. GroenLinks-PvdA en BBB vinden beide dat de regelgeving nu nodeloos ingewikkeld is.

In de aanloop naar de Tweede Kamerverkiezingen op 22 november presenteert OOG Tv verschillende podcastafleveringen waarin Groningse kandidaat-Kamerleden met elkaar in debat gaan. Bij elke uitzending staat er één thema centraal. In de derde aflevering gaat het over klimaat. Moet er in Groningen een kerncentrale komen? Moeten er meer windmolens en zonneparken komen? En waar plaatsen we die dan? In deze uitzending zijn Herma Hemmen, de nummer 17 van de BBB, en Julian Bushoff, de nummer 8, van GroenLinks-PvdA te gast. Meer informatie over de verkiezingen vind je ook op onze Groningen Kiest-website.

Beluister hier de podcast:

In deze podcast-serie werd bij eerdere afleveringen gesproken over:

Klimaatakkoord

Zware regenbuien zorgen steeds vaker voor problemen. Foto: Rick ten Cate – tencatefotografie.nl

Julian Bushoff (Groenlinks-PvdA): “Klimaatveranderingen zorgen steeds vaker voor problemen”
In het klimaatakkoord is afgesproken dat we 50 procent minder CO2 uitstoot gerealiseerd moeten hebben in 2030. In 2050 moet die uitstoot met 95 procent zijn teruggebracht. Bushoff: “Als we kijken naar het klimaat, dan gaat het daar niet goed mee. In onze directe leefomgeving zien we de gevolgen. Steeds vaker zorgen klimaatveranderingen voor grote problemen. Extremer weer bijvoorbeeld, maar ook enorme droogte en bosbranden. De noodzaak om dit aan te pakken is groot, maar tegelijkertijd zien we dat er nog te weinig stappen worden gezet. Na deze verkiezingen zullen we echt meer meters moeten gaan maken. Belangrijk daarbij is dat we dat op een rechtvaardige manier gaan doen, zodat ook mensen met een kleine portemonnee hier van gaan profiteren. Daarom moeten we als de wiedeweerga huizen gaan verduurzamen. Dat is goed voor het klimaat, maar ook goed voor de portemonnee van de mensen zelf.”

Herma Hemmen (BBB): “We moeten realistischer kijken naar de uitvoerbaarheid”
De BBB denkt dat de doelen van het klimaatakkoord niet haalbaar zijn. “Als partij zullen we er alles aan doen om deze doelstellingen te halen. Maar het is wel belangrijk om realistisch te kijken naar de uitvoerbaarheid van de maatregelen, en naar de draagbaarheid. Kunnen we bepaalde maatregelen wel vragen aan de inwoners? Neem de hybride warmtepomp. Vanaf 2026 wordt het verplicht om zo’n pomp aan te schaffen. Maar voor veel huishoudens is zoiets helemaal niet betaalbaar. Daarom zeggen wij: kijk wat kan, wat is haalbaar?”

“Er wordt de laatste jaren vooral naar boeren gekeken”
Bij de partij van Hemmen is het motto dat wie rood staat niet groen kan doen. Terwijl ondertussen niet ontkent kan worden dat de klimaatklok de 12.00 uur gepasseerd is. “Op het gebied van CO2-doelen is er al best iets bereikt. Maar inderdaad, het gaat niet goed met het klimaat. Er zal een bijdrage geleverd moeten worden. Door boeren, door burgers, door bedrijven en door vliegmaatschappijen. Mijn partij is ontstaan doordat er de afgelopen jaren een beeld is geschapen waarbij we vooral naar de boeren kijken. Feit is dat het overgrote deel van het beleid bij boeren wordt gelegd. Daar moet de oplossing vandaan komen. En dat is niet terecht. Aan de CO2-resultaten die bereikt zijn, daar hebben boeren aan grote bijdrage aan geleverd. De landbouw en veeteelt telt voor 16 procent mee in de totale uitstoot. We moeten ook wat gaan verwachten van de industrie en de vervoersector. Het moet realistischer, het moet eerlijker.”

Julian Bushoff (GroenLinks-PvdA): “Grote vervuilers moeten de grootste bijdrage leveren”
Bushoff is het daar wel mee eens: “De constatering is dat we een groot probleem hebben. En om dat op te lossen zal iedereen een bijdrage moeten doen. Het vraagt wat van boeren, maar het vraagt ook wat van de industrie. En eens: de industrie is te vaak, en te lang, ongemoeid gelaten. En ik snap ook dat onrechtvaardigheidsgevoel dat ontstaan is. Boeren en mensen met een kleine beurs moeten iets doen, terwijl de grote vervuiler ongemoeid wordt gelaten. Wij vinden dat het klimaatbeleid rechtvaardiger moet. Grote vervuilvers moeten ook de grootste bijdrage leveren. Ook vliegtuigmaatschappijen. Mensen die meerdere keren per jaar vliegen, of privéjets tot hun beschikking hebben, die betalen nu bijna geen belasting. Op dat vlak moeten we aan knoppen gaan draaien. En nee, ik heb het niet over iemand die eens in de vijf jaar op vliegvakantie gaat. Wat ik betoog is dat het vooral eerlijker moet.”

Herma Hemmen (BBB): “Het klimaatprobleem gaat over grenzen heen”
Hemmen wil het nog wat scherper hebben. “Waar ik niet blij van word is de spagaat. Bedrijven, die grote vervuilers zijn, bieden tegelijkertijd ook veel werkgelegenheid. Ze maken producten die we allemaal nodig hebben. We kunnen strenger beleid voeren, maar het risico is dat zulke bedrijven dan naar het buitenland gaan, waar minder strenge regels zijn. Dit onderwerp, het klimaatprobleem, dat gaat over grenzen heen. Wij zijn voor een sterke maakindustrie. Waarbij we vooral de innovatie, op het gebied van klimaat, willen stimuleren. We willen bedrijven niet wegjagen.”

Tekst gaat verder onder het kader:

Wie is Julian Bushoff?
Julian Bushoff werd geboren in Groningen in 1997. Hij werkte als biologische groenteverkoper op de markt en als arbeidscoach voor Vluchtelingenwerk Noord Nederland. Hij studeerde Economie en Internationale Betrekkingen aan de Rijksuniversiteit Groningen. In 2018 kwam hij in de gemeenteraad terecht, waarbij hij vanaf 2019 fractievoorzitter was. Vorig jaar riep Den Haag. Met het vertrek van Khadija Ariben kwam er een stoel vrij, die door Bushoff in werd genomen.

Julian Bushoff reageert op een vraag van presentator Maarten Siepel. Foto: Lianne Darmeveil

Julian Bushoff (GroenLinks-PvdA): “Tegen bedrijven als Chemours moet je hard op treden”
De GroenLinks-PvdA wil ook geen bedrijven wegjagen: “Maar er is wel een klein verschil. Neem nu een bedrijf als Chemours. Mensen die in de omgeving van dit bedrijf wonen zijn ziek geworden. Tegen zulke bedrijven moet je hard gaan optreden. Je moet zeggen: of je gaat nu iets doen, of de deur gaat dicht. Het is onacceptabel dat mensen in de omgeving ziek worden.” Hemmen: “Daar zijn we het mee eens. Het is schandalig dat mensen ziek worden van uitstoot. Maar we vinden ook dat toezichthouders daar veel beter op hadden moeten toezien. Het heeft plaatsgevonden onder onze ogen. Hoe zorg je dat de uitstoot van een bedrijf schoner wordt?”

“Politiek moet dwingender zijn”
Nederland is het land van regeltjes. Toezicht is er op allerlei manieren, in de vorm van controles en vergunningen. Dat Chemours zoiets kan veroorzaken, zou eigenlijk onmogelijk moeten zijn. Bushoff: “Er is te lang weggekeken. Een bedrijf heeft een vergunning. Maar ook dat is politiek, en politiek leiderschap tonen. Je zult harde regels op moeten stellen waar bedrijven zich aan moeten houden, en er geen mogelijkheid is waar men zich aan kan onttrekken. Neem de NAM, Shell en Exxon. Zij hebben zich lang onttrokken aan de morele verplichting in de richting van Groningen met betrekking tot de gaswinning. De politiek zal veel harder moeten zijn. Je moet zeggen: wat jullie doen kan niet, en je gaat nu bijdragen aan de ontwikkeling van Groningen. En ben je niet bereid, dan ga je dwingen.”

Herma Hemmen (BBB): “We willen een overheid die er is voor de inwoners”
Het begrip ‘regeldruk’ laat het vuur bij de BBB ontbranden. “Bij grote bedrijven zie je dat het toezicht niet op orde is. Maar ondertussen is de regeldruk voor inwoners wel enorm toegenomen. En dat is een belangrijk speerpunt in ons verkiezingsprogramma. De afgelopen jaren is er een overheid gecreëerd die uitgaat van wantrouwen in plaats van vertrouwen in de richting van de inwoners. Wij willen dat omdraaien. Wij willen een overheid die er is voor de inwoners. Aan deze kant van het spectrum moeten regels geschrapt worden. Aan de andere kant van dat spectrum moeten we er voor zorgen dat de regels voor bedrijven goed op orde zijn. Daar moeten we op controleren. Op die manier zal ook veel sneller duidelijk worden wanneer er negatieve effecten op een omgeving afstralen, waardoor je veel sneller en gerichter in kunt grijpen.”

Landbouw

Hebben boeren in Nederland bestaansrecht? Foto: Sebastiaan Scheffer

Julian Bushoff (GroenLinks-PvdA): “Boeren moeten een groter aandeel krijgen in landschapsbeheer”
Het werd al even genoemd. De boeren. Hoeveel perspectief heeft de landbouw? Bushoff: “Die hebben heel veel perspectief. Er zijn ook heel veel boeren die graag op een andere manier willen boeren, die juist goed is voor het klimaat. Daar zullen ook naar toe moeten. Maar het gaat wel gepaard met vragen. Want als je anders gaat boeren, kun je dan wel een goede boterham verdienen? Die zorgen zijn er. Wij als politiek moeten zeggen, ja, het kan anders en het moet anders. Het is nodig voor het klimaat. En om die boterham te kunnen verdienen, moeten boeren een veel groter aandeel krijgen in landschapsbeheer, waar fatsoenlijke vergoedingen voor gegeven worden. Dat is de toekomst: natuur-inclusief boeren.”

Herma Hemmen (BBB): “Beeld dat geschetst wordt over boerenbedrijven is niet een eerlijk beeld”
De BBB hangt daar een andere definitie aan: “Natuur-inclusief boeren is de weg. Maar de laatste jaren zijn er onmogelijke regels gecreëerd. Boeren zijn enorm geschaad in hun bedrijfsvoering. Er is veel innovatie en creativiteit aan de sector gevraagd. Ik zou ook willen adviseren om de documentaire ‘boeren op het platteland’ te bekijken. Wat heeft dit gedaan met het toekomstperspectief en de bestaanszekerheid van boeren? En GroenLinks-PvdA kan nu zeggen dat de natuur beheerd moet worden, maar dat doen boeren al eeuwen. Daar zijn we ook goed in. Het beeld dat nu geschetst wordt over boerenbedrijven is niet een eerlijk beeld. Dat eerlijke beeld moet terug. We moeten naar uitvoerbare regels, we moeten goed in gesprek, en op basis van feiten moet er beleid worden gemaakt.”

“Er is een beleid bedacht op basis van cijfers en modellen die niet kloppen”
Bushoff: “Het is een antwoord waar je het niet oneens mee kunt zijn. Maar wat wil de BBB nu concreet anders waarmee het klimaatprobleem echt wordt opgelost?” Hemmen: “De stikstofwet moet van tafel.” Bushoff: “Dat gaat het klimaat niet helpen.” Hemmen: “De afgelopen periode ging het over het uitkopen van piekbelasters in de buurt van natuurgebieden. Maar we zien dat de stikstof van deze bedrijven helemaal niet die gebieden neerdaalt. Er is een beleid bedacht op basis van modellen en cijfers die niet kloppen. We zeggen niet dat we niets moeten doen. Maar de landbouwsector heeft de afgelopen jaar de meeste innovatie getoond op het gebied van verduurzaming. Daar gaan we mee door. Maar om bij stikstof alleen te kijken naar de landbouw, dat is niet eerlijk. Je moet ook kijken naar de industrie, naar de vliegmaatschappijen. Met elkaar moet je een plan maken. Niet alleen kijken naar modellen, maar juist ook door met al deze mensen in gesprek te gaan.”

Kernergie

Is het een goed idee om kerncentrales in Groningen te bouwen als oplossing voor het energievraagstuk? Foto: Daniel West from FreeImages

Julian Bushoff (GroenLinks-PvdA): “Een kerncentrale lijkt mij niet handig”
In de energietransitie kan er voor gekozen worden om kerncentrales te bouwen. Op dat vlak staan de partijen lijnrecht tegenover elkaar. Bushoff: “Het lijkt mij niet handig om een kerncentrale in Groningen, of in de Eemshaven, te bouwen. Mensen zitten daar niet op te wachten. Als je nu gaat bouwen is zo’n centrale pas over vijftien of twintig jaar klaar.” Hemmen: “Dat is niet waar.” Bushoff: “Het kost veel geld, waarbij we juist in die tussenliggende jaren veel stappen kunnen zetten.”

Herma Hemmen (BBB): “Wij willen geen extra windmolens op zee”
Uit onderzoek blijkt dat kerncentrales, die in het afgelopen decennium gebouwd zijn, allemaal vertraging hebben opgelopen, waarbij het gemiddeld zeventien jaar duurt voor ze in bedrijf kunnen. Hemmen: “Dat van die vertraging klopt. Maar dat zie je ook bij windmolenparken. Daar kun je dezelfde sticker op plakken. Als je een middelgrote kerncentrale bouwt, dan duurt het zes tot acht jaar, voor het klaar. En dan kun je ‘nee’ schudden, maar zo kan het. Mijn partij vindt het belangrijk dat we kijken naar de complete mix. Dat we kernenergie toevoegen aan de volledige energiemix. Wij willen geen windmolens bijbouwen op de Noordzee. Er wordt daar al genoeg gebouwd, waarbij onbekend is wat dit doet met de biodiversiteit in de zee. We vinden het belangrijk dat de visserij de ruimte houdt. Deze discussie gaat over ruimte. Hoe gaan we met onze beperkte ruimte om? Daarom zeggen wij: niet méér zonne- en windmolenparken.”

Julian Bushoff (GroenLinks-PvdA): “Kerncentrale is voor de korte en lange termijn geen oplossing”
Bushoff: “Je kunt inderdaad in kortere tijd een kerncentrale operationeel maken, maar de praktijk wijst anders uit. Elk project, op dit gebied, kampt met veel vertraging. Als we nu gaan bouwen, dan zou dit betekenen dat we op zijn vroegst in 2040 een kerncentrale hebben. Het duurt te lang, en het is ook de enige energiebron die de komende jaren duurder zal worden. Terwijl wind en zon juist goedkoper worden. Dit is gewoon een slechte oplossing. Zowel voor de korte als de lange termijn, en ook in financieel opzicht, los je niks op.”

Tekst gaat verder onder het kader:

Wie is Herma Hemmen?
Hemmen groeide op in Ter Apel. Ze is werkzaam als adviseur in het Sociaal Domein. In haar vrije tijd maakt ze graag ruimte vrij voor haar twee honden, de tuin en de politiek. Hemmen zat sinds 2014 voor het CDA in de gemeenteraad van Westerwolde. Vorig jaar splitste ze zich, uit onvrede, af van deze partij, maar behield wel haar gemeentezetel. Eerder dit jaar werd bekend dat ze zich aangesloten had bij de BBB, en voor deze partij ook op de kandidatenlijst voor de Tweede Kamer staat.

Herma Hemmen aan het woord tijdens de opnames voor de podcast. Foto: Lianne Darmeveil

Herma Hemmen (BBB): “Wind en zon zijn geen stabiele energiestromen”
De manier hoe er wordt gekeken naar boeren, en het energievraagstuk, lijken de grootste verschillen te zijn tussen de BBB en GroenLinks-PvdA. Hemmen: “Wij vinden dat je goed moet investeren in een goede mix. En daar komt bij. Wind en zon zijn geen stabiele energiestromen. Je bent afhankelijk van de hoeveelheid wind en zon. Daar zul je rekening mee moeten houden.”

Julian Bushoff (GroenLinks-PvdA): “In Groningen zijn mooie stappen gezet op gebied van waterstof”
Bushoff: “Het is belangrijk om te realiseren dat elektriciteit maar een deel van de opgave is. De grootste uitdaging ligt ook niet op dit vlak. Je kunt ook inzetten op waterstof. Hier in Groningen zijn mooie stappen gezet, waarbij vrijwel alle bussen inmiddels op waterstof rijden. Dat is een duurzame oplossing. Kerncentrales zijn niet de oplossing. Wat moet je met al dat kernafval?” Hemmen: “Als je het energievraagstuk volledig bij een kerncentrale ligt, dan is de hoeveelheid energie, die jij als persoon gedurende je hele leven gebruikt, niet groter dan een appel. Daarnaast is het steeds beter op te slaan, en gaat de schadelijkheid op den duur naar beneden.”

Herma Hemmen (BBB): “Wij willen een energiemix waarbij we niets uitsluiten”
Voor GroenLinks-PvdA is dat het moment om duidelijkheid proberen te krijgen: “Het duizelt mij een beetje. De BBB zegt dat het wat wil doen aan de klimaatopgaven. Vervolgens zegt u dat stikstof van tafel moet, waarbij we het bij het oude laten. Bij duurzame energie wilt u niet meer windmolen, maar richt u zich op kernenergie. Wat gaat de BBB doen om de aarde leefbaar te houden?” Hemmen: “Wij willen vasthouden aan de klimaatdoelen. We zetten in op de mix. Dit kan een kerncentrale zijn, maar ook zeker de waterstofontwikkeling. Wij vinden het belangrijk dat die technologie zich kan blijven ontwikkelen. Maar het is goed om ons te realiseren dat het niet slim is om fossiele brandstoffen af te gaan bouwen als er nog geen alternatieven zijn. En in de kantlijn: het moet ook betaalbaar zijn.”

Wind- en zonne-energie

Zonneparken zijn de afgelopen jaren op diverse plekken in onze gemeente verrezen. Moeten we daar mee doorgaan? Foto: Joris van Tweel

Julian Bushoff (GroenLinks-PvdA): “Daken van huizen en gebouwen kunnen nog veel meer benut worden voor zonnepanelen”
De afgelopen jaren zijn windmolens als paddenstoelen uit de grond geschoten. Ook zonneparken zagen op diverse plekken het licht. Dit leidt steeds vaker tot onvrede. Bushoff: “Wij denken dat nog heel veel daken gebruikt kunnen worden voor zonne-energie. Dus wij zeggen: zet in op de daken van huizen en gebouwen, bedrijventerreinen en transferia. Eventueel kun je ook op het land zonneparken bouwen. Maar dan is het belangrijk dat de omgeving daar wel in mee doet.”

Herma Hemmen (BBB): “De ruimte die GroenLinks-PvdA ziet, die is er niet”
Hemmen: “Welk land had u in gedachten?” Bushoff: “Er zijn plekken aangewezen waar dit mogelijk is.” Hemmen: “Er is geen ruimte over. In deze discussie hebben we het nog niet over water gehad. Maar de waterproblemen die ontstaan, veroorzaakt door overvloedige regenval, daarbij wordt het belangrijk dat we water kunnen opslaan. Dat we de garantie kunnen geven dat drinkwater gezond is. Ondertussen moeten er meer woningen komen. De ruimte, die u voor ogen heeft, is er niet. Daarom zeggen wij: geen windmolens meer op het land. Zonnepanelen kunnen prima op daken. Dat zijn we helemaal met u eens. Ook het versnellen van het isoleren van woningen is een opgave. Immers. Alle energie die je niet gebruikt, hoef je ook niet op te wekken.”

Julian Bushoff (GroenLinks-PvdA): “Huizen sneller isoleren”
Bushoff: “We verschillen wat van mening als het gaat om wind en zon. Maar qua energiebesparing kunnen we elkaar de hand schudden. Als het gaat om isoleren komen we ook met een voorstel om particuliere verhuurders te dwingen om te gaan isoleren. Huurders van verhuurders die niet willen isoleren, moeten een tochtkorting krijgen. Bent u ook voor deze korting?” Hemmen: “Dat weet ik niet. Wat belangrijk is, is dat het verduurzamen eenvoudig geregeld moet kunnen worden. Het is nu heel ingewikkeld met allerlei regels en subsidiepotjes. Mensen komen er niet uit. Een drempel is ook de voorfinanciering. Mensen kunnen het gewoon niet betalen. Dat moet anders.” Bushoff: “Daar zijn wij het mee eens.”

https://www.oogtv.nl/2023/11/verkiezingspodcast-verduurzamen-van-huizen-moet-veel-eenvoudiger-worden-zonder-gekke-regels/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=verkiezingspodcast-verduurzamen-van-huizen-moet-veel-eenvoudiger-worden-zonder-gekke-regels

Ontbossing Amazone met een derde afgenomen sinds aantreden Lula (NOS Buitenland)

De ontbossing van het Amazoneregenwoud is in de eerste zes maanden van de ambtstermijn van de Braziliaanse president Lula afgenomen vergeleken met dezelfde periode vorig jaar. Het gaat om een daling van ruim 33 procent.

De cijfers zijn gebaseerd op satellietbeelden van een wetenschappelijke overheidsinstelling. In een half jaar tijd blijkt zo'n 2649 vierkante kilometer aan regenwoud te zijn gekapt. Dat is ongeveer de oppervlakte van de provincie Drenthe. Vorig jaar ging het in dezelfde periode om bijna 4000 vierkante kilometer.

In juni ging het zelfs om een afname van 41 procent ten opzichte van vorig jaar. Juni is een maand waarin normaal gesproken de houtkap fors is omdat het droge seizoen dan begint.

Twee miljard bomen gekapt

Tijdens het presidentschap van Lula's voorganger, de uiterst rechtse Bolsonaro, werden veel meer delen van het Amazonewoud gekapt, om plaats te maken voor landbouwgrond. De afgelopen vier jaar ging het om een toename met zo'n 80 procent in vergelijking met de jaren ervoor. De regering-Bolsonaro sneed flink in het budget tegen illegale ontbossing.

Onder zijn bewind werden minstens twee miljard bomen gekapt, berekende een Braziliaans onderzoeksbureau. Er waren meer bosbranden en het geweld tegen milieuactivisten, inheemse leiders en journalisten in het Amazonegebied nam toe.

Die trend probeert Lula nu te keren. Het behoud van het regenwoud was een van de grote thema's tijdens de verkiezingen vorig najaar. Een paar maanden na zijn verkiezingswinst op Bolsonaro gaf Lula gevolg aan die belofte: hij stuurde gewapend overheidspersoneel af op illegale goudzoekers in het regenwoud.

Een maand geleden presenteerde Lula een plan dat in 2030 een eind moet maken aan illegale ontbossing in de Amazone. Zo wordt er meer geïnvesteerd in het opsporen van milieumisdrijven. Met behulp van satellieten gaat de regering het regenwoud strenger monitoren, op zoek naar illegale houtkap, mijnbouw en veeteelt.

Ook erkende Lula zes regio's, voornamelijk gelegen in de Amazone, als inheems territorium. Daardoor kunnen de gebieden beter beschermd worden tegen illegale praktijken.

Bekijk de ontbossing in het Amazonewoud tussen 1982 en 2020:

https://nos.nl/l/2481864

Goedemorgen Nederland gemist? Start met kijken op NPO Start (ZLTO Facebook)

En nog een terugkijktip over de openstelling van de piekbelastersregeling, met ZLTO-lid en pluimveehouder Ben Beerens. Van 1.30 tot 3.00 minuten:

https://external-dus1-1.xx.fbcdn.net/emg1/v/t13/16806311911419015819?url=https%3A%2F%2Fimages.npo.nl%2Fheader%2F2560x1440%2F1985325.jpg&fb_obo=1&utld=npo.nl&stp=dst-emg0_q75_s2560x1440&ccb=13-1&oh=06_AbEGcdLAfqWoDg6xTlU7l848kceZj6EXaL2n6fKwtGO3cw&oe=648A6F83&_nc_sid=5109ac


Te gast: Tweede Kamerlid voor JA21 Derk Jan Eppink en specialist natuurbrandbeheersing Marcel Geluk.

https://www.facebook.com/602884181554515/posts/800634521779479

Spanje zucht onder vroege hitte, Frankrijk bereidt zich voor op bosbranden (NOS Buitenland)

Een ongebruikelijk vroege hittegolf houdt delen van Spanje in zijn greep. De afgelopen dagen is in het midden en zuiden hitterecord na hitterecord gebroken en de komende dagen wordt het alleen maar warmer. Voor het weekend worden er in het zuiden temperaturen verwacht van rond de 40 graden.

Het nationale weerinstituut meldt dat het kwik waarden bereikt die Spanjaarden gewend zijn in de zomer. Oorzaak is de droge, warme lucht uit Noord-Afrika.

De hoge temperaturen leiden tot volle stranden, maar in het binnenland domineren de zorgen. Sommige boeren willen geen groente- en fruitgewassen meer inzaaien, omdat het te droog is. De prijs van Spaanse olijfolie is al flink gestegen.

De Spaanse overheid wendt zich tot noodfondsen van de Europese Unie om boeren en veehouders te ondersteunen die door de droogte zijn getroffen. Spanjaarden mogen in meerdere regio's hun tuin niet sproeien en hun auto niet wassen. Ook krijgen ze het advies om de schaduw op te zoeken.

Natuurbranden

Intussen bereidt Frankrijk zich voor op ongebruikelijk vroege natuurbranden. Vanwege de droge winter is de grond een stuk droger dan normaal. De brandweer wil daarom op 1 juni al paraat staan voor bosbranden, een maand eerder dan gebruikelijk. "We hebben besloten om alle blusvliegtuigen en grondtroepen standby te laten staan", zegt een leidinggevende van de brandweer.

Halverwege deze maand woedde de eerste grote natuurbrand van dit jaar in de Pyreneeën. Honderden brandweerlieden en reddingswerkers bestreden het vuur in de gemeenten Cerbère en Banyuls-sur-mer.

Minister van Binnenlandse Zaken Darmanin zei dat Frankrijk een extreem zware zomer tegemoetgaat, mogelijk net zo zwaar als die van vorig jaar. Sommige regio's in Zuid-Frankrijk hebben al waterbesparende maatregelen ingevoerd om te voorkomen dat de droogte verder toeneemt.

https://nos.nl/l/2473063

Deze negen dieren kunnen klimaatverandering helpen tegengaan (New Scientist)

Het beschermen en uitbreiden van de populaties van negen belangrijke diergroepen, waaronder wolven en walvissen, zou grote hoeveelheden koolstof uit de atmosfeer kunnen verwijderen.  

Door een paar belangrijke diersoorten te beschermen, zou er enorm veel koolstof uit de lucht gehaald kunnen worden. En dat helpt de opwarming van de aarde te beperken, schrijven ecoloog Oswald Schmitz van Yale Universiteit in de VS, en collega-onderzoekers in Nature Climate Change.  

Onderzoek naar klimaatverandering benadrukt vooral hoe belangrijk uitgestrekte bossen en velden vol zeegras zijn voor het opslaan van koolstof. Maar bizons, olifanten, walvissen, haaien en ander groot wild slaan óók koolstof op in hun lichaam. En ze helpen bossen en zeegrasvelden om te groeien, ze voorkomen bosbranden, en stampen ijs en aarde aan, waardoor koolstof in de grond blijft, zegt Schmitz.

‘De wetenschappelijke gemeenschap is sceptisch over het belang van dieren, want als je het uitrekent, maken ze maar een klein deel uit van de totale hoeveelheid koolstof op de planeet. Dus zouden ze niet belangrijk zijn’, zegt Schmitz. ‘Wat wij doen is connecting the dots. We laten zien dat dieren ondanks hun kleine aantallen een enorme rol spelen vanwege de multiplier-effecten die ze creëren.’ 

Dieren tegen klimaatverandering

Om te voorkomen dat de gemiddelde temperatuur op aarde meer dan 1,5 graden Celsius stijgt, schatten wetenschapper dat we tot 2100 elk jaar 6,5 gigaton CO2 uit de atmosfeer moeten verwijderen. Huidige modellen die gericht zijn op het beschermen en herstellen van bossen, moerassen, kust- en graslandecosystemen zouden naar schatting 0,5 tot 1,5 gigaton CO2per jaar tekort komen, zegt Schmitz.  

Samen met zijn collega’s bekeek Schmitz de onderzoekgegevens van eerdere publicaties over de milieueffecten van tientallen soorten wilde dieren, inclusief het verspreiden van zaden, platstampen van aarde en sneeuw, het recyclen van koolstof, voedingsgedrag, jaaggedrag en het produceren van methaan uit scheten.  

Ze stelden vast dat we in theorie de koolstofreductiedoelstellingen kunnen behalen door slechts zes groepen dieren te beschermen, en de populaties van drie andere diersoorten te herstellen. De populaties van rifhaaien, grijze wolven, gnoes, zeeotters, muskusossen en vis in de oceaan zouden op het huidige niveau gehouden moeten worden. Daarnaast hebben we 500 duizend Afrikaanse bosolifanten, twee miljoen Amerikaanse bizons en 188 duizend baleinwalvissen in de oceanen nodig. Samen zouden deze populaties ongeveer 6,4 gigaton CO2 per jaar kunnen vastleggen.  

Walvissenpoep en stampende hoeven

De planteneters consumeren planten die met bomen concurreren om hulpbronnen. Ze stampen koolstofrijke grond én ijs aan in permafrostgebieden, ze onderhouden graslanden die anders mogelijk in vlammen opgaan, helpen de zaden van bomen te verspreiden, en slaan ondertussen koolstof op in hun eigen lijf.  

De ademhaling en uitwerpselen van walvissen stimuleren de populaties van koolstofvastleggend fytoplankton aan het zeeoppervlak. En wanneer een walvis sterft, verdwijnt er een grote hoeveelheid koolstof naar de zeebodem. En tot slot houden roofdieren populaties van dieren onder controle die anders de koolstof-vasthoudende planten op land en in zee zouden opvreten.

Volgens Schmitz kunnen dierpopulaties zich onder de juiste omstandigheden snel herstellen. Maar dan moeten we wel grote stukken landbouwgrond teruggeven aan de natuur. ‘In plaats van veeboeren, hebben we koolstofboeren nodig’, zegt hij. ‘Laten we de bizon terugbrengen en boeren betalen voor de koolstof die ze opslaan, in plaats van voor het vlees dat ze produceren.’ 

Niet dé oplossing voor klimaatverandering

Hoewel de nieuwe bevindingen ‘een bewonderingswaardig brede visie op wereldwijde herwildering samenbrengen’, bieden ze onvoldoende bewijs voor beleidsaanbevelingen, zegt ecoloog Yadvinder Malhi van de Universiteit van Oxford. ‘Ik denk dat er echt potentieel is voor synergieën tussen natuurbehoud en koolstofopslag, maar ik ben op mijn hoede als zoiets wordt aangeprezen als een gamechanger voor klimaatverandering’, zegt hij.

‘De wetenschap is nog niet robuust genoeg, en de veranderingen gaan in veel gevallen te traag, gezien de urgentie van de klimaatcrisis’, zegt hij. ‘Proberen om dit mee te nemen in internationale klimaatkaders kan zelfs afleiden van de enige échte gamechanger op het gebied van klimaatverandering: het onder de grond houden van fossiele brandstoffen.’ 

https://www.newscientist.nl/nieuws/klimaatverandering-tegengaan-met-de-hulp-negen-dieren/